Časopis ŠESTKA - červenec 2013

Mateřské školy mají zrekonstruované zahrady

Jako v pohádce si připadají děti z ma­teřské školy Kohoutek. Na zahradě si mohou hrát v perníkové chaloupce nebo bojovat s tříhlavým drakem. Městská část Praha 6 nechala zrekonstruovat zahradu školky a umístit tam nové moderní herní prvky. Stejně tak v mateřských školách Čínská v Bubenči a Libocká. 
„Každá ze zahrad je originálně té­maticky pojatá tak, aby odpovídala zaměření školky i charakteru zahrady,“ říká radní pro školství Ondřej Balatka. Mateřská školka Libocká, která se zaměřuje na integraci dětí s hendikepem, má zahradu v podobě hřiště s do­pravními značkami. To doplňují herní prvky zaměřené na rozvoj motoriky, aby dětem pomohly v upevňování je­jich schopností.
Hudebně i dramaticky založené dě­ti ze školky Čínská využijí svůj talent v nové zahradě kultury, která je zaměřena na rozvoj tvořivosti. Pískoviště ve tvaru kytary, venkovní bubny i amfiteátr pro společná vystoupení, to vše mo­hou děti využít během pobytu v za­hradě.
Areál školky Kohoutek na Hanspaulce, který se nalézá mezi stromy, zase probouzí fantazii. Proto jsou v zahradě umístěny pohádkové postavy. Herní prvky jsou z pevného akátového dřeva s dlouhou trvanlivostí. „Při rekonstrukci zahrady jsme využili i pů­vodní herní prvky, například klouzačky se povedlo vkusně zakomponovat do svahu,“ uvedl radní Balatka, který společně s dětmi v zahradě zasadil i nový keř.
Otevření zrekonstruovaných za­hrad, které se budovaly během zimy a jara, oslavily školky zahradními slavnostmi.