objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Aktuality

VÝSLEDKY TESTU ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Milí rodiče,
po dohodě s paní psycholožkou, která prováděla test školní zralosti u vašich dětí,
dostanete výsledky v písemné podobě v měsíci únoru 2020.

POZOR ZMĚNA ČASOVÝCH ROZVRHŮ KROUŽKŮ

Vážení rodiče,
na základě doporučení ČŠI z důvodu psychohygieny dětí (odpočinek) budou odpolední zájmové kroužky začínat nejdříve od 14:30 hodin.
Kroužek TVOŘÍLEK s okamžitou platností posune čas začátku 1.skupiny na 14:30 hodin a ostatní skupiny se tedy dále posunou. Rozvrh bude vyvěšen na nástěnkách v obou budovách. 
Odpolední kroužek ANGLIČTINY dokončí 1. pololetí ve starém režimu z důvodu předem vybraných plateb a od 2. pololetí, to je od 1.2. 2020, dojde ke změně rozvrhu skupin tak, aby 1. skupina začínala ve 14:30 hodin. Rozvrh bude vyvěšen během příštího týdne na nástěnkách v obou budovách.
LOGOPEDIE bude s okamžitou platností probíhat každou středu od 15:30 do 16:30.
1. skupina 15:30 – 15:55 a 2. skupina od 16:05 do 16:30. 
Kroužek ODKLAĎÁČEK se s okamžitou platností z organizačních důvodů ruší.

TEST ŠKOLNÍ ZRALOSTI

Milí rodiče,
ve spolupráci s Pedagogicko -psychologickou poradnou proběhne u přihlášených předškolních dětí test školní zralosti.
Více informací včetně přesných termínů je vyvěšeno na informačních nástěnkách v obou budovách školy.

SBĚR PAPÍRU

Milí rodiče,
od úterý 14.1.2020 máte opět možnost nosit starý papír, objednali jsme pro mateřskou školu kontejner.

Přistavení kontejneru: 14.1.2020 dopoledne

Odvoz kontejneru: 17.1.2020 během dne

Kde:  vjezd u kuchyně MŠ

Finanční výtěžek ze sběru papíru je průběžně zasílán pořádající firmou na účet Klubu rodičů.

Děkujeme všem rodičům i prarodičům, kteří se spolu s námi do této soutěže zapojují.
Kolektiv zaměstnanců MŠ

VÁNOČNÍ PŘÁNÍUŽIJTE SI SVÁTKY V KLIDU A POHODĚ
A V PONDĚLÍ 6. LEDNA 2020
SE NA VÁS OPĚT TĚŠÍME