MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

Reportáže

STŘÍPKY ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ 2017

FOTA Z ŠvP VIZ FOTOGALERIE, SEKCE SPOLEČNÉ
7.DEN
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT K MATEŘSKÉ ŠKOLE JE V NEDĚLI 18.6.2017
V 10:00 HODIN.


6.DEN

Hned po snídani byl před námi velký úkol. Našli jsme na chatě dopis od skřítků, ve kterém jsme měli zprávu, že právě dnes je ten den, na který jsme se těšili celý týden – DEN HLEDÁNÍ POKLADU. Nic není ale zadarmo. K pokladu jsme museli projít cestou plnou hádanek a úkolů. Za pomoci indicií, které jsme cestou našli, jsme rozluštili šifru a mohli jsme začít hledat poklad. Poklad jsme našli a spravedlivě jsme se o něj podělili. Odpoledne jsme si naposledy prohráli na louce u chaty a po večeři jsme pomáhali při balení kufrů. Už se moc těšíme domů.


5.DEN

Dnes ráno nás poprvé probudil déšť, a proto jsme si po snídani hráli na pokojích a navlékali jsme si korálky. Po svačině přestalo pršet a obdrželi jsme zprávu od Babušky Jagušky, abychom se přišli podívat kde bydlí a vyzkoušeli si její novou houpačku. Cestou jsme se seznamovali s různými druhy stromů a s léčivými rostlinami. V zahrádce u skřítků jsme si natrhali jahůdky a borůvky. Odpoledne pro nás skřítci připravili olympiádu. U skřítka Šiškomila jsme házeli na terč, u Pařezáka jsme přenášeli vajíčka ptáků, u skřítků záchranářů jsme přenášeli raněné, u Pískavice jsme se trefovali do branky ve dvojicích se svázanýma nohama. Zbytek odpoledne jsme strávili na louce u chaty. Po večeři byly jednotlivé disciplíny vyhodnoceny a odměněny. A po pohádce šupky dupky do pelíšků.


4.DEN

Ráno jsme si přivstali, protože jsme jeli na výlet. Už v půl deváté jsme seděli v autobuse směr ZOO Dvůr Králové. Prohlídku ZOO jsme zahájili jízdou safari autobusem, který nás provezl po pláních afrického kontinentu. Posvačili jsme ve společnosti antilop a nosorožců. Po svačině jsme obdivovali krásu žiraf a zeber, které jsme měli skoro na dosah. Prohlídkou slonů a vodního světa jsme se se ZOO rozloučili. Na zpáteční cestě jsme si mohli prohlédnout přehradu Lesní království. Po odpoledním klidu jsme si pohráli s míči na hřišti pro plážový volejbal. Den jsme ukončili výbornou večeří a svěží koupelí.


3.DEN

Dnes jsme se po snídani věnovali angličtině a navlékání korálkových náramků. Při dopoledních hrách na louce jsme se po skupinkách seznamovali se základy první pomoci, která se nám v přírodě může hodit. Seznámili jsme se se stabilizovanou polohou, naučili jsme se ošetřit drobná i větší zranění a přenášet raněné. Odpoledne jsme dostali zprávu od skřítků a pokračovali jsme v lesní hře. Vydali jsme se na cestu lesem a plnili jsme úkoly, které pro nás skřítci připravili. V cíli na děti čekala sladká odměna, kterou našly v domečcích, které skřítkům v úterý postavily. Také jsme v průběhu dne oslavili 6. narozeniny kamarádky Bertičky.


2.DEN

Dnes jsme konečně dostali zprávu od skřítků. Našli jsme knihu, kterou nám nechali schovanou v jídelně. Na jejich žádost jsme se rozhodli navštívit je v lese. Z knihy jsme se dozvěděli, že se do lesa přistěhovali noví skřítci, a proto jsme se rozhodli, že jim v lese postavíme domečky. Aniž bychom to tušili, tak nám skřítci připravili lesní hru, která nás zavedla přímo do jejich říše.  Odpoledne jsme si zasportovali, zazpívali a procvičili jsem se v angličtině. Naučili jsme se podbíhat točící se lano.

1.DEN


Tak jsme tu! Cesta nám rychle utekla, byli jsme tu brzy, a proto jsme si ještě před obědem mohli pohrát na louce u chaty. Po odpoledním klidu jsme šli pozdravit naše kamarády velbloudy, lva a lamy. Pohráli jsme si na dětském hřišti a v podvečer jsme si společně zazpívali, procvičili angličtinu a využili širokou škálu sportovního náčiní, které jsem si přivezli s sebou.


Děti v pořádku dojely na školku v přírodě.

REPORTÁŽ O NÁVŠTĚVĚ U VOJÁKŮ 2017

V ÚTERÝ DNE 25.4.2017 JSME NAVŠTÍVILI SOUSEDNÍ POSÁDKOVÉ VELITELSTVÍ, SE KTERÝM JIŽ 3. ROKEM SPOLUPRACUJEME.
VOJÁCI PRO NÁS PŘIPRAVILI OPĚT PŘÍJEMNÉ DOPOLEDNE. SEŠLI JSME SE NA HLAVNÍM NÁDVOŘÍ A SHLÉDLI PRŮPRAVU NÁSTUPU ZAČÍNAJÍCÍCH VOJÁKŮ, POTÉ JSME BYLI  ROZDĚLENI DO ČTYŘ SKUPIN. KAŽDÁ SKUPINA PRACOVALA POD VEDENÍM JEDNOHO VOJÁKA. NA ČTYŘECH STANOVIŠTÍCH SE DĚTI MOHLY SEZNÁMIT S KAŽDODENNÍ PRACÍ VOJÁKŮ. UKÁZALI NÁM RŮZNÉ DRUHY ZBRANÍ, PROHLÉDLI JSME SI PROSTORY POSÁDKOVÉHO VELITELSTVÍ A ZAHRÁLI SI SPOLEČNÉ HRY, KTERÉ U DĚTÍ ROZVÍJELI POSTŘEH. NA ROZLOUČENOU DĚTI DOSTALY UPOMÍNKOVÉ PŘEDMĚTY - OMALOVÁNKY, ROZVRHY HODIN, PRAVÍTKA, PEXESA A OBRÁZKY BOJOVÉ TECHNIKY. DĚTI JAKO PODĚKOVÁNÍ PRO VOJÁKY NAMALUJÍ OBRÁZKY.
JSME RÁDI, ŽE SE TATO SPOLUPRÁCE PODAŘILA PANÍ ŘEDITELCE NAVÁZAT A BUDEME V NÍ RÁDI NADÁLE POKRAČOVAT. 

Děti potěšily seniory v DPS - VELIKONOCE 2017

DĚTI Z NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY VYROBILY POD VEDENÍM PANÍ UČITELEK DROBNÉ DÁREČKY K VELIKONOCŮM, ABY UDĚLALY RADOST BABIČKÁM A DĚDEČKŮM. ZÁSTUPCI TŘÍDY KOŤÁTEK A BERUŠEK SPOLU S PANÍ ŘEDITELKOU A PANÍ PROVOZNÍ ODNESLI DÁREČKY DO DOMOVA S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU.

FOTO VIZ FOTOGALERIE.

Projekt KINTARI v naší MŠ

Dva dny v Indonésii.
Ve dnech 14. a 15. 3. 2017 k nám do MŠ zavítala zajímavá skupina žen v čele s pí. Janou Wolfovou. Jana je moc šikovná paní, která cestuje se svým manželem po světě, všechno fotí a natáčí. Poté se vždy podělí o své příběhy a zkušenosti. Jana založila tady v Česku společnost  KINTARI, která se zabývá tím, že renovuje a staví školy a školky v Indonésii, aby i tam v té daleké zemi měly děti možnost studovat a prožít tak plnohodnotný život.
Jana vystudovala tanec na Bali a tady u nás jej vyučuje, ale krom toho ještě učí Indonéštinu. Proto jsme si jí pozvali do naší školky, aby povyprávěla dětem, jak to vlastně v Indonésii vypadá, jak se tam lidem a dětem žije a něco o místní fauně. Dále nám Jana představila KINTARI a to, čím se tato společnost zabývá. Měla s sebou několik kolegyň, které tančí indonéské a indické tance a které jí pomáhaly s organizací. Po krátké a zajímavé přednášce s promítáním se děti rozdělily do několika skupin a tyto skupiny se postupně účastnily předem připravených akcí, jako je zmíněná batika a tanečky.
BATIKA:
Některé děti měly připravená bílá trička z domova. Kdo neměl trika, mohl si vyzkoušet batiku na bílém kousku bavlny, které Jana nastříhala do tvaru praporku. Děti si řekly, co chtějí namalovat a dvě šikovné paní jim obrázek namalovaly horkým voskem a štětcem. Děti si pak obrázek vybarvily speciální barvou na hedvábí a paní učitelky jim jejich práce zažehlily.
TANEC:
Dětem Jana nachystala úžasné blyštivé kostýmy a masky. Tanec, který se děti měly naučit, měl dokonce děj. Pár děvčat se převléklo za princezny, další skupinka za opičky Maka. Někteří chlapci dostali makety koníků jako rekvizity a krásné kostýmy.  Jeden z nich pak byl Ten pravý hrdina, který princeznu vysvobodil ze spárů zlého démona. Démona hrála Jana. Děti se nejprve naučily choreografii a poté si tanec několikrát vyzkoušely naostro.
Celé to pak působilo velmi atraktivně, byť v podání malých dětiček a úžasně to podtrhlo exotickou atmosféru, kterou nám Jana se svými kolegyněmi vytvořila. Bylo to krásné, děti si to užily a odnesly si z tohoto dne spoustu zajímavých a příjemných zážitků.
Budeme se moc těšit na další setkání s Janou a na její zážitky z cest – tak tedy: “Milá Jano, moc děkujeme a v příštím roce opět na viděnou s dalšími Tvými příběhy – třeba z Afriky, nebo z Islandu?!“


FOTOGRAFIE VIZ FOTO-GALERIE (SPOLEČNÉ I NĚKTERÉ JEDNOTLIVÉ TŘÍDY)

Naše školní zahrádka

Třída Berušek si pečlivě připravila své záhonky na příchod jara. Nejprve bylo potřeba ostříhat staré uschlé rostliny a vytrhat plevel. Brzy byly záhonky připraveny na jarní setí. Dalo nám to hodně práce, ještě jsme museli doplnit zeminu a záhonky uhrabat. Další den Berušky zasadily sazenice jahod a zasely zeleninu – hrášek, mrkev, jarní cibulku a ředkvičky. Teď se musíme o zahrádku pečlivě starat, abychom měli dobrou úrodu. Naše okrasná zahrádka se už také probudila. Vykvetly krokusy a ladoňky. Brzy se rozvoní i hyacinty. Máme velkou radost, že se všem rostlinkám dobře daří. Bohužel však někdo nerespektoval okraje záhonků a pošlapal nám kytičky, proto jsme požádali paní ředitelku o zakoupení malého plůtku kolem záhonků.