objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Reportáže

Rekonstrukce školky a dostavba - výsledek

 

Rekonstruovaná budova

 

Přístavba

 

Rekonstrukce školní kuchyně

 

Před rekonstrukcí.....

 

 

 

 

 

Po rekonstrukci........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před rekonstrukcí.........

 

Po rekonstrukci........

 

Nová tělocvična

ZDOBENÍ STROMEČKU

Naše školka se se zapojila do akce  OZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU NA VÍTĚZNÉM NÁMĚSTÍ. Děti ze všech tříd vyrobily společně s paní učitelkami vánoční ozdoby z bílého papíru. Dne 8.12.2014 se zástupci všech tříd (5 dětí z každé třídy) vypravili na Vítězné Náměstí, kde v centru vánočních oslav ozdobili stromeček.

FOTO VIZ GALERIE SEKCE SPOLEČNÉ

Přivítali jsme nové kamarády

Dne 1.října 2014 jsme mezi sebou přivítali nové kamarády. Takže - hurá, už jsme konečně v plném počtu. Ve zrekonstruované budově se dětem velmi líbí. Naše kuchyň, je vybavená novým gastro zařízením a paní kuchařkám se nyní lépe a pohodlněji vaří. I v prostoru tříd jsou novinky: nové podlahy, barevná výmalba, nové vestavné skříně na hračky a ve dvou třídách přibyly zimní zahrady. V suterénu školy byla vybudována nová tělocvična, kterou využijeme jak pro plnění našich výchovně-vzdělávacích cílů, tak i pro odpolední zájmové kroužky. I jazyková učebna Sněhurka dostala nový kabát: barevná výmalba, nový koberec, nástěnky i nábytek.

Na pozemku školy dále pokračuje stavba nové budovy, díky níž budeme moci  přivítat v naší škole dalších 56 nových kamarádů, kteří budou navštěvovat třídy Berušek a Motýlků. Všichni se na ně moc těšíme....

STŘÍPKY ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ 2014

 

FOTA JSOU V GALERII V SEKCI SPOLEČNÉ!

1. DEN

Tak už jsme se zabydleli. Jídlo výborné...ve 20:30 všechny děti spí.

2. DEN

Vycházka k výběhu velbloudů,využití dětského hřiště v areálu kempu,koupání v dětském bazénku,slunění, hry -dětské stany,míč.hry,rybolov - přísné dodržování pitného režimu,mazání opal.mlékem,klobouky

3. DEN

Dopolední vycházka do lesa - výprava za Enty, stavba domečku pro skřítky - využití přírodnin. Rekreční odpoledne, koupání v bazénu, zpěv s kytarou, hry v přírodě. V průběhu celého dne dodržujeme přísný pitný režim a dbáme na ochranu pokožky celého těla opalovacím krémem.

4. DEN

Hledání vzkazu od Velkého Enta,  výprava do lesa a hledání knihy od skřítků "kniha Lesní moudrosti",poznávání a určování druhů jehl.a listn. stromů.Odpoledne - koupání v bazénku,klidové činnosti ve stínu vzrostlých stromů, plnění úkolů z knihy Lesní moudrosti, kroužek angličtiny.

 

5. DEN

Dopoledne - vycházka do lesa s poznáváním léčivýh bylin, které zde rostou, určování lesního ptactva dle atlasu, stavba domečků pro skřítky a výroba košťátek z lesní trávy.

Odpoledne - koupání ,hry s vodou, chytání rybiček,výuka angl.jazyka, skákání gumy, hry na dece ve stínu s panenkami, hudební hádanky s kytarou a harmonikou,bublifuková show
Pozn. - každodenní prohlídka klišťat,pitný režim

6. DEN

Dopoledne - rozvíjení fyzické zdatnosti a obratnosti dětí na provazových průlezkách v areálu kempu, koupání v bazénku a prohlídka místní MINIZOO.

Odpoledne - koupání, výuka angl.jazyka - tvorba slovníčku, sportovní hry - podbíhání a přeskok lana, chůze po laně, hra " Zlatá brána" s využitím chůze po laně.
Večer - déšť - opékání buřtů na roštu ve venkovní kryté terase, zpěv písní s kytarou

7. DEN

Dopoledne - kreslení zážitků ze ŠVP, míčové hry na volejbalovém hřišti - hod míčem spodním a horním obloukem přes síť, volné hry

Odpoledne - výprava za pokladem lesních skřítků a Entů - plnění úkolů, hry s přírodninami v lese

8. DEN

Dopoledne - s přihlédnutím k tomu, že nás čekal celoodpolední výlet do ZOO bylo dopoledne zaměřeno na klidové činnosti - volné hry na louce dle přání dětí , angličtina

Odpoledne - výlet do ZOO ve Dvoře Králové

9. DEN

Dopoledne - z důvodů častých dešťových přeháněk pobyt v chatě - hry na pokojích se stavebnicemi, puzzle, omalovánky.

Odpoledne - v průběhu odpoledního odpočinku balení, po odpolední svačině hry na dětském hřišti - využití houpaček a provazových průlezek. Prohlídka nových zvířat v minizoo - lamy, osel, kozel, berani, krmení lva místním ošetřovatelem.

10. DEN

Návrat k rodičům!

DĚTSKÁ ANIMACE

Na níže uvedené adrese naleznete animační video, které děti z naší školky vytvořily v ANIMAČNÍ DÍLNĚ v Muzeu v Roztokách u Prahy.

https://vimeo.com/88810607 - klikni zde