objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

NÁVŠTĚVA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Rok se s rokem sešel a my jsme se vypravili s předškolními dětmi na exkurzi do základních škol.
Tradičně chodíváme do ZŠ  Antonína Čermáka, ZŠ Bílá a ZŠ Emy Destinnové.

Dne 13. 2. 2020, jsme navštívili do ZŠ Antonína Čermáka.
Zde si nás rozdělili do čtyř tříd, kde probíhala standardní výuka, do které byly naše děti zapojeny. Jedna ze skupin se zúčastnila výuky v tělocvičně, kde vedl hodinu profesionální trenér DUKLY. Děti prováděly cvičení, směřující k tréninku basketbalistů. Vše bylo zpestřeno pohybovými a míčovými hrami.
Další skupina dětí se ve třídě seznámila s interaktivní tabulí, na které děti plnily různé úkoly a za jejich splnění sbíraly body.  Dvě skupiny se zúčastnily tradiční výuky. Nakonec si děti za asistence školáků vyrobily záložky do knih.

Dne 19. 2. 2020 jsme se vypravili do ZŠ Emy Destinnové.
Zde byly děti rozdělené do třech skupin. V jedné z nich si děti namalovaly moudrou sovu a následně s obrázky pracovaly tak, že je třídily dle barev, počítaly je a nakonec si vyrobily záložku do knihy s příběhem. V dalších třídách školáci četli našim dětem a ty pak měly za úkol vyprávět obsah čteného textu.
Někde se počítalo a rovněž se pracovalo s papírem.
Našim předškolákům se obě výpravy velmi líbily a již se těší na svůj vstup do ZŠ.