objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

NUTRIČNÍ TERAPEUT

V RÁMCI PROJEKTU MČ PRAHA 6 JSME PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22 ZÍSKALI PODPORU NUTRIČNÍHO TERAPEUTA.
ŠKOLNÍ JÍDELNU BUDE NAVŠTVOVAT 2X MĚSÍČNĚ.