objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Reportáže

DIVADLO ROMANETO

V úterý 28.2.2012 nás navštívilo divadýlko Romaneto a zahrálo nám moc pěknou pohádku O dvanácti měsíčkách. Kombinace loutek a živých herců děti velmi zaujala a pohádka se jim moc líbila.

FOTO VIZ GALERIE SEKCE SPOLEČNÉ

POZNÁVACÍ VYCHÁZKA

Dne 19. ledna 2012 jsme se vypravili na poznávací vycházku do kostela u Svatého Matěje. Původně jsme měli v úmyslu jít od školy pěšky, ale bohužel nám nepřálo počasí a hustě pršelo, a proto jsme jeli autobusem 131. V kostele na nás čekal pan farář a my jsme si mohli prohlédnout výstavku betlémů, která je v kostele umístěna. Vycházky se zúčastnily všechny třídy.

NÁVŠTĚVA V ZŠ EMY DESTINNOVÉ

Dne 9.2.2012 jsme navšívili s našimi předškoláčky základní školu Emy Destinnové. Byli jsme vlídně přijati paní učitelkou z 1.A. Děti byly rozděleny do třech tříd - 1.A, 1.B, 1.C. Naší snahou bylo rozdělit děti tak, aby se setkaly s kamarády, se kterými v naší MŠ chodily do stejné třídy. Výuka ve všech třídách probíhala v klidné atmosféře, paní učitelky zapojovaly i naše děti do vyučování. Nebyl změněn rozvrh, a tak jsme shlédli shodně hodinu prvouky s tématem LIDSKÉ TĚLO. V 1.A měly děti možnost vyzkoušet si práci na interaktivní tabuli. Na rozloučenou děti obdržely dárečky vyrobené žáky základní školy. Všem našim dětem se ve škole moc líbilo a už se těší, až budou školáky.

NÁVŠTĚVA V ZŠ BÍLÁ

Dne 10.1.2012 jsme s našimi předškoláky navštívili ZŠ BÍLÁ. Rozdělili jsme se do tří menších skupin a ve třídách 1.A, 1.B a 2.A jsme shlédli ukázkovou hodinu. Skupina dětí, která šla do 2.A byla v hlavní budově uvítána zástupcem školy pro první stupeň ZŠ panem Molčíkem. Paní učitelky připravily pro děti hodinu výuky, ve které se v krátkých blocích vystřídalo psaní, čtení, matematika a práce v komunikačním kruhu. Naše děti se do výuky zapojily podle individuálních schopností rozhovorem, kresbou nebo psaním písmen na tabuli. Na závěr návštěvy si všechny děti na rozloučenou zazpívaly.

VÁNOČNÍ NADÍLKA

Dne 19.12.2011 proběla ve všech třídách  vánoční nadílka. Děti ve svátečně vyzdobených třídách prožívaly od rána vánoční atmosféru, poslouchaly koledy, seznámily se s vůní Františků, pouštěly se skořápkové lodičky. Po svačině, na znamení zvonečků šly děti k vánočním stromečkům, kde pro ně byla přichystána vánoční nadílka. Kromě hraček do tříd našly děti pod stromečkem i osobní dárečky, které si mohly odnést domů.