objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

PŘÍBĚH VÁNOČNÍHO STROMU

SMRK ZTEPILÝ ROSTL V ZAHRADĚ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MNOHO LET.
BOHUŽEL JEHO KOŘENY ONEMOCNĚLY A MUSEL SE POKÁCET.


VŠECHNY DĚTI Z BEZPEČÍ SVÝCH TŘÍD KACENÍ SLEDOVALY A NA JEHO DALŠÍ CESTU VOLALY:
"STROMEČKU AHOJ A ŠŤASTNOU CESTU"
"SEJDEM´SE NA KULAŤÁKU"
VZNÁŠEJÍCÍ SE STROM PROVÁZEL DĚTSKÝ POTLESK.


PO NALOŽENÍ NA TAHAČ PUTOVAL V DOPROVODU POLICIE ČR NA SVÉ ADVENTNÍ STANOVIŠTĚ.

POTÉ BYL STROM POSTAVEN NA VÍTĚZNÉM NÁMĚSTÍ.

SVŮJ ZÁŽITEK DĚTI VYJÁDŘILY VÝTVARNĚ.
(VYBRALI JSME NĚKOLIK OBRÁZKŮ)

NÁŠ STROM BYL SLAVNOSTNĚ ROZSVÍCEN V NEDĚLI 28. 11. 2021 V 18 HODIN.