objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Reportáže

I KDYŽ JE MŠ PRO DĚTI UZAVŘENÁ, ŠKOLKA NESPÍ

I v době uzavření Mateřské školy pedagogičtí a provozní zaměstnanci pracují.
Paní učitelky vytvářejí pro děti s povinnou školní docházkou sady úkolů na různá témata,
které rozvíjejí zrakové a sluchové vnímání, podporují logické myšlení, rozvíjejí matematickou
a čtenářskou pregramotnost, procvičují grafomotoriku a poskytují návod pro výrobu drobného předmětu pro radost.
Následně tyto úkoly rozesílají dětem a jejich rodičům.
Nezapomínáme ani na mladší děti, a i pro ně tvoříme sady jednodušších úkolů.
Pedagogové komunikují s rodiči dětí pomocí e-mailů.
Abychom mohli společně sdílet to, co děláme v době, kdy nemůžeme do školky, vyzvali jsme rodiče k zasílání fotografií,
které následně umísťujeme na webové stránky školy.
Děti se tak mohou se svými kamarády setkávat alespoň formou fotografii.
Asistenti pedagogů vyrábějí nové dekorace na výzdobu mateřské školy.
Byla umyta okna a pracuje se na jarní výzdobě mateřské školy.
Paní učitelky ve spolupráci s provozními zaměstnanci úklidu provádějí mytí a dezinfekci všech hraček,
praní plyšových hraček, úklid skříní,
mytí a dezinfekci nábytku a lehátek.
Dále byl proveden úklid ve všech skladech, tělocvičně a hračkárně.
Nezapomínáme ani na naše záhonky s bylinkami a kytičkami.
Provozní zaměstnanci kuchyně provádějí generální úklid kuchyně, včetně dezinfekce nádobí a kuchyňský přístrojů.
Nezapomínají ani na sklady potravin a zázemí kuchyně. Dále pracují na generálním úklidu výdejen v budově A i B.
I my jsme se zapojili do výzvy Prahy 6 k šití bavlněných roušek. Roušky jsme nabídli našemu partnerovi Domu s pečovatelskou službou, která o ně neměla zájem z důvodu jiných zdrojů. Následně jsme roušky nabídli organizaci MEZI NÁMI, o.p.s, která je  s povděkem přijala pro své čtecí babičky.
Pro komunikaci všech zaměstnanců byla založena skupina na WhatsApp, kde se každodenně řeší,
co je potřeba udělat
a 1x týdně probíhá videokonference všech pedagogů i asistentů.
V mateřské škole probíhají i pravidelné povinné revize – hydrantů, sportovního vybavení, herních prvků na školní zahradě a
výtahových plošin tak,
aby vše bylo připraveno na znovuotevření.

VŠICHNI SE TĚŠÍME AŽ NEBEZPEČÍ POMINE A VŠICHNI SE BUDEME MOCI VRÁTIT DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU

STEJNĚ JAKO V LOŇSKÉM ROCE SE I V SOUČASNÝCH TĚŽKÝCH PODMÍNKÁCH ZAPOJUJEME MODROU BARVOU DO PODPORY SVĚTOVÉHO DNE AUTISMU.


DEZINFIKUJEME NAŠÍ ŠKOLKU


Milé kolegyně,
moc vám všem děkuji za váš přístup. Je vidět, že tuto práci děláte srdcem a že pro vás není problém věnovat svůj volný čas školce, když je potřeba. Jsme perfektní tým.
Ještě jednou velké díky všem Veronika Ryvolová

MASOPUST 2020

Tradičně, jako každý rok, jsme vyšli s dětmi do ulic v masopustních maskách vlastní výroby. Každá třída měla jedno téma, jedno společné maskování. Třída Myšek se proměnila v členy královské rodiny – dívky s královskými čelenkami a chlapci s maskami rytířů, třída Motýlků se proměnila v nebezpečnou smečku lvů, ze třídy Koťátek se vyrojil roj roztodivných mušek, třída Berušky si "upekla" klobouky s koláčů, jitrnic a jelítek, třída Medvědů se proměnila v pestrobarevné harlekýny a třída Vrabců se změnila v roztomilá zvířátka. Tato neobvyklá, leč krásná formace se za doprovodu učitelek a některých rodičů vypravila ve čtvrtek 20. 2. 2020 v 10:15 hodin do Dejvických ulic. Aby nás bylo hodně slyšet, tak jsme dětem rozdali hudební nástroje, kterými jsme řinčeli a do toho jsme napodobovali zvuky zvířátek. Vyšli jsme z ulice Čínská, dále jsme postupovali ulicí Na Dionýsce, Bechyňovou, směrem k Flemingovu náměstí a vzhledem k tomu, že nám začalo pršet, tak jsme se vydali zpět do naší školky ulicemi Stavitelskou a Zemědělskou. Náš okruh se proti předešlým letům poněkud zvětšil a přestože nám počasí nepřálo, tak jsme si letošní Masopust užili s úsměvem na rtech.

NÁVŠTĚVA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Rok se s rokem sešel a my jsme se vypravili s předškolními dětmi na exkurzi do základních škol.
Tradičně chodíváme do ZŠ  Antonína Čermáka, ZŠ Bílá a ZŠ Emy Destinnové.

Dne 13. 2. 2020, jsme navštívili do ZŠ Antonína Čermáka.
Zde si nás rozdělili do čtyř tříd, kde probíhala standardní výuka, do které byly naše děti zapojeny. Jedna ze skupin se zúčastnila výuky v tělocvičně, kde vedl hodinu profesionální trenér DUKLY. Děti prováděly cvičení, směřující k tréninku basketbalistů. Vše bylo zpestřeno pohybovými a míčovými hrami.
Další skupina dětí se ve třídě seznámila s interaktivní tabulí, na které děti plnily různé úkoly a za jejich splnění sbíraly body.  Dvě skupiny se zúčastnily tradiční výuky. Nakonec si děti za asistence školáků vyrobily záložky do knih.

Dne 19. 2. 2020 jsme se vypravili do ZŠ Emy Destinnové.
Zde byly děti rozdělené do třech skupin. V jedné z nich si děti namalovaly moudrou sovu a následně s obrázky pracovaly tak, že je třídily dle barev, počítaly je a nakonec si vyrobily záložku do knihy s příběhem. V dalších třídách školáci četli našim dětem a ty pak měly za úkol vyprávět obsah čteného textu.
Někde se počítalo a rovněž se pracovalo s papírem.
Našim předškolákům se obě výpravy velmi líbily a již se těší na svůj vstup do ZŠ.