Potěšení seniorů v DPS

V úterý 12.12.2018 navštívily děti v doprovodu vedení školy, paní učitelky
a paní provozní seniory v DPS.
Po příchodu nás všichni vřele uvítali a pozvali nás mezi sebe do společenské místnosti.
Děti za pěveckého doprovodu písně "Nesem vám noviny" rozdávaly seniorům nejen dárečky,
které s paní učitelkami v jednotlivých třídách vyrobily,
ale i úsměvy a přání klidného prožití Vánoc.
Na seniorech bylo vidět dojetí.
Na závěr společného setkání dostaly děti od vedení DPS koš plný sladkostí a drobných dárečků.