PRÁZDNINOVÉ MĚSTSKÉ TÁBORY 2016 V NAŠÍ ŠKOLCE

MĚSTSKÝ TÁBOR Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Děti se každý den ráno scházely ve třídě, kde si pohrály dle vlastního zájmu. Mohly zde využít hračky a hry třídy Vrabců. Následně byla představena další etapa celotáborové hry a děti plnily potřebné úkoly, kvízy, výtvarné činnosti spojené s tématikou pohádek. Poté se odebraly na zahradu, kde byl pro ně připraven další program. Kolem 11hod se děti spolu s pedagogy vypravily procházkou na oběd do Menzy. Po obědě si odpočinuly ve třídě, některé na postýlkách, některé formou odpočinkových činností. Spolu s pedagogy poslouchaly pohádky, prohlížely si knížky, dělaly jednoduché výtvarné práce. Po společném odpočinku děti posvačily buď ve školce, nebo se napily a svačinu si daly v průběhu odpoledního výletu. Z odpoledního programu jsme se vraceli v 17.00 do MŠ, kde si rodiče děti vyzvedávali.
Tábor byl určen nejen pro děti, které již školku navštěvovaly, ale i pro jejich starší sourozence či kamarády, dále i pro děti z ostatních školek a škol. Děti prožily týden plný dobrodružství, legrace a zábavy. Lektoři je prováděli prvními krůčky táborového života, což jim možná nepřímo poslouží i jako příprava na budoucí „velký tábor“. Strávili jsme krásné dny v kamarádském prostředí, nechyběla ani výtvarná činnost,sportování, zpívání, každodenní výlety, diskotéka a spousta dalších činností. Děti trávily většinu času v přírodě, což poskytovalo velký prostor i pro poznávání přírody a ekologickou výchovu. Při hrách a soutěžích si děti ověřily své schopnosti a dovednosti, tělesnou zdatnost a naučily se mnoho nového. Program byl volnější, flexibilnější spíše zaměřený na zájmy účastníků a osobní přístup. Na konci byly všechny děti oceněny za své výkony diplomem a cenou dle umístění za celou skupinu, dále pak každé dítě za jeho specifický přínos do kolektivu tábora.


MĚSTSKÝ TÁBOR VÝTVARNÁ LETNÍ ŠKOLIČKA
V létě roku 2015 jsme v MŠ Čínská otevřely s kolegyní za vydatné podpory paní ředitelky Ryvolové odpolední zájmový kroužek - výtvarnou školičku Tvořílek, která se jako zázrakem stala hitem a zakotvila v srdcích dětí i jejich rodičů. Nabídly jsme proto dětem možnost letní podoby výtvarné školičky 2016 s tím, že se potkáme během prázdnin dvakrát a to vždy po dobu jednoho týdne.
Tvořílek se konal jeden týden v červenci a jeden týden v srpnu a v obou termínech byl naplněný dětmi různých věkových kategorií, z různých školek a škol.
Zázemí nám poskytla MŠ Čínská, obědvali jsme v Menze, kam jsme docházeli denně v poledne a svačinky jsme zajišťovaly s kolegyní samy.
Děti se ráno scházely v prostorách školky – konkrétně ve třídě Motýlků a ateliéru Tvořílka. Dopoledne jsme si vždy rozpracovali jedno větší téma, například keramiku a odpoledne jsme toto téma dokončovali a případně jsme měly s kolegyní nachystané jedno menší téma, například mozaiky ze zažehlovacích korálků.
Na konci týdne si děti nesly domů taštičku, kterou si samy nabatikovaly, ve které měly krásné desky z papíru, zdobené ručním, levandulovým papírem a dřevěný obrázek, na který si přenesly svou podobenku s vlastní dekorací. Dále si děti vyrobily pomocí techniky mramorování prostírání na stůl a keramické kachle (rybu a domeček). Výrobky byly odvezeny na glazuru a přežah s tím, že si pro ně děti přijdou během podzimu. Další turnus Tvořílka proběhl v prvním týdnu měsíce srpna.
Oba tyto turnusy byly velmi vydařené, děti nepřišly ani o pohádky, které jsme nečetly, ale vyprávěly, jako za starých časů našich babiček a maminek a stihly si i pohrát na zahrádce i ve školce, když pršelo. Zkrátka – byly to takové moc příjemné dva týdny s Tvořílkem jak pro děti, tak pro nás a my se těšíme na další prázdniny, kdy se potkáme s našimi malými příznivci a také poznáme další nové šikulky z jiných školek.
S láskou k tvorbě a dětem, Kája a Jarka