objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Projekty

Naše škola se zapojuje do různých projektů včetně grantových projektů podporovaných MČ  Praha 6.

CHARITATIVNÍ PROJEKT - SBĚR VÍČEK

Naše mateřská škola sběrem víček pomáhá Nadačnímu fondu REBEČINA KŘÍDLA. Nemoc motýlích křídel je velmi vzácné a bohužel nevyléčitelné onemocnění pojivové tkáně, jehož příčinou je mutace genu, který se stará o stavbu kůže.Děkujeme všem, kteří sbírají s námi.

PROJEKT - "PŘEČTI"

Mezigenerační setkávání – „Mezi námi, o.p.s.“

Projekt je zaměřený na podporu sociálního cítění u dětí, propojuje příjemným a nenásilným způsobem svět seniorů a dětí. Čtecí babičky jednou týdně docházejí do dvou tříd naší mateřské školky, konkrétně do třídy Koťata a Motýlci, předčítat dětem pohádku. Děti tak mají možnost těšit se na každotýdenní vyprávění nebo čtení od své kouzelné babičky, která svým laskavým přístupem dětem předává své zkušenosti a klid. Babičky na oplátku mohou načerpat energii z radosti a upřímnosti našich nejmenších.

PROJEKT MŠ ČÍNSKÁ - ŠABLONY

Na projekt je poskytována finanční podpora od EU

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
"CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0006118"

NÁZEV PROJEKTU:
"ROZVOJOVÝ PROJEKT MŠ ČÍNSKÁ"

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU:
1.9. 2017 - 31.8. 2019

CÍLE PROJEKTU:

 • Personální podpora MŠ

  Školni asistent

 • Podpora vzdělávání pedagogů mateřských škol:

  Rozvoj matematické pregramotnosti v praxi MŠ

  Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ

  Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ

  Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ

  Logopedický asistent - primární logopedická péče ve školství 

  Společné vzdělávání - Inkluze v MŠ

  Individualizace vzdělávání v mateřské škole

 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

  Odborné přednášky, poradenství
PROGRAM PODPORY VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ - JAZYKOVÁ 6

Vedení mateřské školy o tento program podpory každoročně žádá a v minulých letech byly žádosti vždy kladně vyřízeny. V důsledku toho, měly děti v posledním roce před školou odpolední zájmový kroužek  "HRAJEME SI S ANGLIČTINOU" zdarma.

Ve školním roce 2018/2019 vedení školy opětovně o program podpory zažádalo a v listopadu 2018 byl program pro naši školu schválen.