MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

Aktuality

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,
právě jsem obdržela do datové schránky upřesňující informace k zahájení provozu v mateřské škole.
Vím, že je pro Vás i Vaše děti situace kolem všech nařízených opatření k návratu dětí do školy složitá.
Věřte, že chápu Vaše obavy a slibuji Vám, že se budu snažit minimalizovat nepříjemnosti,
které by se těchto opatření mohly týkat. Zároveň Vás prosím o respektování požadavků školy,
které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.
Vybírám pro Vás to podstatné, co se bude týkat Vás a Vašich dětí při návratu do provozu naší školky:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění
(Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 (viz. příloha)

V mateřských školách
- dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
- dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9  školského zákona

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

Nemá příznaky onemocnění COVID -19 ani jiného onemocnění
Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou
a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.
Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu (viz. příloha MZ ze dne 6. 4. 2021).

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek)
2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně. K testování budou použity neinvazivní Ag testy.
Testovat se nemusí děti, u kterých rodič doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu
(ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.
Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je ovšem nutné toto prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ČÍNSKÁ:

Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách tělocvičny školky v budově A a to 2x týdně.
V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu.
Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami
nejméně 1,5 – 2 m.

JAK PROBĚHNE VLASTNÍ TESTOVÁNÍ?

Zde je instruktážní video:
https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Za přítomnosti zákonného zástupce s ochranou dýchacích cest respirátorem, vejdete vchodem ze zahrady do tělocvičny školy, kde si dítě i zákonný zástupce vydesinfikuje ruce a společně půjdou k testovacímu stolku. Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje (neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance) za přítomnosti pedagogické pracovnice a odejde z testovací místnosti vyčkat na výsledek testu (15 minut) k hlavnímu vchodu své budovy. V případě negativního výsledku bude vpuštěn do šaten, kde své dítě převlékne a odvede do své třídy. V případě pozitivního výsledku testu bude muset dítě absolvovat PCR test v odběrném místě. Následný výsledek PCR testu je rodič povinen doložit při obnovení docházky do mateřské školy.
Počítejte tedy ráno s delším časem při předávání dětí.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.
Dle https://www.fulsoft.cz/download/fulsoft/covid19_410.pdf

NENÍ ZATÍM MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!
DO PÁTKU NÁM PROSÍM SDĚLTE ZPĚT NA TŘÍDNÍ EMAIL, ZDA SE VAŠE DÍTĚ BUDE/NEBUDE ÚČASTNIT PREZENČNÍ VÝUKY V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte na tel. 775 446 352.

Veronika Ryvolová, ředitelka školy


PŘÍLOHY: 

Mimořádné opatření Ministerstva Zdravotnictví - omezení provozu škol ode dne 12. dubna 2021

Mimořádné opatření Ministerstva Zdravotnictví - ochrana dýchacích cest ode dne 12. dubna 2021

ŠKOLNÉ

VÁŽENÍ RODIČE,
ŠKOLNÉ ZA OBDOBÍ, KDY BYLA ŠKOLKA UZAVŘENA BUDE VYÚČTOVÁNO PO ZNOVU OTEVŘENÍ ŠKOLY V NORMÁLNÍM REŽIMU
A BUDE AUTOMATICKY VRÁCENO NA VÁŠ ÚČET NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU.
PROTOŽE V TUTO CHVÍLI NEVÍME, KDY SE BUDOU MOCI MLADŠÍ DĚTI VRÁTIT DO ŠKOLKY, PŘERUŠTE PLATBY ŠKOLNÉHO DO ZNOVU OTEVŘENÍ ŠKOLY

HRAJEME SI SE ŠKOLKOU A SE ZVÍŘÁTKY, V DOBĚ, KDY NEMŮŽEME BÝT SPOLU

Milé děti,
protože v současné době si nemůžeme hrát ve školce, paní učitelky s paní asistentkami pro vás budou připravovat hry, které můžete hrát venku.
Postupně budeme vyhlašovat nové hry, jejichž zadání bude viset na plotě naší mateřské školy.
Kdo chce hry hrát, poprosí rodiče o vytištění hrací karty (odkaz níže).
Potom půjdete k hlavní bráně školky, kde bude umístěn START HRY  a budete pokračovat podle čísel a plnit jednotlivé úkoly až do CÍLE.
Prosíme rodiče, aby dětem do karty zapsali jméno a název hry a k číslům pak názvy jednotlivých úkolů. Po splnění úkolu si každý může napsat hvězdičku. Na konci hry rodič svým podpisem potvrdí, že dítě opravdu úkoly splnilo. Karty z jednotlivých her si doma schovávejte a po znovuotevření školky přineste paní učitelkám. Po vyhodnocení her připraví paní učitelky dětem ODMĚNY.
Sledujte stále tento článek, jednotlivé hry budou vkládány pod sebe.

DĚKUJEME RODIČŮM ZA SPOLUPRÁCI.


HRACÍ KARTU STAHUJTE ZDE-
6. HRA - PLNÍME ÚKOLY JEŽKA BODLINKY
12. 4. - 18. 4. 2021


 

5. HRA - POJĎ SI HRÁT S MEDVÍDKEM BRUMÍKEM 6. 4. - 11. 4. 2021


 
 

4. VELIKONOČNÍ SPECIÁL - CESTA ZAJÍČKA UŠÁČKA  29. 3. - 5. 4. 2021

 


3. HRA: HRÁTKY SE SOVIČKOU EVIČKOU 22. 3. - 28. 3. 2021

2. HRA: ÚKOLY OD MYŠÁČKA ZOUBKA 15. 3. - 21. 3. 2021

 

PŘÍBĚH MYŠÁKA ZOUBKA

V jedné pohádkové zemi, onemocněla princezna. Pan král byl smutný a s ním celé království! Jednoho dne se kolem potuloval myšák Zoubek, a protože byl moc zvědavý, našel si skulinku ve zdi královského hradu, aby se zeptal, co se stalo! V celém hradě nikoho nepotkal, jen v obrovském sále seděl smutný pan král a usedavě plakal. Zeptal se pana krále, co stalo, a dozvěděl se, že princezna, královská dcera, onemocněla. „A jak mohu pomoci?“ zeptal se Zoubek, protože rád pomáhal lidem v nouzi. „Jak bys mohl pomoci, když jsi takový maličký?“ odpověděl král a plakal dál. Zoubek se zamyslel a vzpomněl si, jak jednou onemocněl a jak za ním přišli kamarádi z jejich Sýrové čtvrti. Donesli spoustu pohádkových knížek, nějaké plyšáky a celé dny mu četli a hráli si s ním. Zoubkovi tak nebylo smutno a díky veselým kamarádům se mu vrátila dobrá nálada a ruměnec ve tváři a nakonec i zdravíčko! „Pane králi a má princezna nějaké kamarády a hračky?“ „Ale kdepak! Všichni z království odešli, protože je tady smutno. A taky se báli, aby nebyli nemocní.“ Zoubek dal panu králi své čestné myší slovo, že bude přemýšlet, jak princezně pomoci a s myším pozdravem zmizel v první královské škvíře ve zdi, kterou uviděl. A co se nestalo!!! Představte si, že tou škvírou se myšák Zoubek ocitl v našem světě a ke všemu v našem městě, před naší mateřskou školkou! „To není samo sebou,“ dumal Zoubek, ve školce je vždycky hodně dětí a ty jsou jak známo veselé! Rády si hrají a vymýšlí různé legrácky.“ Ale ouha! Školka je zavřená! Co jen bude Zoubek dělat? A najednou, kde se vzala, tu se vzala – šla kolem Lenka, která ve školce pracuje. Zoubek ze všech sil zvolal: “STÁT! PROSÍM!!!“ Lenka se rozhlédla, odkud se ten hlásek ozývá a najednou kouká, že na plotě visí za drápek docela malé zvířátko a mává na ní! Ahoj myšáčku, pozdravila Lenka a zeptala se ho, kde se tu vzal. Během chvilky jí Zoubek řekl, odkud je, proč tu je a nezapomněl se představit. Lenka je známá milovnice pohádek, jak by také ne, když je často čte dětem ve školce a pravda je, že teď je školka prázdná a tak se jí stýská nejen po dětech, ale i po pohádkách! A protože bylo nanejvýš důležité jednat rychle, rozhodla se, že svému novému kamarádovi pomůže. Však taky princezna potřebuje pomoct, aby se co nejdříve uzdravila! A jak to bylo dál? Co myslíte děti? Pomůžete Zoubkovi a Lence vyléčit princeznu? Zoubek s Lenkou pro vás vymysleli úkoly, které když splníte a vyplníte řešení úkolů do svých hracích karet, Zoubek je odnese k panu králi do říše pohádek a pokusí se společně princeznu uzdravit. Pokud se vše podaří, pan král vám potom pošle odměnu za princeznino zázračné uzdravení! Co říkáte? Zkusíme to? Pečlivě si obejděte školku podél plotu. Tam, kde najdete zavěšený úkol, se s maminkou zastavte. Maminka vám přečte zadání a spolu úkol splňte a zapište řešení do své hrací karty. Pokud je úkolem nakreslit obrázek, tak jej nakreslete a připněte ke své hrací kartě! Myšák Zoubek a Lenka vám přejí úspěšné splnění všech úkolů. A vy se opatrujte, ať jste zdraví a spokojení.


1. HRA: ÚKOLY OD KOČKY MICKY  8. 3. - 14. 3. 2021

DALŠÍ FOTA JSOU VE FOTOGALERII V SEKCI SPOLEČNÉ. POKUD SVÉ DÍTĚ PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VYFOTOGRAFUJETE, MŮŽETE 1 - 2 FOTA ZASLAT NA EMAIL Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript A MY JE VLOŽÍME DO FOTOGALERIE.

DISTANČNÍ VÝUKA

VÁŽENÍ RODIČE,

OD PONDĚLÍ 8. 3. 2021 BUDE PROBÍHAT DISTANČNÍ VÝUKA POVINNĚ SE VZDĚLÁVAJÍCÍCH DĚTÍ.
DO PÁTKU 5. 3. 2021 OBDRŽÍTE EMAIL S INFORMACEMI, JAKÝM ZPŮSOBEM BUDE TATO VÝUKA VE VAŠÍ TŘÍDĚ PROBÍHAT.

P.S. - ANI NA MLADŠÍ DĚTI NEZAPOMENEME A ZAŠLEME JIM SADY S ÚKOLY.

ZÁPIS 2021 - 2022

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022 PROBĚHNE DNE 4. 5. 2021 OD 12:00 DO 17:30 HODIN.

PODROBNÉ INFORMACE NALEZNETE V SEKCI ZÁPIS (HLAVNÍ MENU).

ODVOLANÁ ANGLIČTINA

VÁŽENÍ RODIČE,
Z DŮVODU VÝSKYTU NEMOCI COVID 19 V MATEŘSKÉ ŠKOLE SE DNES 23. 2. 2021 NEUSKUTEČNILA ODPOLEDNÍ ANGLIČTINA.
TATO LEKCE BUDE NAHRAZENA, JAKMILE TO SITUACE DOVOLÍ. O TERMÍNU BUDETE VČAS INFORMOVÁNI.

NUTNOST DODRŽET KARANTÉNU

VÁŽENÍ RODIČE,
POKUD SE VE VAŠÍ RODINĚ VYSKYTNE ONEMOCNĚNÍ COVID - 19, JE NUTNÉ DODRŽET STANOVENOU KARANTÉNU I V PŘÍPADĚ, ŽE DÍTĚ MÁ NEGATIVNÍ TEST. NA ZÁKLADĚ KONZULTACE S HYGIENOU MŮŽE KARANTÉNA TRVAT AŽ 15 DNÍ A JEJÍ UKONČENÍ STANOVUJE OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A DODRŽOVÁNÍ TĚCHTO PRAVIDEL, KTERÁ JSOU V ZÁJMU ZACHOVÁNÍ ZDRAVÍ NÁS VŠECH

PŘIPOMÍNÁME, ŽE V TÉTO SLOŽITÉ DOBĚ NESMÍME PŘIJMOUT DO ŠKOLKY DÍTĚ S JAKÝMKOLI PŘÍZNAKEM RESPIRAČNÍHO ONEMOCNĚNÍ.

KROUŽEK SPORTOVKY A TANEČKY

PO DOHODĚ S DDM VÁM NABÍZÍME MOŽNOST 2 ODPOLEDNÍCH ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ - SPORTOVKY A NAKONEC I TANEČKY , KTERÉ VŠAK BUDOU PROBÍHAT (JAK JSME JIŽ AVIZOVALI NA TŘÍDNÍ SCHŮZCE 3. 9. 2020) V PROSTORÁCH STANICE TECHNIKŮ DDM  - POD JULISKOU 2a, PRAHA 6.

ORGANIZACE BUDE NÁSLEDUJÍCÍ:

TANEČKY V ÚTERÝ  16:00 - 17:00 - KAPACITA 15 DĚTÍ 
- RODIČ MUSÍ DÍTĚ DOPRAVIT DO DDM SÁM I SÁM V 17 HODIN VYZVEDNOUT

SPORTOVKY VE STŘEDU 13:30 - 14:30 - KAPACITA 15 DĚTÍ
- LEKTORKA VE 13 HODIN VYZVEDNE DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI OD RODIČŮ A ODVEDE JE DO DDM. RODIČE SI MUSÍ DÍTĚ V DDM VYZVEDNOUT VE 14:30.
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA TYTO KROUŽKY BUDE PŘÍMO V DDM  OD ČTVRTKA 17. 9. 2020.

https://ddmpraha.cz/stanice-techniku/Krouzky?p=,Predskolaci,Sportovni,Predskolni,Tanecni


ZÁPISOVÉ TABULKY NA KROUŽKY

VÁŽENÍ RODIČE,

V ÚTERÝ DNE 8. 9. 2020 V 7:00 HODIN BUDOU VYVĚŠENY VE VESTIBULU BUDOVY "A"  ZÁPISOVÉ TABULKY NA KROUŽKY  ZPÍVÁNKY, TVOŘÍLEK A ODPOLEDNÍ ANGLIČTINA. 
V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU SE ZAPIŠTE.


KROUŽEK SPORTOVKY , KTERÝ BY PROBÍHAL V DDM JE V SOUČASNÉ DOBĚ V JEDNÁNÍ.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

VÍTÁME VŠECHNY DĚTI A RODIČE PO PRÁZDNINÁCH.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ V ÚTERÝ 1. 9. 2020.Prosíme o dodržení nástupu do třídy do 8:30 - platí pro všechny rodiče
(třídy začínají postupně v 6:30,  7:00, 7:30 – v provozu již všechny třídy).

Žádáme rodiče, aby v prostorách školky měli zakrytý nos a ústa ochrannou rouškou.
Děti i rodiče si při vstupu do školky ruce vydezinfikují, popř. umyjí mýdlem, 
následuje ranní filtr - změření teploty bezkontaktním teploměrem od paní provozní.

Omlouvání děti - do 8,00 hodin
Budova A – 739 771 750
Budova B – 775 446 354
V den nástupu prosíme ve vaší třídě o kontrolu všech osobních údajů v Evidenčním listě – 
(telefonní kontakt a platný email) a vyplnění Přihlášky ke stravování, 
dále kdo nevyplnil Souhlas GDPR.

Nastupující  děti - rozdělení nových dětí do tříd bude zveřejněno na nástěnkách ve vestibulu v budově A, 
rozdělení je již stabilní.
Děti byly zařazeny do tříd tak, aby byla zachována heterogennost tříd, pokud rodiče projevili přání 
na zařazenído některé třídy a bylo to možné, bylo jim vyhověno.

Pro rodiče je závazný dokument Školní řád – je umístěn v jednotlivých šatnách a na webu školky.

Provoz školy – vyzvedávání dětí:
Provoz školy začíná v 6:30 hodin, třídy se otevírají postupně a odpoledne postupně zavírají.
Děti, které jdou po "o" prosíme dodržovat čas 12:30 - 13:00 vyzvednutí ve třídě.
Od 14:45 hodin můžete své děti vyzvednout po odpočinku.

Mateřská škola se zavírá v 17:00 hodin.
Počítejte prosím s časem, který je nutný na dokončení započaté činnosti a k úklidu hraček, 
s oblečením dítěte v šatně, aby se škola mohla v 17:00 hodin uzamknout.

Pokud máte jakýkoli dotaz, obraťte se na paní učitelku ve své třídě. 
Všechny jsou profesionálky a mají bohaté zkušenosti s výchovou dětí ve školce.

Obecné informace platby:

Školné
- platby se provádí bezhotovostně na číslo účtu MŠ s VS 9+ osobní číslo dítěte, 
můžete i více měsíců najednou. 
Nové děti dostanou osobní číslo v den nástupu – k dispozici u paní provozní, stávajícím dětem zůstává. 
Výše na školní rok 2020/2021 činí 549,- Kč
Děti s OPŠD školné neplatí.

Stravné platí se měsíc dopředu – přihlášku ke stravování vyplňují všichni rodiče. 
Platba se hradí bezhotovostně na číslo účtu MŠ s VS ꓿ osobní číslo dítěte.
Předpis výše úhrady bude vždy k dispozici u paní provozní.

Kdo si nezastavil přes prázdniny platby, žádáme o úpravy výše platby školného od září.


Ve školce mají děti k dispozici v šatně látkové tašky na náhradní oblečení, ručníky, povlečení na postýlky.

Adaptace:
Pro nové děti je nastavený 14 denní adaptační plán, chodí po obědě domů.

Tříleté děti by měly zvládnout:
- samostatně si obléct jednoduché oblečení, nazouvat, vyzouvat obuv, vědět kde má oblečení, boty...
- znát své jméno, umět si říci, co chce nebo potřebuje
- hygiena – umět si samostatně umýt ruce mýdlem a utřít ruce, samostatně použít WC 
(pleny nejsou přípustné), procvičujte utírání zadečku
- při stolování by měly děti samostatně držet lžíci (nekrmte je doma – učte je samostatnosti), 
pití z hrníčku i skleničky, čistota při jídle, při jídle sedět u stolu
- používat kapesník - vysmrkat se
- samozřejmostí by mělo být:  pozdravit, poděkovat, poprosit, uklidit po sobě hračky
Je toho hodně co musí malé děti zvládnout, musí také reagovat na paní učitelku a její pokyny -
je to jiné než s maminkou doma. Ve třídě je 28 dětí docházejících a paní učitelka jen jedna. 
Obě strany se musí respektovat, porozumět si, zvyknout si na sebe, dodržovat pravidla........

Oblečení
Prosíme usnadněte svým dětem oblékání v šatně a připravte na poličku oblečení na pobyt venku.
Ostatní nechte v tašce na háčku. Děti by měly mít jiné oblečení do třídy a ven. Pokud tomu tak není, 
sype se z nich písek a venkovní příroda.
Oblečení podepište, děti si ho nepoznají a my také ne. Pokud ho najdeme mimo poličku, 
nevíme, komu patří.

Co by se vám také hodilo, abyste věděli:

- bačkůrky do třídy s pevnou patou (v žádném případě ne pantofle nebo kroksy)
- pohodlné oblečení do třídy
tričko s krátkým/dlouhým rukávem
slabé tepláky, kalhoty, legíny, sukně, zástěrka  (v létě kraťasy), ponožky, punčocháče
- sportovní oblečení na zahradu
tepláky, mikina, bunda, čepice či kšiltovka (dle aktuálního počasí)
(protože se děti při hře venku lehce ušpiní, převlékáme se po návratu z hygienických důvodů do 
"domácího" oblečení)
- náhradní oblečení (pro případ "nehody" - uložte do látkové tašky v šatně)
spodní prádlo, tričko, kalhoty, ponožky nebo v zimě punčocháče, 
- pyžamo - pokud bude dítě chodit domů po odpočinku, nepromokavou podložku pokud je třeba
Volte oblečení jednoduché, dobře oblékatelné - nevhodné jsou kalhoty se zapínáním na ramenou,
zástěrky se zapínáním vzadu, šle pod svetrem nebo zástěrkou, těsné gumy u kalhot, rozbité zipy, 
malé nebo příliš velké boty, prstové rukavice.
Nezapomeňte, že dítě by mělo mít volný pohyb. Přizpůsobujte oblečení aktuálnímu počasí.

Prosíme o nevnášení hraček do školky.

Schůzka s rodiči je naplánovaná v prvním týdnu v září – sledujte web a nástěnky.

Těšíme se na Vaše děti.

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020 - 2021

ŠKOLNÍ ROK 2020/21 ZAČÍNÁ V ÚTERÝ 1. ZÁŘÍ 2020


PODZIMNÍ PRÁZDNINY
připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Provoz na škole omezen – třídy spojeny.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020
a skončí v neděli 3. ledna 2021.
ŠKOLA BUDE UZAVŘENA.
Škola bude znovu otevřena v pondělí 4. ledna 2021

Jednodenní POLOLETNÍ PRÁZDNINY školáků připadnou na pátek 29. ledna 2021.

JARNÍ PRÁZDNINY začínají  1. 3. 2021 a končí 7. 3. 2021
Provoz na škole omezen – třídy spojeny.


VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021.
Provoz na škole omezen – třídy spojeny.HLAVNÍ PRÁZDNINY budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
PROVOZ NA ŠKOLE JE PŘERUŠEN.Nový školní rok 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021