objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Reportáže

TRADIČNÍ DÍLNY S BESÍDKAMI

V úterý 13. prosince proběhly na všech třídách vánoční dílny s besídkami. Děti se nemohly dočkat, až svým rodičům a prarodičům předvedou pásma básní a písní, které se pod vedením svých učitelek naučily. Vystoupení se ve všech třídách dětem velmi povedlo a rodiče je odměňovali potleskem. Po vystoupení si rodiče s dětmi vyrobili různé vánoční dekorační předměty dle námětů učitelek v jednotlivých třídách.

MIKULÁŠSKÁ MERENDA 2011

 

Rok se sešel s rokem a opět nás navštívil Mikuláš, čert a anděl, aby nám připomněli, že zima je už za dveřmi. Všichni jsme se shromáždili ve třídě Koťat a napjatě čekali, co se bude dít. Mikuláš měl ve Svaté knize psáno, kdo byl hodný a kdo méně a kdo zlobil hodně a my jsme se divili, jak to všechno o nás ví. Mikuláš chválil hodné a šikovné děti a čertík vyzval neposluchy k polepšení a rozdal několik kousků uhlí. Postupně děti z každé třídy zazpívaly písničku nebo zarecitovaly básničku a Mikuláš s andělem předali dětem nadílku - adventní kalendář pro každého. Potom následovala diskotéka s andělem, a tak jsme si všichni zatancovali. Některé děti byly odvážné a zatancovaly si i s čertíkem. Merenda se vydařila a dětem i učitelkám se líbila.

 

VÝLET NA KARLŠTEJN

Dne 28.11.2011 se uskutečnil polodenní výlet pro všechny děti naší školy do

MUZEA BETLÉMŮ NA KARLŠTEJNĚ.

Výlet se vydařil a počasí nám přálo,

sluníčko se na nás smálo.

Betlémy se nám velice líbily

a všichni jsme rádi na Karlštejně pobyli.

NÁVŠTĚVA V ZŠ INTERBRIGÁDY

Podařilo se nám navázat spolupráci s další základní školou v našem okolí. Jedná se o Základní školu Náměstí Interbrigády.

Historicky první návštěva předškolních dětí v této škole se uskutečnila dne 24. 11. 2011


 

KLAUN PEPINO

Dne 27.9.2011 nás v 9:00 opět navštívil Klaun Pepino. Jako každoročně ho doprovázela paní Vlasta a dva šikovní pejsci - pudlíci. Během představení se děti skvěle bavily, protože jako vždy bylo na vysoké úrovni. Děti byly zapojovány do programu, zatančily si a na závěr byly odměněny nafukovacími míčky.