MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

Aktuality

INFORMACE O ORGANIZACI LEKCÍ ANGLIČTINY

Vážení rodiče,
prosíme věnujte pozornost těmto organizačním změnám v organizaci odpoledního kroužku angličtiny:

V úterý 20.6.2017 proběhne kroužek dle normálního rozvrhu pro všechny děti


Ve
čtvrtek 22.6. 2017 proběhne kroužek POUZE PRO DĚTI, KTERÉ NEBYLY NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ. Budou uskutečněny 2 skupiny 12:45 - 13:30 a 13:35 - 14:15 (náhradní lekce)

V
úterý 27.6. 2017 proběhne kroužek POUZE PRO DĚTI, KTERÉ NEBYLY NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ. Budou uskutečněny 2 skupiny 12:45 - 13:30 a 13:35 - 14:15 (náhradní lekce)

Ve
středu 28.6.2017 dostanou všechny děti vysvědčení z angličtiny 12:45 - 13:15 a následně proběhne kroužek POUZE PRO DĚTI, KTERÉ NEBYLY NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ 13:30 -15:00 (náhradní lekce)

Děkujeme za pochopení

STŘÍPKY ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ 2017

FOTA Z ŠvP VIZ FOTOGALERIE, SEKCE SPOLEČNÉ
7.DEN
PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT K MATEŘSKÉ ŠKOLE JE V NEDĚLI 18.6.2017
V 10:00 HODIN.


6.DEN

Hned po snídani byl před námi velký úkol. Našli jsme na chatě dopis od skřítků, ve kterém jsme měli zprávu, že právě dnes je ten den, na který jsme se těšili celý týden – DEN HLEDÁNÍ POKLADU. Nic není ale zadarmo. K pokladu jsme museli projít cestou plnou hádanek a úkolů. Za pomoci indicií, které jsme cestou našli, jsme rozluštili šifru a mohli jsme začít hledat poklad. Poklad jsme našli a spravedlivě jsme se o něj podělili. Odpoledne jsme si naposledy prohráli na louce u chaty a po večeři jsme pomáhali při balení kufrů. Už se moc těšíme domů.


5.DEN

Dnes ráno nás poprvé probudil déšť, a proto jsme si po snídani hráli na pokojích a navlékali jsme si korálky. Po svačině přestalo pršet a obdrželi jsme zprávu od Babušky Jagušky, abychom se přišli podívat kde bydlí a vyzkoušeli si její novou houpačku. Cestou jsme se seznamovali s různými druhy stromů a s léčivými rostlinami. V zahrádce u skřítků jsme si natrhali jahůdky a borůvky. Odpoledne pro nás skřítci připravili olympiádu. U skřítka Šiškomila jsme házeli na terč, u Pařezáka jsme přenášeli vajíčka ptáků, u skřítků záchranářů jsme přenášeli raněné, u Pískavice jsme se trefovali do branky ve dvojicích se svázanýma nohama. Zbytek odpoledne jsme strávili na louce u chaty. Po večeři byly jednotlivé disciplíny vyhodnoceny a odměněny. A po pohádce šupky dupky do pelíšků.


4.DEN

Ráno jsme si přivstali, protože jsme jeli na výlet. Už v půl deváté jsme seděli v autobuse směr ZOO Dvůr Králové. Prohlídku ZOO jsme zahájili jízdou safari autobusem, který nás provezl po pláních afrického kontinentu. Posvačili jsme ve společnosti antilop a nosorožců. Po svačině jsme obdivovali krásu žiraf a zeber, které jsme měli skoro na dosah. Prohlídkou slonů a vodního světa jsme se se ZOO rozloučili. Na zpáteční cestě jsme si mohli prohlédnout přehradu Lesní království. Po odpoledním klidu jsme si pohráli s míči na hřišti pro plážový volejbal. Den jsme ukončili výbornou večeří a svěží koupelí.


3.DEN

Dnes jsme se po snídani věnovali angličtině a navlékání korálkových náramků. Při dopoledních hrách na louce jsme se po skupinkách seznamovali se základy první pomoci, která se nám v přírodě může hodit. Seznámili jsme se se stabilizovanou polohou, naučili jsme se ošetřit drobná i větší zranění a přenášet raněné. Odpoledne jsme dostali zprávu od skřítků a pokračovali jsme v lesní hře. Vydali jsme se na cestu lesem a plnili jsme úkoly, které pro nás skřítci připravili. V cíli na děti čekala sladká odměna, kterou našly v domečcích, které skřítkům v úterý postavily. Také jsme v průběhu dne oslavili 6. narozeniny kamarádky Bertičky.


2.DEN

Dnes jsme konečně dostali zprávu od skřítků. Našli jsme knihu, kterou nám nechali schovanou v jídelně. Na jejich žádost jsme se rozhodli navštívit je v lese. Z knihy jsme se dozvěděli, že se do lesa přistěhovali noví skřítci, a proto jsme se rozhodli, že jim v lese postavíme domečky. Aniž bychom to tušili, tak nám skřítci připravili lesní hru, která nás zavedla přímo do jejich říše.  Odpoledne jsme si zasportovali, zazpívali a procvičili jsem se v angličtině. Naučili jsme se podbíhat točící se lano.

1.DEN


Tak jsme tu! Cesta nám rychle utekla, byli jsme tu brzy, a proto jsme si ještě před obědem mohli pohrát na louce u chaty. Po odpoledním klidu jsme šli pozdravit naše kamarády velbloudy, lva a lamy. Pohráli jsme si na dětském hřišti a v podvečer jsme si společně zazpívali, procvičili angličtinu a využili širokou škálu sportovního náčiní, které jsem si přivezli s sebou.


Děti v pořádku dojely na školku v přírodě.

Ukončení zájmových kroužků ve školním roce 2016/17

 

Zpívánky:
kroužek bude ukončen dne 5. 6. 2017

Tanečky:
kroužek bude ukončen poslední lekcí dne 6. 6. 2017 předáním osvědčení

Sportovně – pohybová přípravka dětí:
kroužek bude ukončen poslední lekcí dne 7. 6. 2017

Logopedie:
kroužek bude ukončen poslední lekcí dne 21. 6. 2017, děti dostanou závěrečné vysvědčení

Angličtina:
kroužek bude ukončen poslední lekcí dne 20. 6. 2017, děti dostanou závěrečné vysvědčení
(PRO DĚTI, KTERÉ NEODJELY NA ŠVP SE BUDOU Z DŮVODU NEMOCI ZÁSTUPKYNĚ BÍLÉ PŘESOUVAT LEKCE Z TÝDNE 12. - 16.6.2017 DO POSLEDNÍHO TÝDNE TO JE 26. - 30.6.2017)
Tvořílek:
kroužek bude ukončen poslední lekcí dne 22. 6. 2017

 

 

CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI ČERVNU

ČERVEN 2017

 

TÉMA: Mezinárodní den dětí!
CÍLE: Těšíme se na prázdniny, slavíme MDD a opakujeme vše, co jsme se naučili!
Svátek dětí slavíme, na karnevalu si pěkně zatančíme!
Na Zahradní slavnost přijde taťka mamka, slavnostně se otevře předškolákům branka! Do školičky v přírodě, už se všichni těšíme, zamáváme z autobusu
a už pěkně trandíme!
U moře a u rybníka, dovolená se nás týká. Koloběh vody v přírodě.
PRÁZDNINY!! Naše krásná školičko, odpočiň si maličko.
AKCE:
1. 6. 2017 Karneval – oslava Mezinárodního dne dětí
2. 6. Bublinář – hrátky s bublinkami a bublinami
6. 6. 2017 Zahradní slavnost.
9. 6. 2017 – odjezd do Školky v přírodě.
19. 6. -28. 6. 2017 Závěrečné ohně tříd

 

PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY SBĚRU PAPÍRU

K 30.4.2017 jsme umístěni na 20.místě. Celkem jsme společně odevzdali 3 050 kg papíru. V měsíci březnu a dubnu jsme odevzdali 280 kg papíru.
Děkujeme všem, kteří při sběru papíru pomáhají a těšíme se na další spolupráci s pilnými sběrači.