objevujeme svět kolem nás i po prázdninách

MŠ Čínská

Informace o stravování

CENY STRAVNÉHO

Ceny stravného jsou závislé na věku dítěte.Všichni platí celodenní stravu, odpolední svačiny se odhlašují ihned po příchodu do MŠ u Vaší třídní učitelky a přeplatky jsou vyúčtovány v následujícím měsíci.


VĚK DÍTĚTE         3 - 6 let          7 - 10 let


PŘESNÍDÁVKA         8,- Kč             9,-

OBĚD                       24,- Kč           26,-

SVAČINA                   8,- Kč             8,-

______________________________________

celodenní stravné    40,- Kč            43,-Podle vyhlášky 107/2005 Sb.,příloha č. 2 o školním stravování a platné novely vyhlášky č. 210/2017 Sb. se stanovuje finanční normativ na nákup potravin:

Do věkových skupin budou strávníci zařazováni vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. To znamená, že jestliže ve školním roce tj. od 1.9.2017 do 31.8.2018 dítě v mateřské škole dosáhne 7 let věku, pak finanční normativ bude stanoven ve věkové skupině 7 - 10 let.

Podle aktuálního zdražování potravin Vás budeme informovat o cenách stravného.

 

 

STRAVNÉ JE NUTNO ZAPLATIT SE SPRÁVNÝM VARIABILNÍM SYMBOLEM DO 25. DNE PŘEDCHOZÍHO MĚSÍCE, tedy SLOŽENKY NA MĚSÍC LISTOPAD JE NUTNO ZAPLATIT DO ŘÍJNA.atd