objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

I KDYŽ JE MŠ PRO DĚTI UZAVŘENÁ, ŠKOLKA NESPÍ

I v době uzavření Mateřské školy pedagogičtí a provozní zaměstnanci pracují.
Paní učitelky vytvářejí pro děti s povinnou školní docházkou sady úkolů na různá témata,
které rozvíjejí zrakové a sluchové vnímání, podporují logické myšlení, rozvíjejí matematickou
a čtenářskou pregramotnost, procvičují grafomotoriku a poskytují návod pro výrobu drobného předmětu pro radost.
Následně tyto úkoly rozesílají dětem a jejich rodičům.
Nezapomínáme ani na mladší děti, a i pro ně tvoříme sady jednodušších úkolů.
Pedagogové komunikují s rodiči dětí pomocí e-mailů.
Abychom mohli společně sdílet to, co děláme v době, kdy nemůžeme do školky, vyzvali jsme rodiče k zasílání fotografií,
které následně umísťujeme na webové stránky školy.
Děti se tak mohou se svými kamarády setkávat alespoň formou fotografii.
Asistenti pedagogů vyrábějí nové dekorace na výzdobu mateřské školy.
Byla umyta okna a pracuje se na jarní výzdobě mateřské školy.
Paní učitelky ve spolupráci s provozními zaměstnanci úklidu provádějí mytí a dezinfekci všech hraček,
praní plyšových hraček, úklid skříní,
mytí a dezinfekci nábytku a lehátek.
Dále byl proveden úklid ve všech skladech, tělocvičně a hračkárně.
Nezapomínáme ani na naše záhonky s bylinkami a kytičkami.
Provozní zaměstnanci kuchyně provádějí generální úklid kuchyně, včetně dezinfekce nádobí a kuchyňský přístrojů.
Nezapomínají ani na sklady potravin a zázemí kuchyně. Dále pracují na generálním úklidu výdejen v budově A i B.
I my jsme se zapojili do výzvy Prahy 6 k šití bavlněných roušek. Roušky jsme nabídli našemu partnerovi Domu s pečovatelskou službou, která o ně neměla zájem z důvodu jiných zdrojů. Následně jsme roušky nabídli organizaci MEZI NÁMI, o.p.s, která je  s povděkem přijala pro své čtecí babičky.
Pro komunikaci všech zaměstnanců byla založena skupina na WhatsApp, kde se každodenně řeší,
co je potřeba udělat
a 1x týdně probíhá videokonference všech pedagogů i asistentů.
V mateřské škole probíhají i pravidelné povinné revize – hydrantů, sportovního vybavení, herních prvků na školní zahradě a
výtahových plošin tak,
aby vše bylo připraveno na znovuotevření.

VŠICHNI SE TĚŠÍME AŽ NEBEZPEČÍ POMINE A VŠICHNI SE BUDEME MOCI VRÁTIT DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY.