objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Berušky

Berušky se smějí v trávě,
sedm teček zvládneme hravě.
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
poznáváme celý svět,
šest a sedm to už víme,
my se všechno naučíme.
Pěstujeme kytičky,
máme záhon maličký.
Pak si něco uvaříme,
vesele se pobavíme.

Naše třída Berušek je zaměřena na prohlubování vztahu dětí přírodě a na rozvoj výtvarných dovedností.
Máme k dispozici zimní zahradu, kde můžeme pěstovat bylinky. Také na zahradě máme malý záhonek k pěstování užitečných i okrasných rostlin. Děti si tím vytvářejí pozitivní vztah k přírodě a učí se ji chránit.
Při výtvarné výchově rozvíjíme dětskou fantazii a jemnou motoriku využitím různých výtvarných technik a netradičních materiálů.
Snažíme se o rozvoj schopností a dovedností každého dítěte s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám. Vytváříme dětem příjemné prostředí, kde mohou rozšiřovat své znalosti.S dětmi pracují paní učitelky Věra Sommrová a Bc. Veronika Maříková

 

Naše školní zahrádka

Třída Berušek si pečlivě připravila své záhonky na příchod jara. Nejprve bylo potřeba ostříhat staré uschlé rostliny a vytrhat plevel. Brzy byly záhonky připraveny na jarní setí. Dalo nám to hodně práce, ještě jsme museli doplnit zeminu a záhonky uhrabat. Další den Berušky zasadily sazenice jahod a zasely zeleninu – hrášek, mrkev, jarní cibulku a ředkvičky. Teď se musíme o zahrádku pečlivě starat, abychom měli dobrou úrodu. Naše okrasná zahrádka se už také probudila. Vykvetly krokusy a ladoňky. Brzy se rozvoní i hyacinty. Máme velkou radost, že se všem rostlinkám dobře daří. Bohužel však někdo nerespektoval okraje záhonků a pošlapal nám kytičky, proto jsme požádali paní ředitelku o zakoupení malého plůtku kolem záhonků.

 

LOGO TŘÍDY