MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

Reportáže

DEZINFIKUJEME NAŠÍ ŠKOLKU


Milé kolegyně,
moc vám všem děkuji za váš přístup. Je vidět, že tuto práci děláte srdcem a že pro vás není problém věnovat svůj volný čas školce, když je potřeba. Jsme perfektní tým.
Ještě jednou velké díky všem Veronika Ryvolová

MASOPUST 2020

Tradičně, jako každý rok, jsme vyšli s dětmi do ulic v masopustních maskách vlastní výroby. Každá třída měla jedno téma, jedno společné maskování. Třída Myšek se proměnila v členy královské rodiny – dívky s královskými čelenkami a chlapci s maskami rytířů, třída Motýlků se proměnila v nebezpečnou smečku lvů, ze třídy Koťátek se vyrojil roj roztodivných mušek, třída Berušky si "upekla" klobouky s koláčů, jitrnic a jelítek, třída Medvědů se proměnila v pestrobarevné harlekýny a třída Vrabců se změnila v roztomilá zvířátka. Tato neobvyklá, leč krásná formace se za doprovodu učitelek a některých rodičů vypravila ve čtvrtek 20. 2. 2020 v 10:15 hodin do Dejvických ulic. Aby nás bylo hodně slyšet, tak jsme dětem rozdali hudební nástroje, kterými jsme řinčeli a do toho jsme napodobovali zvuky zvířátek. Vyšli jsme z ulice Čínská, dále jsme postupovali ulicí Na Dionýsce, Bechyňovou, směrem k Flemingovu náměstí a vzhledem k tomu, že nám začalo pršet, tak jsme se vydali zpět do naší školky ulicemi Stavitelskou a Zemědělskou. Náš okruh se proti předešlým letům poněkud zvětšil a přestože nám počasí nepřálo, tak jsme si letošní Masopust užili s úsměvem na rtech.

NÁVŠTĚVA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Rok se s rokem sešel a my jsme se vypravili s předškolními dětmi na exkurzi do základních škol.
Tradičně chodíváme do ZŠ  Antonína Čermáka, ZŠ Bílá a ZŠ Emy Destinnové.

Dne 13. 2. 2020, jsme navštívili do ZŠ Antonína Čermáka.
Zde si nás rozdělili do čtyř tříd, kde probíhala standardní výuka, do které byly naše děti zapojeny. Jedna ze skupin se zúčastnila výuky v tělocvičně, kde vedl hodinu profesionální trenér DUKLY. Děti prováděly cvičení, směřující k tréninku basketbalistů. Vše bylo zpestřeno pohybovými a míčovými hrami.
Další skupina dětí se ve třídě seznámila s interaktivní tabulí, na které děti plnily různé úkoly a za jejich splnění sbíraly body.  Dvě skupiny se zúčastnily tradiční výuky. Nakonec si děti za asistence školáků vyrobily záložky do knih.

Dne 19. 2. 2020 jsme se vypravili do ZŠ Emy Destinnové.
Zde byly děti rozdělené do třech skupin. V jedné z nich si děti namalovaly moudrou sovu a následně s obrázky pracovaly tak, že je třídily dle barev, počítaly je a nakonec si vyrobily záložku do knihy s příběhem. V dalších třídách školáci četli našim dětem a ty pak měly za úkol vyprávět obsah čteného textu.
Někde se počítalo a rovněž se pracovalo s papírem.
Našim předškolákům se obě výpravy velmi líbily a již se těší na svůj vstup do ZŠ.

NÁVŠTĚVA DĚTÍ V DPS

Dnes 11. prosince 2019 navštívila třída Medvědů DPS ve Šlejnické ulici. Připravila si pro jeho klienty pásmo vánočních písniček a koled. Pro nízký počet dětí, pouhých 8, nás velmi ochotně svým zpěvem podpořili všichni posluchači. Atmosféra byla komorní, ale velmi příjemná. Po skončení vystoupení děti obdarovaly babičky a dědečky dárky, které pro ně připravily děti ze všech tříd naší MŠ.

VÍTÁNÍ NOVÁČKŮ

Dnes 18. 9. 2019 proběhlo v tělocvičně školy tradiční vítání  nováčků. Paní ředitelka přivítala všechny přítomné a popřála jim krásný den. Následně byli dětem představeni všichni pedagogičtí pracovníci a noví kamarádi.
Nové děti za potlesku svých kamarádů obdržely PAMĚTNÍ LIST od svých třídních učitelek. Na závěr si všichni zahráli hru "Hádej kdo to je?"