objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Reportáže

NÁVŠTĚVA V DEJVICKÉM DIVADLE

Dne 27.3.2012 v dopoledních hodinách navštívila naše školka Dejvické divadlo. Vystoupil zde úžasný folklorní soubor ROSENKA. Parta nadšených mladých lidí přiblížila dětem lidový folklor velmi vhodnou a dětskému chápání přizpůsobenou formou. Nejvíce se asi líbila ukázka z pohádky Čert a Káča. Děti se též seznámily s lidovým krojem.

FOFO VIZ GALERIE SEKCE SPOLEČNÉ A MYŠKY

Pomoc opuštěným kočičkám

V průběhu měsíce března 2012 jsme se rozhodly, že se pokusíme pomoci opuštěným kočičkám v útulku ŠANTA KOČIČÍ v Praze Modřanech. Tento útulek poskytuje již od roku 2010 azyl a péči opuštěným kočkám a snaží se jim najít nové domovy. Dětem bylo vysvětleno, jak takové útulky fungují a byly požádány, aby kočičkám věnovaly nepotřebné plyšáčky na hraní. Prosba měla úspěch - byl nasbírán pytel plyšáčků a některé děti přinesly kočičkám i něco na zub (kočičí konzervy).

VŠEM DĚTEM I JEJICH RODIČŮM, KTEŘÍ SE DO AKCE ZAPOJILI PATŘÍ VELKÝ DÍK.

 

DIVADLO ROMANETO

V úterý 28.2.2012 nás navštívilo divadýlko Romaneto a zahrálo nám moc pěknou pohádku O dvanácti měsíčkách. Kombinace loutek a živých herců děti velmi zaujala a pohádka se jim moc líbila.

FOTO VIZ GALERIE SEKCE SPOLEČNÉ

POZNÁVACÍ VYCHÁZKA

Dne 19. ledna 2012 jsme se vypravili na poznávací vycházku do kostela u Svatého Matěje. Původně jsme měli v úmyslu jít od školy pěšky, ale bohužel nám nepřálo počasí a hustě pršelo, a proto jsme jeli autobusem 131. V kostele na nás čekal pan farář a my jsme si mohli prohlédnout výstavku betlémů, která je v kostele umístěna. Vycházky se zúčastnily všechny třídy.

NÁVŠTĚVA V ZŠ EMY DESTINNOVÉ

Dne 9.2.2012 jsme navšívili s našimi předškoláčky základní školu Emy Destinnové. Byli jsme vlídně přijati paní učitelkou z 1.A. Děti byly rozděleny do třech tříd - 1.A, 1.B, 1.C. Naší snahou bylo rozdělit děti tak, aby se setkaly s kamarády, se kterými v naší MŠ chodily do stejné třídy. Výuka ve všech třídách probíhala v klidné atmosféře, paní učitelky zapojovaly i naše děti do vyučování. Nebyl změněn rozvrh, a tak jsme shlédli shodně hodinu prvouky s tématem LIDSKÉ TĚLO. V 1.A měly děti možnost vyzkoušet si práci na interaktivní tabuli. Na rozloučenou děti obdržely dárečky vyrobené žáky základní školy. Všem našim dětem se ve škole moc líbilo a už se těší, až budou školáky.