objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

MEZINÁRODNÍ DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

11 LISTOPAD JE DEN VĚNOVANÝ PAMÁTCE UKONČENÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY. V ČESKÉ REPUBLICE JE TENTO VÝZNAMNÝ DEN PŘIPOMÍNÁN OD ROKU 2004. SYMBOLEM DNE VETERÁNŮ SE STAL KVĚT VLČÍHO MÁKU.
V LETOŠNÍM ROCE SE DO TĚCHTO OSLAV ZAPOJILA I NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA. DĚTI POD VEDENÍM PANÍ UČITELEK VYROBILY KVĚTY VLČÍCH MÁKŮ A STÁTNÍ VLAJEČKY. 11. LISTOPADU 2021 V DOPOLEDNÍCH HODINÁCH SE VŠECHNY DĚTI, PANÍ UČITELKY A PANÍ ASISTENTKY SHROMÁŽDILY U POMNÍKU VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ V TECHNICKÉ ULICI. DĚTI UMÍSTILY KVĚTY VLČÍCH MÁKŮ A VLAJEČKY V OKOLÍ POMNÍKU.