MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

Projekty

Naše škola se zapojuje do různých projektů včetně grantových projektů podporovaných MČ  Praha 6.

RECYKLOHRANÍ

Naše mateřská škola se zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ, ANEB UKLIĎME SVĚT. 

RECYKLOHRANÍ je školní recyklační program pod záštitou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých tonerů. Naše škola se zapojila do tohoto programu, který vznikl se záměrem podpořit environmentální výchovu v mateřských, základních a středních školách v České republice. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tématických her a praktických činností - kdy při výtvarných a pracovních činnostech využíváme různé již použité materiály (pet lahve, kelímky od jogurtů, víčka, odstřižky látek ap.).

Více informací naleznete na www.recyklohrani.cz/cs/


.MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ

Projekt je zaměřený na podporu sociálního cítění u dětí, propojuje příjemným a nenásilným způsobem svět seniorů žijících v domově s pečovatelskou službou a dětí z mateřské školy. 
Průběžně během roku pořádáme společná setkávání v DPS Šlejnická ulice, praha 6, která svým obsahem obohacují seniory i děti.
Projekt je uskutečňován ve spolupráci s Mezi námi, o.p.s.

CHARITATIVNÍ PROJEKT NA SBĚR NEPOTŘEBNÉHO OŠACENÍ

V mateřské škole je trvale umístěn kontejner na nepotřebné ošacení v rámci níže uvedeného projektu.

CÍLEM CHARITATIVNÍHO PROJEKTU JE PODPORA FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ - KLOKÁNEK  FORMOU SBĚRU NEPOTŘEBNÉHO OŠACENÍ, OBUVI A HRAČEK, PRO KTERÉ JIŽ NEMAJÍ RODINY VYUŽITÍ. PRO TENTO ÚČEL JSME NECHALI VE SPOLUPRÁCI S NADAČNÍM FONDEM KLOKTEX NA POZEMKU MATEŘSKÉ ŠKOLY UMÍSTIT  KONTEJNER NA POUŽITÉ OBLEČENÍ.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE DO TOHOTO CHARITATIVNÍHO PROJEKTU ZAPOJÍ SPOLU S NÁMI.

PROJEKT MŠ ČÍNSKÁ - ŠABLONY III

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
"CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0019104

NÁZEV PROJEKTU:
"PERSONÁLNÍ PODPORA V MŠ ČÍNSKÁ"

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU:
1.1. 2021 - 31.12. 2022 

CÍLE PROJEKTU:

1. Personální podpora MŠ

Školní asistent (hlavním cílem projektu je usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ)

2. Projektový den v MŠ