MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

POTĚŠENÍ SENIORŮ V DPS

Ve středu 28.3.2018 navštívily děti (z každé třídy 3 děti) v doprovodu vedení školy a provozních zaměstnanců seniory v DPS, aby je v před velikonočním čase potěšily.
Po příchodu jsme byli mile přivítáni vedením DPS, a byli jsme uvedeni do společenské místnosti, kde na nás již netrpělivě čekali babičky a dědečkové. Děti zarecitovaly seniorům 2 velikonoční koledy a osobně rozdaly dárečky, které se svými paní učitelkami ve svých třídách vyrobily. Setkání bylo velmi milé a na seniorech bylo vidět potěšení i dojetí. Babičky a dědečkové dětem za jejich koledy a dárečky zatleskali a odměnili je velikonoční pomlázkou.


FOTO Z AKCE VIZ FOTOGALERIE