MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

Berušky

Berušky se smějí v trávě,
sedm teček zvládneme hravě.
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
poznáváme celý svět,
šest a sedm to už víme,
my se všechno naučíme.
Pěstujeme kytičky,
máme záhon maličký.
Pak si něco uvaříme,
vesele se pobavíme.

Naše třída Berušek je zaměřena na prohlubování vztahu dětí přírodě a na rozvoj výtvarných dovedností.
Máme k dispozici zimní zahradu, kde můžeme pěstovat bylinky. Také na zahradě máme malý záhonek k pěstování užitečných i okrasných rostlin. Děti si tím vytvářejí pozitivní vztah k přírodě a učí se ji chránit.
Při výtvarné výchově rozvíjíme dětskou fantazii a jemnou motoriku využitím různých výtvarných technik a netradičních materiálů.
Snažíme se o rozvoj schopností a dovedností každého dítěte s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám. Vytváříme dětem příjemné prostředí, kde mohou rozšiřovat své znalosti.S dětmi pracují paní učitelky Věra Sommrová a Bc. Lucie Kedroňová, DiS

 

PROJEKT

Poznáváme planetu Zemi – období dinosaurů a pravěk – projekt potrvá 1 měsíc.


V měsíci dubnu jsme zařadili projekt v rámci Vzdělávacího třídního programu – Poznáváme planetu Zemi – Období dinosaurů a pravěk.
Projekt se zabývá vznikem planety Země. Více se zaměříme na období dinosaurů a pravěk. Děti se seznámí se vznikem naší planety, s jejich oblíbenými dinosaury a se vznikem člověka.
V tomto projektu shlédneme na úvod pohádku O človíčkovi – je zde velmi hezky vysvětlen vývoj člověka a období pravěku. Děti si mohou přinést vlastní knihy týkající se tohoto období nebo hračku dinosaura. Společně si všechno vysvětlíme a prohlédneme – jak vznikla naše planeta, jaké jsou druhy dinosaurů, kdy žili, co jedli, jak se vyvinul z pračlověka dnešní člověk a co se všechno musel naučit. Naučíme se básničku Pravěk.
V rámci pohybové výchovy si zahrajeme několik tematických her – Na zlého dinosaura – honěná, Na pravěké lidi – opičí dráha s překonáváním překážek – cesta kolem nebezpečného hada (provazu), přechod přes starý kmen (lavičku), cesta nebezpečnou bažinou po kamenech (kruhy), lezení jeskyní (strachovým tunelem), hod kamenem na mamuta (hod papírovou koulí na plyšového slona), Na dinosauří vajíčka – protahovací cviky, Na želvy – plazení přes překážky, aby se želvy dostaly do moře.
Vytvoříme si pomocí různých výtvarných technik a materiálů obrázky dinosaurů a pravěkých zvířat – želvy a mamuty, postavičky pračlověka. Vytvoříme si obrázky rostlin, sopku a pravěkou jeskyni s nástěnnými kresbami. Z rychle tuhnoucí hmoty si vymodelujeme zuby pravěkých zvířat a vytvoříme náhrdelník, zkusíme si otisknout rostliny, mušle a tlapy dinosaurů do hlíny, abychom napodobily zkameněliny.
Pro předškoláky máme připraveny pracovní listy zaměřené na grafomotoriku – oblouk a lomená čára, počítání - orientace v číselné řadě do 6, poznávání číslic a zrakové vnímání -  bludiště s tematickým zaměřením na dinosaury.
Chceme dětem přiblížit vznik naší planety Země tak, abychom u nich projevily zájem a radost k učení.

LOGO TŘÍDY