MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

Aktuality

VÍTÁNÍ NOVÁČKŮ

Dnes 18. 9. 2019 proběhlo v tělocvičně školy tradiční vítání  nováčků. Paní ředitelka přivítala všechny přítomné a popřála jim krásný den. Následně byli dětem představeni všichni pedagogičtí pracovníci a noví kamarádi.
Nové děti za potlesku svých kamarádů obdržely PAMĚTNÍ LIST od svých třídních učitelek. Na závěr si všichni zahráli hru "Hádej kdo to je?"

CHARITATIVNÍ PROJEKT NA SBĚR NEPOTŘEBNÉHO OŠACENÍ

Dne 19. 9. 2019 bude v mateřské škole trvale umístěn kontejner na nepotřebné ošacení v rámci níže uvedeného projektu.

JEDNÁ SE O CHARITATIVNÍ PROJEKT NA PODPORU FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ - KLOKÁNEK, KDY V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE BUDE UMÍSTĚN KONTEJNER NA POUŽITÉ OBLEČENÍ. RODIČE DĚTÍ I ZAMĚSTNANCI ŠKOLY ZDE MOHOU ODKLÁDAT NEPOTŘEBNÉ OŠACENÍ , SPÁROVANOU OBUV ČI HRAČKY, PRO KTERÉ JIŽ NENÍ VYUŽITÍ.


DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE DO TOHOTO CHARITATIVNÍHO PROJEKTU ZAPOJÍ SPOLU S NÁMI.

KROUŽKY ZAČÍNAJÍ ...

PONDĚLÍ

ZPÍVÁNKY  - ZAČÍNÁME 30. 9. 2019
15:15 - 15:45 
(ve třídě Koťata) 

ODKLAĎÁČEK -  ZAČÍNÁME 30. 9. 2019

12:45 - 13:15
(ve třídě Berušky)


SPORTOVNĚ POHYBOVÁ PŘÍPRAVKA - ZAČÍNÁME 30. 9. 2019
15:00 - 15:45 
(v tělocvičně)


ÚTERÝ

ANGLIČTINA - Hrajeme si s angličtinou - ZAČÍNÁME 17. 9. 2019
1. skupina 12:45 - 13:30
2. skupina 13:35 - 14:20
3. skupina 14:25 - 15:05 
(v učebně Sněhurka)


STŘEDA

LOGOPEDIE - Říkejme si spolu - ZAČÍNÁME 2. 10. 2019 
1. skupina 12:45 - 13:15
2. skupina 13:25 - 13:55
(v učebně Sněhurka)


SPORTOVNĚ POHYBOVÁ PŘÍPRAVKA
1. skupina 15:00 - 15:45
2. skupina 16:00 - 16:45
(v tělocvičně)ČTVRTEK

ANGLIČTINA - Hrajeme si s angličtinou
shodné s úterním rozpisem
(v učebně Sněhurka)

TANEČKY - ZAČÍNÁME 3. 10. 2019
1. skupina 15:00 - 15:45
(v tělocvičně)


TVOŘÍLEK - ZAČÍNÁME 26. 9. 2019
1. skupina 13:00 - 13:45
2. skupina 14:00 - 14:45
3. skupina 15:00 - 15:45
4. skupina 16:00 - 16:45
(zimní zahrada ve třídě Motýlci)


PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA ZÁJMOVÉ KROUŽKY POŘÁDANÉ DDM (SPORTOVKY, TANEČKY) MŮŽETE VYUŽÍT:
1. ODEVZDÁNÍ V MŠ PANÍ ŠKOLNICI 
2. ODEVZDAT PŘIHLÁŠKU LEKTORCE NA PRVNÍ HODINĚ
3. OSKENOVAT A ZASLAT ZPĚT NA ADRESU DDM

SBĚR PAPÍRU

Milí rodiče,
od pondělí 23.9.2019 máte opět možnost nosit starý papír, objednali jsme pro mateřskou školu kontejner.

Přistavení kontejneru: 23.9.2019 dopoledne

Odvoz kontejneru: 30.9.2019 během dne

Kde:  vjezd u kuchyně MŠ

Finanční výtěžek ze sběru papíru je průběžně zasílán pořádající firmou na účet Klubu rodičů.

Děkujeme všem rodičům i prarodičům, kteří se spolu s námi do této soutěže zapojují.


Kolektiv zaměstnanců MŠ

PLAVÁNÍ 2019 - 20

VŠECHNY PŘIHLÁŠENÉ DĚTI NA KURZ PLAVÁNÍ BYLY DO KURZU ZAŘAZENY. PROSÍME RODIČE, ABY SI U TŘÍDNÍCH UČITELEK VYZVEDLI  ZDRAVOTNÍ POSUDEK. LÉKAŘEM POTVRZENÝ ZDRAVOTNÍ POSUDEK ODEVZDEJTE TŘÍDNÍM UČITELKÁM DO STŘEDY 18. 9. 2019. BEZ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI NEMŮŽE DÍTĚ KURZ PLAVÁNÍ NAVŠTĚVOVAT. POSUDEK JE PLATNÝ 2 ROKY, POKUD MÁTE POSUDEK Z LOŇKÉHO ROKU - JE STÁLE PLATNÝ.