objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Reportáže

MASOPUST 2013

V pátek 15.2.2013 vyvrcholilo MASOPUSTNÍM PRŮVODEM 14ti denní masopustní veselení v naší škole, do kterého se zapojily všechny třídy. Během této doby získávaly děti různé informace o oslavách MASOPUSTU, o názvech tradičních masopustních masek a vyráběly si svou masopustní masku a pak v maskách tančily. Do pátečního průvodu si děti oblékly své masky a vzaly si jednoduché hudební nástroje (bubínky, rolničky, tamburínky a rumba koule). A potom jsme se všichni za zvuku nástrojů vydali na cestu kolem školy. Na část průvodu se k nám přidali i zahraniční turisté z Maďarska, kteří obdivovali dětské masky (jak nám prozradila jejich tlumočnice). Masopustní veselení bylo zakončeno tancem na školní zahradě.

DALŠÍ FOTA VIZ FOTOGALERIE SEKCE SPOLEČNÉ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dne 31. ledna se v naší škole konal DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.  Rodiče, kteří půjdou s dětmi zanedlouho k zápisu měli možnost prohlédnout si prostory naší školy i zahrady. Rodiče tuto možnost hojně využívali a dle jejich slov se jim i jejich dětem u nás líbilo.

 

Návštěva ZŠ Bílá

V pátek 11.1.2013 navštívili naši předškoláčci v dopoledních hodinách ZŠ Bílá. Ve škole byli pěkně uvítáni a rozděleni do dvou tříd, kde se zúčastnili vyučovací hodiny, do které byli aktivně zapojeni. Seznámili se tak s prostředím, které na ně po prázdninách čeká.

FOTA VIZ FOTOGALERIE SEKCE SPOLEČNÉ

VÁNOČNÍ DÍLNY S BESÍDKOU

Dne 11.12.2012 v odpoledních hodinách proběhly ve všech třídách naší školy tradiční vánoční dílny s besídkou. Nejprve děti předvedly svým rodičům pásmo písní, básní a tanečků, které se svými paní učitelkami pro ně připravily. Pak probíhala dílna, kde si rodiče společně se svými dětmi vyrobili předmět s vánoční tématikou. V každé třídě se vyrábělo něco jiného. V průběhu celé akce vádla ve všech třídách příjemná předvánoční atmosféra.

 


Vánoce ve školce