objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Aktuality

Posouzení školní zralosti

Milí rodiče,
i v tomto školním roce jsme ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze 6 připravili pro Vaše děti (povinně se vzdělávající) posouzení školní zralosti.
V případě Vašeho zájmu je nutné se ve Vaší třídě u paní učitelek zapsat do tabulky a vyplnit dokument, který bude sloužit jako podklad pro paní psycholožky z PPP.
Screening proběhne v mateřské škole v 1. polovině února v dopoledních hodinách.
O konkrétním termínu budete informováni.
Děkujeme za spolupráci

 

SBĚR PAPÍRU

Milí rodiče,

od čtvrtka 8.1.2021 máte opět možnost nosit starý papír, objednali jsme pro mateřskou školu kontejner.

Přistavení kontejneru: 8.1.2021 dopoledne

Odvoz kontejneru: 13.1.2021 během dne

Kde:  vjezd u kuchyně MŠ

Finanční výtěžek ze sběru papíru je průběžně zasílán pořádající firmou 
na účet Klubu rodičů.

Děkujeme všem rodičům i prarodičům, kteří se spolu s námi 
do této soutěže zapojují.

Kolektiv zaměstnanců MŠNUTNOST DODRŽET KARANTÉNU

VÁŽENÍ RODIČE,
POKUD SE VE VAŠÍ RODINĚ VYSKYTNE ONEMOCNĚNÍ COVID - 19, JE NUTNÉ DODRŽET STANOVENOU KARANTÉNU I V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ MÁ NEGATIVNÍ TEST. NA ZÁKLADĚ KONZULTACE S HYGIENOU MŮŽE KARANTÉNA TRVAT AŽ 15 DNÍ A JEJÍ UKONČENÍ STANOVUJE OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL, KTERÁ JSOU V ZÁJMU ZACHOVÁNÍ ZDRAVÍ NÁS VŠECH

PŘIPOMÍNÁME, ŽE V TÉTO SLOŽITÉ DOBĚ NESMÍME PŘIJMOUT DO ŠKOLKY DÍTĚ S JAKÝMKOLI PŘÍZNAKEM RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.

ODLOŽENÍ ZAČÁTKU KROUŽKU LOGOPEDIE „ŘÍKEJME SI SPOLU“

Vážení rodiče,
z důvodu protiepidemických opatření v 5. stupni PES znovu odkládáme začátek konání logopedického kroužku do konce ledna.
V případě příznivých podmínek začne kroužek ve středu 3. 2. 2021.

VÝSLEDKY TESTŮ U DĚTÍ

Milí rodiče,
dítě ze třídy Berušky (naposledy přítomno ve školce 21.12.20) bylo testováno s negativním výsledkem.
Dítě ze třídy Vrabci (naposledy přítomno ve školce 16.12.20) mělo dne 25.12.20 test pozitivní.
Školky se karanténa netýká, v pondělí 4.1. 2021 otevíráme.
VÝSKYT ONEMOCNĚNÍ COVID 19 U RODIČŮ DĚTÍ

Milí rodiče,
Ve třídě Vrabci nám byl nahlášen Covid u rodiče dítěte. Dítě bylo naposledy přítomno v mateřské škole ve středu 16.12.2020.
Kontaktovala jsem Hygienickou stanici hlavního města Prahy a podle jejich vyjádření se nás karanténa netýká.
Ve třídě Berušky nám byl dnes 21. 12. 2020 po poledni nahlášen Covid u rodiče dítěte. Dítě bylo během dopoledne ve třídě Motýlci.
O dalším vývoji vás budeme informovat.


Přeji všem pokud možno klidné Vánoce a do roku 2021 mnoho sil a pevné zdraví.
Veronika Ryvolová a kolektiv Mš

 

LEKCE ANGLIČTINY SE PŘEKLÁDÁ

Z DŮVODU PRODLOUŽENÝCH PRÁZDNIN V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH SE PŘEKLÁDÁ LEKCE ANGLIČTINY Z ÚTERÝ 22.12. 2020 NA LEDEN.TERMÍN BUDE UPŘESNĚN NA ZAČÁTKU LEDNA

SBĚR PAPÍRU

Milí rodiče,
od úterý 15.12.2020 máte opět možnost nosit starý papír, objednali jsme pro mateřskou školu kontejner.

Přistavení kontejneru: 15.12.2020 dopoledne

Odvoz kontejneru: 21.12.2020 během dne

Kde:  vjezd u kuchyně MŠ

Finanční výtěžek ze sběru papíru je průběžně zasílán pořádající firmou
na účet Klubu rodičů.

Děkujeme všem rodičům i prarodičům, kteří se spolu s námi
do této soutěže zapojují.

Kolektiv zaměstnanců MŠ

Vánoce v mateřské škole

Vážení a milí rodiče,
epidemiologická situace nám nepřeje k tomu, abychom uskutečňovali předvánoční akce v takovém rozsahu na který jsme byli zvyklí.
Přesto se budeme snažit dětem vytvořit příjemnou předvánoční atmosféru plnou tradic a zvyků.
4. 12. 20 v pátek k nám již tradičně zavítají poslové z nebe a z pekla - zajištěno interními zaměstnanci školy.
16. 12. 20 proběhne v dopoledních hodinách ve všech třídách vánoční nadílka - snad přijde i Ježíšek.

Každoročně se snažíme v adventním čase potěšit seniory z DPS Šlejnická, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Letošní rok nebude výjimkou, i když akce bude probíhat s jinou organizací s ohledem na epidemiologická opatření - dárečky pro seniory vyrábíme, ale změna bude spočívat v jejich předání. V minulých letech předávaly dárky uvnitř v budově vybrané děti ze třídy Medvědů, které ještě potěšily babičky a dědečky pásmem koled. Letos uspořádáme pro seniory koncert pod širým nebem dne 17. 12. 2020 (v zahradě DPS pod okny seniorů - účastnit se budou všechny děti včetně zaměstnanců školy. Víme že toto období je pro seniory velmi náročné, proto je chceme alespoň touto cestou potěšit.


PŘEJEME VŠEM KRÁSNÝ NADCHÁZEJÍCÍ ADVENT, HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ 
KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ MŠ ČÍNSKÁ

INFORMACE O FOTOGRAFOVÁNÍ

VÁŽENÍ RODIČE,
VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ SITUACI V MATEŘSKÉ ŠKOLE ZATÍM NEMÁME URČENÝ NÁHRADNÍ TERMÍN FOCENÍ TŘÍD.
O NÁHRADNÍM TERMÍNU BUDETE S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM INFORMOVÁNI.

KROUŽEK SPORTOVKY A TANEČKY

PO DOHODĚ S DDM VÁM NABÍZÍME MOŽNOST 2 ODPOLEDNÍCH ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ - SPORTOVKY A NAKONEC I TANEČKY , KTERÉ VŠAK BUDOU PROBÍHAT (JAK JSME JIŽ AVIZOVALI NA TŘÍDNÍ SCHŮZCE 3. 9. 2020) V PROSTORÁCH STANICE TECHNIKŮ DDM  - POD JULISKOU 2a, PRAHA 6.

ORGANIZACE BUDE NÁSLEDUJÍCÍ:

TANEČKY V ÚTERÝ  16:00 - 17:00 - KAPACITA 15 DĚTÍ 
- RODIČ MUSÍ DÍTĚ DOPRAVIT DO DDM SÁM I SÁM V 17 HODIN VYZVEDNOUT

SPORTOVKY VE STŘEDU 13:30 - 14:30 - KAPACITA 15 DĚTÍ
- LEKTORKA VE 13 HODIN VYZVEDNE DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI OD RODIČŮ A ODVEDE JE DO DDM. RODIČE SI MUSÍ DÍTĚ V DDM VYZVEDNOUT VE 14:30.
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA TYTO KROUŽKY BUDE PŘÍMO V DDM  OD ČTVRTKA 17. 9. 2020.

https://ddmpraha.cz/stanice-techniku/Krouzky?p=,Predskolaci,Sportovni,Predskolni,Tanecni


ZÁPISOVÉ TABULKY NA KROUŽKY

VÁŽENÍ RODIČE,

V ÚTERÝ DNE 8. 9. 2020 V 7:00 HODIN BUDOU VYVĚŠENY VE VESTIBULU BUDOVY "A"  ZÁPISOVÉ TABULKY NA KROUŽKY  ZPÍVÁNKY, TVOŘÍLEK A ODPOLEDNÍ ANGLIČTINA. 
V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU SE ZAPIŠTE.


KROUŽEK SPORTOVKY , KTERÝ BY PROBÍHAL V DDM JE V SOUČASNÉ DOBĚ V JEDNÁNÍ.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

VÍTÁME VŠECHNY DĚTI A RODIČE PO PRÁZDNINÁCH.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ V ÚTERÝ 1. 9. 2020.Prosíme o dodržení nástupu do třídy do 8:30 - platí pro všechny rodiče
(třídy začínají postupně v 6:30,  7:00, 7:30 – v provozu již všechny třídy).

Žádáme rodiče, aby v prostorách školky měli zakrytý nos a ústa ochrannou rouškou.
Děti i rodiče si při vstupu do školky ruce vydezinfikují, popř. umyjí mýdlem, 
následuje ranní filtr - změření teploty bezkontaktním teploměrem od paní provozní.

Omlouvání děti - do 8,00 hodin
Budova A – 739 771 750
Budova B – 775 446 354
V den nástupu prosíme ve vaší třídě o kontrolu všech osobních údajů v Evidenčním listě – 
(telefonní kontakt a platný email) a vyplnění Přihlášky ke stravování, 
dále kdo nevyplnil Souhlas GDPR.

Nastupující  děti - rozdělení nových dětí do tříd bude zveřejněno na nástěnkách ve vestibulu v budově A, 
rozdělení je již stabilní.
Děti byly zařazeny do tříd tak, aby byla zachována heterogennost tříd, pokud rodiče projevili přání 
na zařazenído některé třídy a bylo to možné, bylo jim vyhověno.

Pro rodiče je závazný dokument Školní řád – je umístěn v jednotlivých šatnách a na webu školky.

Provoz školy – vyzvedávání dětí:
Provoz školy začíná v 6:30 hodin, třídy se otevírají postupně a odpoledne postupně zavírají.
Děti, které jdou po "o" prosíme dodržovat čas 12:30 - 13:00 vyzvednutí ve třídě.
Od 14:45 hodin můžete své děti vyzvednout po odpočinku.

Mateřská škola se zavírá v 17:00 hodin.
Počítejte prosím s časem, který je nutný na dokončení započaté činnosti a k úklidu hraček, 
s oblečením dítěte v šatně, aby se škola mohla v 17:00 hodin uzamknout.

Pokud máte jakýkoli dotaz, obraťte se na paní učitelku ve své třídě. 
Všechny jsou profesionálky a mají bohaté zkušenosti s výchovou dětí ve školce.

Obecné informace platby:

Školné
- platby se provádí bezhotovostně na číslo účtu MŠ s VS 9+ osobní číslo dítěte, 
můžete i více měsíců najednou. 
Nové děti dostanou osobní číslo v den nástupu – k dispozici u paní provozní, stávajícím dětem zůstává. 
Výše na školní rok 2020/2021 činí 549,- Kč
Děti s OPŠD školné neplatí.

Stravné platí se měsíc dopředu – přihlášku ke stravování vyplňují všichni rodiče. 
Platba se hradí bezhotovostně na číslo účtu MŠ s VS ꓿ osobní číslo dítěte.
Předpis výše úhrady bude vždy k dispozici u paní provozní.

Kdo si nezastavil přes prázdniny platby, žádáme o úpravy výše platby školného od září.


Ve školce mají děti k dispozici v šatně látkové tašky na náhradní oblečení, ručníky, povlečení na postýlky.

Adaptace:
Pro nové děti je nastavený 14 denní adaptační plán, chodí po obědě domů.

Tříleté děti by měly zvládnout:
- samostatně si obléct jednoduché oblečení, nazouvat, vyzouvat obuv, vědět kde má oblečení, boty...
- znát své jméno, umět si říci, co chce nebo potřebuje
- hygiena – umět si samostatně umýt ruce mýdlem a utřít ruce, samostatně použít WC 
(pleny nejsou přípustné), procvičujte utírání zadečku
- při stolování by měly děti samostatně držet lžíci (nekrmte je doma – učte je samostatnosti), 
pití z hrníčku i skleničky, čistota při jídle, při jídle sedět u stolu
- používat kapesník - vysmrkat se
- samozřejmostí by mělo být:  pozdravit, poděkovat, poprosit, uklidit po sobě hračky
Je toho hodně co musí malé děti zvládnout, musí také reagovat na paní učitelku a její pokyny -
je to jiné než s maminkou doma. Ve třídě je 28 dětí docházejících a paní učitelka jen jedna. 
Obě strany se musí respektovat, porozumět si, zvyknout si na sebe, dodržovat pravidla........

Oblečení
Prosíme usnadněte svým dětem oblékání v šatně a připravte na poličku oblečení na pobyt venku.
Ostatní nechte v tašce na háčku. Děti by měly mít jiné oblečení do třídy a ven. Pokud tomu tak není, 
sype se z nich písek a venkovní příroda.
Oblečení podepište, děti si ho nepoznají a my také ne. Pokud ho najdeme mimo poličku, 
nevíme, komu patří.

Co by se vám také hodilo, abyste věděli:

- bačkůrky do třídy s pevnou patou (v žádném případě ne pantofle nebo kroksy)
- pohodlné oblečení do třídy
tričko s krátkým/dlouhým rukávem
slabé tepláky, kalhoty, legíny, sukně, zástěrka  (v létě kraťasy), ponožky, punčocháče
- sportovní oblečení na zahradu
tepláky, mikina, bunda, čepice či kšiltovka (dle aktuálního počasí)
(protože se děti při hře venku lehce ušpiní, převlékáme se po návratu z hygienických důvodů do 
"domácího" oblečení)
- náhradní oblečení (pro případ "nehody" - uložte do látkové tašky v šatně)
spodní prádlo, tričko, kalhoty, ponožky nebo v zimě punčocháče, 
- pyžamo - pokud bude dítě chodit domů po odpočinku, nepromokavou podložku pokud je třeba
Volte oblečení jednoduché, dobře oblékatelné - nevhodné jsou kalhoty se zapínáním na ramenou,
zástěrky se zapínáním vzadu, šle pod svetrem nebo zástěrkou, těsné gumy u kalhot, rozbité zipy, 
malé nebo příliš velké boty, prstové rukavice.
Nezapomeňte, že dítě by mělo mít volný pohyb. Přizpůsobujte oblečení aktuálnímu počasí.

Prosíme o nevnášení hraček do školky.

Schůzka s rodiči je naplánovaná v prvním týdnu v září – sledujte web a nástěnky.

Těšíme se na Vaše děti.

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020 - 2021

ŠKOLNÍ ROK 2020/21 ZAČÍNÁ V ÚTERÝ 1. ZÁŘÍ 2020


PODZIMNÍ PRÁZDNINY
připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Provoz na škole omezen – třídy spojeny.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020
a skončí v neděli 3. ledna 2021.
ŠKOLA BUDE UZAVŘENA.
Škola bude znovu otevřena v pondělí 4. ledna 2021

Jednodenní POLOLETNÍ PRÁZDNINY školáků připadnou na pátek 29. ledna 2021.

JARNÍ PRÁZDNINY začínají  1. 3. 2021 a končí 7. 3. 2021
Provoz na škole omezen – třídy spojeny.


VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.
Provoz na škole omezen – třídy spojeny.HLAVNÍ PRÁZDNINY budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
PROVOZ NA ŠKOLE JE PŘERUŠEN.Nový školní rok 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021