objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Berušky

Berušky se smějí v trávě,
sedm teček zvládneme hravě.
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
poznáváme celý svět,
šest a sedm to už víme,
my se všechno naučíme.
Pěstujeme kytičky,
máme záhon maličký.
Pak si něco uvaříme,
vesele se pobavíme.

Naše třída Berušek je zaměřena na prohlubování vztahu dětí přírodě a na rozvoj výtvarných dovedností.
Máme k dispozici zimní zahradu, kde můžeme pěstovat bylinky. Také na zahradě máme malý záhonek k pěstování užitečných i okrasných rostlin. Děti si tím vytvářejí pozitivní vztah k přírodě a učí se ji chránit.
Při výtvarné výchově rozvíjíme dětskou fantazii a jemnou motoriku využitím různých výtvarných technik a netradičních materiálů.
Snažíme se o rozvoj schopností a dovedností každého dítěte s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám. Vytváříme dětem příjemné prostředí, kde mohou rozšiřovat své znalosti.S dětmi pracují paní učitelky Věra Sommrová a Bc. Lucie Kedroňová, DiS.
Ve třídě působí asistentka pedagoga Kristýna Sommrová.

 

CELOROČNÍ PROJEKT ZÁKLADY VAŘENÍ 2021 - 2022


V letošním roce naše třída opět zařazuje do svého vzdělávacího programu celoroční projekt Základy vaření, který probíhá každých 14 dní v rámci dopoledního vzdělávání.

Děti se tu seznamují s pomůckami, surovinami, s recepty a postupy vaření jednoduchých jídel, které samy připravují. Využíváme i suroviny z našeho školního záhonku, o který se děti v průběhu roku starají.


Tímto projektem se snažíme u dětí podporovat zdravé stravování, děti jsou rozvíjeny v oblasti spolupráce – společná příprava pokrmů, pečlivosti a pozornosti – dodržování pracovních postupů, získávají poznatky z oblasti vaření - poznávání a používání pracovních pomůcek, surovin, receptů, rozvíjí si předmatematické dovednosti – vážení, odměřování, podporujeme zdravé stravování. Děti si rozvíjejí jemnou motoriku při krájení, sypání, míchání a dalších činnostech, učí se hygienickým návykům – mytí rukou, příprava pracovního místa, mytí surovin.
Výběr receptů přizpůsobujeme věku dětí a chceme u nich podpořit chuť k dalšímu učení.

LOGO TŘÍDY