objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1/18


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č. 1 / 2018


Název zadavatele: Mateřská škola Čínská

IČO zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele: Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem: Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba: Veronika Ryvolová

Telefon: 775 446 352, 739 771 750, 770 127 427

E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

  1. 1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky autobusová doprava na kurz plavání dětí do Tuchlovic pro Mateřskou školu Čínská.

Odjezd vždy ráno od mateřské školy Čínská, Čínská 33, Praha 6 v 8,00 hodin, návrat zpět k mateřské škole do 12,00 hodin.

TERMÍNY: 6.2.2018, 13.2.2018, 13.3.2018, 20.3.2018, 27.3.2018, 3.4.2018,10.4.2018, 17.4.2018

POČET DĚTÍ: 45       DOPROVOD 4 dospělí

 

Cenová nabídka bude obsahovat:

-          cenu včetně DPH za 1 cestu tam i zpět

-          celkovou cenu včetně DPH

 

  1. 2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena

 

Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy
v zalepené obálce „Výzva VŘ 1/2018 do 27. 10. 2018. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče. Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

 

Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu

 

Bližší informace podá Šárka Bílá – zástupkyně ředitelky školy – tel. 775 446 352

 

  1. 3. Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.

Zadavatel předložené nabídky nevrací.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

 

 

V Praze dne 11.10.2018                                                           Veronika Ryvolová, ředitelka školy