MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

FOND KLUBU RODIČŮ

Je tvořen z peněz rodičů dětí, které docházejí do naší MŠ. Návrh na jeho výši je iniciován Klubem rodičů. Je veden odděleně od účetnictví mateřské školy. Má svůj samostatný účet vedený u FIO BANKY 2101246500/2010

ČÁSTKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021 byla odhlasována rodiči na třídní schůzce v září.
ČINÍ 1 200,- KČ NA DÍTĚ


Platbu provádějte na výše uvedený účet pod 3+vaše osobní číslo, nejpozději začátkem října.

VYUŽITÍ FONDU KLUBU:
  • na kulturní akce, divadla, koncerty a jiné aktivity
  • na výlety - hrazení autobusové dopravy
  • na dárečky pro děti na Mikuláše, Vánoce, k MDD
  • na rozloučení s předškoláky (knihy, šerpy ap.)
  • na různé akce a potřeby, které si rodiče odsouhlasí