objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

NEŽ PŮJDOU PŘEDŠKOLÁCI K ZÁPISU

Pokud chceme, aby naše dítě chodilo do základní školy rádo a aby bylo šťastné, měli bychom s pedagogem spolupracovat a podporovat ho. Je špatné, když paní učitelka/pan učitel po dětech ve třídě něco vyžaduje a já, jako rodič, její/jeho postup a rozhodnutí kritizuji a nerespektuji ho. Pro dítě je nezbytně nutné, aby cítilo, že rodiče a učitel/ka „táhnou" za jeden provaz. Věřte tomu, že učitel/ka chce pro vaše dítě jen to nejlepší. Při respektování těchto parametrů bude výsledkem ona studijní úspěšnost dítěte a posilování jeho sebevědomí.

Jak zápis probíhá?
Termíny zápisu se pro jednotlivé školy různí. Připadají na měsíc duben. Na zápis dítě přichází s jedním nebo oběma rodiči. Je nutné, vzít s sebou občanské průkazy a rodný list budoucího prvňáčka. U zápisu jsou přítomni 2 učitelé/ky. Jeden/a s rodičem probírá úřední záležitosti, druhý/á se zatím věnuje vašemu dítěti.
Nenásilnou formou zjišťuje úroveň znalostí vašeho dítěte  tj. např.:
jméno, příjmení, bydliště, věk, jména a povolání rodičů, jména sourozenců
orientaci v prostoru (pojmy vlevo, vpravo,nahoře, dole, vpředu, vzadu), požádá dítě o recitaci básně, zazpívání písně, namalování lidské postavy
proberou spolu barvy a tvary (základní barvy - červená, modrá, zelená, žlutá, černá; geometrické tvary - čtverec, obdelník, trojúhelník, kruh)
požádá jej o řešení problému - např. sestavení domečku z různých geometrických tvarů vyrobených z plastu, dřeva či papíru

Jak dítě k zápisu připravit?
·  Určitě jej naučit výše zmíněné, opět nenásilnou formou.
·  Zdokonalujte soustředěnost a komunikační schopnost dítěte, schopnost následování jednoduchých pokynů.
·  Cvičte s ním zodpovídání otázek: zlepšujte soustředěnost, pohotovost, nebojácnost. Po přečtení pohádky jej např. vyzvěte k převyprávění příběhu apod.