MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

Reportáže

Malý záchranář

Ve dnech 26. a 27.2. 2018 proběhla v naší školce vzdělávací akce pro děti s názvem "Malý záchranář".
Cílem této akce bylo seznámit děti se základy první pomoci při krizových situacích. Současně měly děti možnost seznámit se s prostředím sanitního vozu, jeho vybavením a s tím, jak se transportuje pacient. Při celé této akci doprovázela děti motivační loutka malého záchranáře. Všechny děti absolvovaly kurz první pomoci a dostaly diplom s uděleným titulem MALÝ ZÁCHRANÁŘ.

DÍVÁM SE RUKAMA, DÍVÁM SE UŠIMA

V pátek 2. března ve třídách Myšky a Berušky proběhl program „Dívám se rukama, dívám se ušima“. Tuto akci organizuje nadace Rozhledna, poradenská organizace pro lidi s těžkým zrakovým postižením.
Navštívila nás velmi milá paní Pavla Kovaříková se svou kamarádkou Majdou a vodícím pejskem Barčou. Paní Pavla se narodila s těžkou zrakovou vadou a později úplně oslepla, ale to jí nebrání v tom, aby se věnovala mnoha koníčkům i své rodině. Dozvěděli jsme se, že má dvě zdravé malé dcery a manžela. Velmi ráda maluje obrázky a vyšívá. Také lyžuje, jezdí na kole a na koloběžce.
Pro děti bylo zvláštní vidět paní, která má oči, ale vůbec nevidí a při tom dokáže číst i psát. Viděli jsme mnoho zvláštních pomůcek, které usnadňují paní Pavle život – čtečku barev, tabulku pro psaní Braillovy abecedy, Člověče, nezlob se upravené pro nevidomé, knížku pro děti psanou Braillovým písmem, mobilní přístroj, který dokáže hlásit počasí a lze s ním komunikovat hlasem. Také nám paní Pavla ukázala svého vodícího pejska, který reagoval na povely - jdi vlevo, jdi vpravo, najdi dveře, přines hůlku.
Potom si děti mohly vyzkoušet, jaké to je něco poznat bez pomoci zraku. Nasadily si neprůhledné škrabošky na oči a zkoumaly obrázky hmatem.  Nebylo to vůbec jednoduché. Také se snažily rozpoznat drobné předměty. Sluchové hádanky nebyly o nic lehčí. Ještě jsme se dozvěděli, jak se máme k nevidomým lidem chovat. Je potřeba s nimi hodně komunikovat.
Paní Pavlu velmi obdivujeme, jak všechno dokáže zvládnout. Je dobré vědět, že lidé se zrakovým postižením to mají mnohem těžší než zdraví lidé, ale také si mohou užít hodně zábavy.

V ostatních třídách proběhne setkání s paní Pavlou v následujících termínech:
16. 3. 2018 pro třídy Koťata a Motýli
20. 4. 2018 pro třídy Medvědi a Vrabci

Návštěva v ZŠ Bílá

V letošním roce navštívilo základní školu 42 předškoláků. Děti byly rozděleny do čtyř skupin, dvě skupiny se podívaly do prvních tříd na Kocínku, další dvě skupiny do hlavní budovy školy. Děti si vyzkoušely výuku v několika předmětech. Počítaly a poznávaly číslice, u tabule si vyzkoušely poznávání písmen. Z barevných kostiček sestavovaly tvary nakreslené paní učitelkou, také sestavovaly znaky pomocí sirek podle určeného vzoru. Některé děti přednesly báseň i zazpívaly písničku. Školáci nám ukázali, jak umí číst, počítat do devíti a společně jsme si zacvičili. Návštěva se předškolákům líbila.

PF 2018

PROJEKT ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ

Ve školním roce 2016 - 2017 jsme se  zapojili do projektu SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY pořádaného ČESKOU OBCÍ SOKOLSKOU pod záštitou MŠMT.

Cílem projektu byla podpora sportovní všestrannosti dětí.
Projekt probíhal celoročně, děti plnily jednotlivé úkoly přiměřené svému věku, za které dostávaly do svých notýsků ve třídách nálepky. Po ukončení projektu, byla naše účast hodnocena kladně a každé zúčastněné dítě obdrželo od ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ ocenění ve formě diplomů a přívěšku se sokolem. Mateřská škola obdržela za účast osvědčení.