objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

PF 2021

VYKROČTE DO NOVÉHO ROKU S NOVOU NADĚJÍ ....
HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY, SÍLY A PEVNÉ NERVY

PŘEJE KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ MŠ ČÍNSKÁ