MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

Reportáže

Naše školní zahrádka

Třída Berušek si pečlivě připravila své záhonky na příchod jara. Nejprve bylo potřeba ostříhat staré uschlé rostliny a vytrhat plevel. Brzy byly záhonky připraveny na jarní setí. Dalo nám to hodně práce, ještě jsme museli doplnit zeminu a záhonky uhrabat. Další den Berušky zasadily sazenice jahod a zasely zeleninu – hrášek, mrkev, jarní cibulku a ředkvičky. Teď se musíme o zahrádku pečlivě starat, abychom měli dobrou úrodu. Naše okrasná zahrádka se už také probudila. Vykvetly krokusy a ladoňky. Brzy se rozvoní i hyacinty. Máme velkou radost, že se všem rostlinkám dobře daří. Bohužel však někdo nerespektoval okraje záhonků a pošlapal nám kytičky, proto jsme požádali paní ředitelku o zakoupení malého plůtku kolem záhonků.

 

SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍMI ŠKOLAMI 2017

ZŠ BÍLÁ

Návštěvy základní školy Bílá se zúčastnilo 35 dětí. Děti byly rozděleny do tří skupin do druhých tříd. Paní učitelky ve všech skupinách naše děti vlídně přivítaly. Děti shlédly ukázkovou hodinu, která byla směsí všech předmětů se kterými se v základní škole setkají. Děti byly zapojeny do počítání, kreslení, prvouky i seznamování s písmenky. Škola nabízí i práci s interaktivní tabulí a ve výuce používá IPady.


ZŠ ANTONÍNA ČERMÁKA

Návštěvy základní školy Antonína Čermáka se zúčastnilo 29 předškoláků. Děti byly rozděleny do 4 skupin do prvních, druhé a třetí třídy. V rámci seznamování se se základní školou představily paní učitelky dětem psaní velkých písmen, děti hledaly na obrázcích slova začínající písmenem B, zopakovaly si poznatky o ročních obdobích a žáci ZŠ zahráli jedné skupině pohádku O dvanácti měsíčkách. Další skupina našich předškoláků se seznámila s prostorem velké tělocvičny, kde probíhalo cvičení v anglickém jazyce.Vyprávění o Indonesii

CESTA KOLEM SVĚTA
Dne 19. 10. 2016 jsme my Motýlci měli moc krásný zážitek s rodiči jedné naší kamarádky,
která se jmenuje Karinka Wolfová.
Maminka Karinky totiž učí indonéštinu a indonéské tance a tatínek Karinky je cestovatel a fotograf.
A jaká by to byla maminka a Karinka, kdyby nechaly tatínka cestovat po světě samotného.
Všichni tři, celá rodina cestují po světě a fotí a prožívají neskutečná dobrodružství a my jsme měli
to štěstí, že se s námi o spoustu těch zážitků přišli podělit.
Ten den se v půl desáté naše herna proměnila v biograf. Měli jsme tam obrovské plátno, promítačku
a maminka a tatínek Wolfovi nám celou hodinu promítali nádherné obrázky a filmy a k nim nám vyprávěli zajímavé příběhy o zvířátkách, o podnebí, o stylu života, který je v dané zemi charakteristický.
Dokonce jsme viděli film z Antarktidy, na kterou se pan Wolf plavil na krásné plachetnici.
Na Antarktidě pak potkal hodně tučňáků, lachatnů, tuleňů a rypoušů.
Také se nám líbilo povídání o Křovácích a zaujalo nás i to, že v některých Zemích jedí jako lahůdku
děti sušené pavouky, ale také to, že někde nemají 4 roční období. Mají období dešťů a období sucha.
Celou hodinu jsme seděli tiše, jako pěny a poslouchali jsme, aby nám nic neuniklo, dokonce
i tříletá mrňátka v první řadě ani nedutala s očima, jako žárovičky.
Na konci akce nám paní Wolfová rozdala „náramky přátelství,“ které vyráběly děti v Indonésii v jedné mateřské školce a požádala nás o to, aby jim na oplátku naše děti namalovaly nějaké obrázky.
Druhý den byl ve znamení tvorby a tak si pak odpoledne paní Wolfová odnesla ze školky námi namalované obrázky pro naše nové kamarády v Indonésii.

Kdo je Jana Wolfová?
Jana je úžasná Bytost, která když vejde s Karinkou ráno do třídy rozsvítí celý prostor.
Vystudovala na Bali indonéský tanec a pár let žila v Indonésii, kde se naučila jazyk, který zde vyučuje
a mimo to učí indonéský tanec.
Založila společnost Kintari.org., která se zabývá charitativní činností v Indonésii pro indonéské děti.
Její náplní je vzdělávání tamních dětí a dospělých.

Co je Kintari?
Jana Wolfová kromě jiného v roce 2006 založila společnost Kintari, která prostřednictvím svých pořadů pro děti a dospělé získává prostředky na realizované projekty v Indonésii.
http://kintari.org/info/kdo-jsme
V roce 2011 se jim podařilo postavit mateřskou školku na jihu ostrova Lombok ve vesničce Ngoland,
která leží uprostřed džungle s velmi špatným přístupem.
Tento projekt byl realizován ve spolupráci s výtvarným ateliérem Střípek a divadlem Jaroslava Duška.
Každý rok je ve školce cca 14 dětí.
Děti se ve školce učí zpívat, malovat, tvořit a mluvit indonésky (neb v ZŠ následně výuka probíhá v indonéštině, což je pro děti druhý jazyk, jejich mateřský jazyk na Lomboku je sasačtina).
Děti tak díky naší školce nejsou pak v ZŠ nijak jazykově znevýhodněny oproti dětem,
které navštěvovaly školku v městečku.
Více Vám řekne o Janě Wolfové a Kintari níže uvedené video, jejíž protagonistka Dewi
byla u nás v MŠ, kde si vyzvedla naše obrázky. V tu dobu totiž cestovala ze školy domů do Indonésie a tak jí Wolfovi pozvali do Prahy.
https://www.youtube.com/watch?v=lEpRAgy4M9k

Kdo je Karel Wolf?
Karel je člověk, který na studiích hodně snil, hodně pracoval a svůj sen si už na studiích začal plnit.
Dnes je významným cestovatelem, fotografem a je jeden z mála šťastných lidí, které živí to, co je baví
a tím je právě cestování a fotografie.
http://kolemsveta.cz/karel-wolf/
Karel založil společnost Kolem světa.cz, díky níž se můžete seznámit se vším, co na svých cestách poznal a viděl.
Tato společnost pořádá každoročně již několik let cestovatelský festival,
kam si lidé chodí pro energii, pro inspiraci a hlavně si načerpají informace o své vyvolené destinaci – viz odkaz.
http://kolemsveta.cz/festival-kolem-sveta-2016/

Rodina Wolfových
Dnes již pan Wolf necestuje sám, ale doprovází jej jeho manželka Jana a dcerka Karinka.
Karinka se pilně učí anglicky, leze s tatínkem po horách a prožívá s nimi dobrodružství na cestách,
naposledy na Islandu, kde byli letos v létě, spali v autě, vařili si v přírodě a sbírali nové zkušenosti.
Každým dnem jsou v očekávání, že se jejich cestovatelský „tým“ rozroste o další holčičku Klárku,
která jistě nabere stejný vítr, jako její maminka Jana, tatínek Karel a sestřička Karinka.

Po Novém roce budou mít děti z naší MŠ to štěstí a budou moci shlédnout představení společnosti Kintari.org., která jim předvede indonéské tance a předvede jim indonéskou techniku voskové batiky.

Milá Jano, moc se těšíme a držíme Vám palce ve všem, co děláte, protože to, co děláte má hloubku, smysl a hlavně za sebou zanecháváte spoustu lidí, kteří mají lepší šanci na život a mohou si tak plnit své sny.
Děti z MŠ v Čínské a paní učitelky pod vedením paní ředitelky Veroniky Ryvolové.

PRÁZDNINOVÉ MĚSTSKÉ TÁBORY 2016 V NAŠÍ ŠKOLCE

MĚSTSKÝ TÁBOR Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Děti se každý den ráno scházely ve třídě, kde si pohrály dle vlastního zájmu. Mohly zde využít hračky a hry třídy Vrabců. Následně byla představena další etapa celotáborové hry a děti plnily potřebné úkoly, kvízy, výtvarné činnosti spojené s tématikou pohádek. Poté se odebraly na zahradu, kde byl pro ně připraven další program. Kolem 11hod se děti spolu s pedagogy vypravily procházkou na oběd do Menzy. Po obědě si odpočinuly ve třídě, některé na postýlkách, některé formou odpočinkových činností. Spolu s pedagogy poslouchaly pohádky, prohlížely si knížky, dělaly jednoduché výtvarné práce. Po společném odpočinku děti posvačily buď ve školce, nebo se napily a svačinu si daly v průběhu odpoledního výletu. Z odpoledního programu jsme se vraceli v 17.00 do MŠ, kde si rodiče děti vyzvedávali.
Tábor byl určen nejen pro děti, které již školku navštěvovaly, ale i pro jejich starší sourozence či kamarády, dále i pro děti z ostatních školek a škol. Děti prožily týden plný dobrodružství, legrace a zábavy. Lektoři je prováděli prvními krůčky táborového života, což jim možná nepřímo poslouží i jako příprava na budoucí „velký tábor“. Strávili jsme krásné dny v kamarádském prostředí, nechyběla ani výtvarná činnost,sportování, zpívání, každodenní výlety, diskotéka a spousta dalších činností. Děti trávily většinu času v přírodě, což poskytovalo velký prostor i pro poznávání přírody a ekologickou výchovu. Při hrách a soutěžích si děti ověřily své schopnosti a dovednosti, tělesnou zdatnost a naučily se mnoho nového. Program byl volnější, flexibilnější spíše zaměřený na zájmy účastníků a osobní přístup. Na konci byly všechny děti oceněny za své výkony diplomem a cenou dle umístění za celou skupinu, dále pak každé dítě za jeho specifický přínos do kolektivu tábora.


MĚSTSKÝ TÁBOR VÝTVARNÁ LETNÍ ŠKOLIČKA
V létě roku 2015 jsme v MŠ Čínská otevřely s kolegyní za vydatné podpory paní ředitelky Ryvolové odpolední zájmový kroužek - výtvarnou školičku Tvořílek, která se jako zázrakem stala hitem a zakotvila v srdcích dětí i jejich rodičů. Nabídly jsme proto dětem možnost letní podoby výtvarné školičky 2016 s tím, že se potkáme během prázdnin dvakrát a to vždy po dobu jednoho týdne.
Tvořílek se konal jeden týden v červenci a jeden týden v srpnu a v obou termínech byl naplněný dětmi různých věkových kategorií, z různých školek a škol.
Zázemí nám poskytla MŠ Čínská, obědvali jsme v Menze, kam jsme docházeli denně v poledne a svačinky jsme zajišťovaly s kolegyní samy.
Děti se ráno scházely v prostorách školky – konkrétně ve třídě Motýlků a ateliéru Tvořílka. Dopoledne jsme si vždy rozpracovali jedno větší téma, například keramiku a odpoledne jsme toto téma dokončovali a případně jsme měly s kolegyní nachystané jedno menší téma, například mozaiky ze zažehlovacích korálků.
Na konci týdne si děti nesly domů taštičku, kterou si samy nabatikovaly, ve které měly krásné desky z papíru, zdobené ručním, levandulovým papírem a dřevěný obrázek, na který si přenesly svou podobenku s vlastní dekorací. Dále si děti vyrobily pomocí techniky mramorování prostírání na stůl a keramické kachle (rybu a domeček). Výrobky byly odvezeny na glazuru a přežah s tím, že si pro ně děti přijdou během podzimu. Další turnus Tvořílka proběhl v prvním týdnu měsíce srpna.
Oba tyto turnusy byly velmi vydařené, děti nepřišly ani o pohádky, které jsme nečetly, ale vyprávěly, jako za starých časů našich babiček a maminek a stihly si i pohrát na zahrádce i ve školce, když pršelo. Zkrátka – byly to takové moc příjemné dva týdny s Tvořílkem jak pro děti, tak pro nás a my se těšíme na další prázdniny, kdy se potkáme s našimi malými příznivci a také poznáme další nové šikulky z jiných školek.
S láskou k tvorbě a dětem, Kája a Jarka