MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ

Projekt je zaměřený na podporu sociálního cítění u dětí, propojuje příjemným a nenásilným způsobem svět seniorů žijících v domově s pečovatelskou službou a dětí z mateřské školy. 
Průběžně během roku pořádáme společná setkávání v DPS Šlejnická ulice, praha 6, která svým obsahem obohacují seniory i děti.
Projekt je uskutečňován ve spolupráci s Mezi námi, o.p.s.