MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

Reportáže

NÁVŠTĚVA V ZŠ BÍLÁ

Dne 10.1.2012 jsme s našimi předškoláky navštívili ZŠ BÍLÁ. Rozdělili jsme se do tří menších skupin a ve třídách 1.A, 1.B a 2.A jsme shlédli ukázkovou hodinu. Skupina dětí, která šla do 2.A byla v hlavní budově uvítána zástupcem školy pro první stupeň ZŠ panem Molčíkem. Paní učitelky připravily pro děti hodinu výuky, ve které se v krátkých blocích vystřídalo psaní, čtení, matematika a práce v komunikačním kruhu. Naše děti se do výuky zapojily podle individuálních schopností rozhovorem, kresbou nebo psaním písmen na tabuli. Na závěr návštěvy si všechny děti na rozloučenou zazpívaly.

VÁNOČNÍ NADÍLKA

Dne 19.12.2011 proběla ve všech třídách  vánoční nadílka. Děti ve svátečně vyzdobených třídách prožívaly od rána vánoční atmosféru, poslouchaly koledy, seznámily se s vůní Františků, pouštěly se skořápkové lodičky. Po svačině, na znamení zvonečků šly děti k vánočním stromečkům, kde pro ně byla přichystána vánoční nadílka. Kromě hraček do tříd našly děti pod stromečkem i osobní dárečky, které si mohly odnést domů.

DĚTI SENIORŮM

Dne 13.12.2011 navštívilo 13 dětí ze třídy Medvědů Dům s pečovatelskou službou ve Šlejnické ulici a pod vedením paní učitelky Kedroňové se představily s pásmem písniček a básniček nazvaným "Vítáme vánoce". Setkání mělo úžasnou vánoční atmosféru a vystoupení dětí mělo velký úspěch. Nejprve bylo nutné nainstalovat varhany a senioři krátké pauzy inhned využili ke kontaktu s dětmi a navázali s nimi individuální rozhovory. Pak se již začalo zpívat a hrát. Děti se během vystoupení samy doprovázely na rytmické hudební nástroje. Na závěr byly zařazeny nejznámější koledy a senioři si mohli zazpívat společně s dětmi. Po vystoupení rozdaly děti seniorům vánoční přáníčka a drobné dárky na jejichž výrobě se podílely hočičky a kluci ze všech tříd naší školy. Babičky z výtvarného kroužku upekly dětem peníčky. Další odměnou byly sladkosti a jedna z klientek dokonce zakoupila 3 knihy pohádek, které dětem předala s poděkováním za krásné vystoupení.

TRADIČNÍ DÍLNY S BESÍDKAMI

V úterý 13. prosince proběhly na všech třídách vánoční dílny s besídkami. Děti se nemohly dočkat, až svým rodičům a prarodičům předvedou pásma básní a písní, které se pod vedením svých učitelek naučily. Vystoupení se ve všech třídách dětem velmi povedlo a rodiče je odměňovali potleskem. Po vystoupení si rodiče s dětmi vyrobili různé vánoční dekorační předměty dle námětů učitelek v jednotlivých třídách.

MIKULÁŠSKÁ MERENDA 2011

 

Rok se sešel s rokem a opět nás navštívil Mikuláš, čert a anděl, aby nám připomněli, že zima je už za dveřmi. Všichni jsme se shromáždili ve třídě Koťat a napjatě čekali, co se bude dít. Mikuláš měl ve Svaté knize psáno, kdo byl hodný a kdo méně a kdo zlobil hodně a my jsme se divili, jak to všechno o nás ví. Mikuláš chválil hodné a šikovné děti a čertík vyzval neposluchy k polepšení a rozdal několik kousků uhlí. Postupně děti z každé třídy zazpívaly písničku nebo zarecitovaly básničku a Mikuláš s andělem předali dětem nadílku - adventní kalendář pro každého. Potom následovala diskotéka s andělem, a tak jsme si všichni zatancovali. Některé děti byly odvážné a zatancovaly si i s čertíkem. Merenda se vydařila a dětem i učitelkám se líbila.