SPOLUPRÁCE S PARTNERY ŠKOLY

SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍMI ŠKOLAMI:
Předškolní děti v průběhu školního roku navštíví základní školy v nejbližším okolí, aby se seznámily s jejich prostředím a formou výuky.
Spolupracujeme s těmito základními školami:

ZŠ BÍLÁ
NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNÍ DNE - 

ZŠ EMY DESTINNOVÉ
NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNÍ DNE -


ZŠ ANTONÍNA ČERMÁKA
NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNÍ DNE -SPOLUPRÁCE S POSÁDKOVÝM VELITELSTVÍM V ČÍNSKÉ ULICI, V PRAZE 6
Naše spolupráce spočívá ve vzájemných pravidelných setkáních dětí s vojáky – podzimní a jarní.
Podzimní setkání probíhá v naší mateřské škole formou výchovného koncertu Ústřední hudby AČR, při kterém se děti seznamují s různými druhy hudebních nástrojů.
KONCERT SE USKUTEČNÍ DNE  -
Jarní návštěva dětí probíhá v prostorách posádkového velitelství, kdy se děti seznámí s pracovním prostředím vojáků, jejich běžnými denními činnostmi a povinnostmi.
NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNÍ DNE 

SPOLUPRÁCE S DOMOVEM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU A KOMUNITNÍM CENTREM VE ŠLEJNICKÉ ULICI V PRAZE 6

V adventním čase tradičně předají děti  seniorům za zpěvu koled vánoční dárečky pro radost, které vyrábějí pod vedením paní učitelek ve všech třídách.
NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNÍ DNE 

GALERIE NA PLOTĚ SE USKUTEČNÍ DNE

SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU KNIHOVNOU
Naše spolupráce spočívá v tom, že děti po jednotlivých třídách navštíví 1x ročně dětskou knihovnu a seznámí se s jejím prostředím. Paní knihovnice má pro děti připravený krátký program – seznámí je s několika dětskými knihami, přečte jim ukázky z knih, ukáže ilustrace a zadá dětem kreslený úkol.
NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNÍ v měsíci březnu 2022