objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Reportáže

DĚTI SENIORŮM

Dne 13.12.2011 navštívilo 13 dětí ze třídy Medvědů Dům s pečovatelskou službou ve Šlejnické ulici a pod vedením paní učitelky Kedroňové se představily s pásmem písniček a básniček nazvaným "Vítáme vánoce". Setkání mělo úžasnou vánoční atmosféru a vystoupení dětí mělo velký úspěch. Nejprve bylo nutné nainstalovat varhany a senioři krátké pauzy inhned využili ke kontaktu s dětmi a navázali s nimi individuální rozhovory. Pak se již začalo zpívat a hrát. Děti se během vystoupení samy doprovázely na rytmické hudební nástroje. Na závěr byly zařazeny nejznámější koledy a senioři si mohli zazpívat společně s dětmi. Po vystoupení rozdaly děti seniorům vánoční přáníčka a drobné dárky na jejichž výrobě se podílely hočičky a kluci ze všech tříd naší školy. Babičky z výtvarného kroužku upekly dětem peníčky. Další odměnou byly sladkosti a jedna z klientek dokonce zakoupila 3 knihy pohádek, které dětem předala s poděkováním za krásné vystoupení.

TRADIČNÍ DÍLNY S BESÍDKAMI

V úterý 13. prosince proběhly na všech třídách vánoční dílny s besídkami. Děti se nemohly dočkat, až svým rodičům a prarodičům předvedou pásma básní a písní, které se pod vedením svých učitelek naučily. Vystoupení se ve všech třídách dětem velmi povedlo a rodiče je odměňovali potleskem. Po vystoupení si rodiče s dětmi vyrobili různé vánoční dekorační předměty dle námětů učitelek v jednotlivých třídách.

MIKULÁŠSKÁ MERENDA 2011

 

Rok se sešel s rokem a opět nás navštívil Mikuláš, čert a anděl, aby nám připomněli, že zima je už za dveřmi. Všichni jsme se shromáždili ve třídě Koťat a napjatě čekali, co se bude dít. Mikuláš měl ve Svaté knize psáno, kdo byl hodný a kdo méně a kdo zlobil hodně a my jsme se divili, jak to všechno o nás ví. Mikuláš chválil hodné a šikovné děti a čertík vyzval neposluchy k polepšení a rozdal několik kousků uhlí. Postupně děti z každé třídy zazpívaly písničku nebo zarecitovaly básničku a Mikuláš s andělem předali dětem nadílku - adventní kalendář pro každého. Potom následovala diskotéka s andělem, a tak jsme si všichni zatancovali. Některé děti byly odvážné a zatancovaly si i s čertíkem. Merenda se vydařila a dětem i učitelkám se líbila.

 

VÝLET NA KARLŠTEJN

Dne 28.11.2011 se uskutečnil polodenní výlet pro všechny děti naší školy do

MUZEA BETLÉMŮ NA KARLŠTEJNĚ.

Výlet se vydařil a počasí nám přálo,

sluníčko se na nás smálo.

Betlémy se nám velice líbily

a všichni jsme rádi na Karlštejně pobyli.

NÁVŠTĚVA V ZŠ INTERBRIGÁDY

Podařilo se nám navázat spolupráci s další základní školou v našem okolí. Jedná se o Základní školu Náměstí Interbrigády.

Historicky první návštěva předškolních dětí v této škole se uskutečnila dne 24. 11. 2011