objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

RECYKLOHRANÍ

Naše mateřská škola se zapojila do projektu RECYKLOHRANÍ, ANEB UKLIĎME SVĚT. 

RECYKLOHRANÍ je školní recyklační program pod záštitou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých tonerů. Naše škola se zapojila do tohoto programu, který vznikl se záměrem podpořit environmentální výchovu v mateřských, základních a středních školách v České republice. Recyklohraní rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí formou tématických her a praktických činností - kdy při výtvarných a pracovních činnostech využíváme různé již použité materiály (pet lahve, kelímky od jogurtů, víčka, odstřižky látek ap.).

Více informací naleznete na www.recyklohrani.cz/cs/


.