objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Aktuality

MASOPUST 2020

Tradičně, jako každý rok, jsme vyšli s dětmi do ulic v masopustních maskách vlastní výroby. Každá třída měla jedno téma, jedno společné maskování. Třída Myšek se proměnila v členy královské rodiny – dívky s královskými čelenkami a chlapci s maskami rytířů, třída Motýlků se proměnila v nebezpečnou smečku lvů, ze třídy Koťátek se vyrojil roj roztodivných mušek, třída Berušky si "upekla" klobouky s koláčů, jitrnic a jelítek, třída Medvědů se proměnila v pestrobarevné harlekýny a třída Vrabců se změnila v roztomilá zvířátka. Tato neobvyklá, leč krásná formace se za doprovodu učitelek a některých rodičů vypravila ve čtvrtek 20. 2. 2020 v 10:15 hodin do Dejvických ulic. Aby nás bylo hodně slyšet, tak jsme dětem rozdali hudební nástroje, kterými jsme řinčeli a do toho jsme napodobovali zvuky zvířátek. Vyšli jsme z ulice Čínská, dále jsme postupovali ulicí Na Dionýsce, Bechyňovou, směrem k Flemingovu náměstí a vzhledem k tomu, že nám začalo pršet, tak jsme se vydali zpět do naší školky ulicemi Stavitelskou a Zemědělskou. Náš okruh se proti předešlým letům poněkud zvětšil a přestože nám počasí nepřálo, tak jsme si letošní Masopust užili s úsměvem na rtech.

KROUŽKY O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

V termínu jarních prázdnin od 24. 2. do 28. 2. 2020 
nebudou probíhat v naší mateřské škole
odpolední zájmové kroužky.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

Vážení rodiče,
prosíme vás, abyste se zapojili do dotazníkového šetření. Dotazníky jsou k dispozici u paní provozních, kde je umístěn i box na sběr vyplněných dotazníků. Dotazníky prosím vyplňte a odevzdejte do konce února.
Předem děkujeme za vaše názory i váš čas.

ODVOLÁNÍ ANGLIČTINY

DNE 11. 2. 2020 ODPADÁ Z DŮVODU NEMOCI UČITELKY ODPOLEDNÍ KROUŽEK ANGLIČTINY.
LEKCE BUDE NAHRAZENA. TERMÍN NÁHRADNÍ LEKCE BUDE UPŘESNĚN.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

SBĚR PAPÍRU

Milí rodiče,
od pátku 7.2.2020 máte opět možnost nosit starý papír, objednali jsme pro mateřskou školu kontejner.

Přistavení kontejneru: 7.2.2020 dopoledne

Odvoz kontejneru: 14.2.2020 během dne

Kde:  vjezd u kuchyně MŠ

Finanční výtěžek ze sběru papíru je průběžně zasílán pořádající firmou na účet Klubu rodičů.

Děkujeme všem rodičům i prarodičům, kteří se spolu s námi do této soutěže zapojují.

 

 

 

Kolektiv zaměstnanců MŠ