objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Plnění spotřebního koše

Při hodnocení plnění spotřebního koše za školní rok 2016/2017 byla školní jídelna naší mateřské školy označena za jídelnu, kde se plní výživové normy dle stanovených kriterií (vyhláška č.107/2005Sb. o školním stravování v p.z.).