MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

PRVNÍ NÁVŠTĚVA POSÁDKOVÉHO VELITELSTVÍ V ČÍNSKÉ ULICI


Dne 20. 5. 2015 děti z naší školky navštívily sousední Posádkové velitelství. U vstupu byly třídy rozděleny do skupin po dvou třídách a každá skupina dostala vojáka čestné stráže jako vlastního průvodce. Vystřídali jsme se u různých stanovišť, viděli jsme cvičení se zbraněmi, kladení věnců a květin, vojenský pochod, motorky, které doprovází kolonu s panem prezidentem. Mohli jsme si zbraně osahat a s vojáky se vyfotit. 
Dozvěděli jsme se, že vojáci mohou být muži i ženy, cvičí každý den, aby bylo vše dokonale sladěné. Nacvičují různé exhibiční přehlídky, které můžeme vidět po celé republice. Nelze je přehlédnout při reprezentačních plesech GŠ a AČR, při zahájení důležitých celoresortních zaměstnáních a shromážděních, při exhibičních vystoupeních v rámci prezentace výcviku ČS na veřejnosti.
V rámci pietních akcí slouží čestnou stráž u pietního místa, provádí kladení věnců a květin oficiálních představitelů a delegací. Svou přítomností vzdávají čest vojenskými poctami při pohřbech zemřelých vojáků v činné službě i v záloze.
Poté jsme si mohli vyzkoušet práci se salvovými kanony, které jsou určené ke střelbě slavnostních dělostřeleckých salv při zvláště významných událostech, jakými jsou inaugurace prezidenta republiky nebo slavnostní vojenské přísahy u příležitostí oslav dne vzniku samostatného státu. V roce 2011 vypálily 21 salv na poslední cestu prezidentu republiky Václavu Havlovi. Salvové kanony byly upraveny výhradně pro zabezpečení slavnostních aktů jednotkami Čestné stráže Armády České republiky. 
Nasedli jsme do vojenské tatry a každý si mohl v řidičské kabině zatroubit. V budově jsme si vyzkoušeli vojenskou výstroj a výzbroj, jako třeba plynové masky, helmy, oblečení a osahali pušky, samopaly, pistole a šavle. 
Nakonec jsme se sešli v horní části objektu a vojáci se s námi rozloučili čestnou salvou vystřelením tří ran.
Všem se návštěva Posádkového velitelství moc líbila a těšíme se na další návštěvu v příštím roce.