objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Reportáže

STŘÍPKY ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ 2014

 

FOTA JSOU V GALERII V SEKCI SPOLEČNÉ!

1. DEN

Tak už jsme se zabydleli. Jídlo výborné...ve 20:30 všechny děti spí.

2. DEN

Vycházka k výběhu velbloudů,využití dětského hřiště v areálu kempu,koupání v dětském bazénku,slunění, hry -dětské stany,míč.hry,rybolov - přísné dodržování pitného režimu,mazání opal.mlékem,klobouky

3. DEN

Dopolední vycházka do lesa - výprava za Enty, stavba domečku pro skřítky - využití přírodnin. Rekreční odpoledne, koupání v bazénu, zpěv s kytarou, hry v přírodě. V průběhu celého dne dodržujeme přísný pitný režim a dbáme na ochranu pokožky celého těla opalovacím krémem.

4. DEN

Hledání vzkazu od Velkého Enta,  výprava do lesa a hledání knihy od skřítků "kniha Lesní moudrosti",poznávání a určování druhů jehl.a listn. stromů.Odpoledne - koupání v bazénku,klidové činnosti ve stínu vzrostlých stromů, plnění úkolů z knihy Lesní moudrosti, kroužek angličtiny.

 

5. DEN

Dopoledne - vycházka do lesa s poznáváním léčivýh bylin, které zde rostou, určování lesního ptactva dle atlasu, stavba domečků pro skřítky a výroba košťátek z lesní trávy.

Odpoledne - koupání ,hry s vodou, chytání rybiček,výuka angl.jazyka, skákání gumy, hry na dece ve stínu s panenkami, hudební hádanky s kytarou a harmonikou,bublifuková show
Pozn. - každodenní prohlídka klišťat,pitný režim

6. DEN

Dopoledne - rozvíjení fyzické zdatnosti a obratnosti dětí na provazových průlezkách v areálu kempu, koupání v bazénku a prohlídka místní MINIZOO.

Odpoledne - koupání, výuka angl.jazyka - tvorba slovníčku, sportovní hry - podbíhání a přeskok lana, chůze po laně, hra " Zlatá brána" s využitím chůze po laně.
Večer - déšť - opékání buřtů na roštu ve venkovní kryté terase, zpěv písní s kytarou

7. DEN

Dopoledne - kreslení zážitků ze ŠVP, míčové hry na volejbalovém hřišti - hod míčem spodním a horním obloukem přes síť, volné hry

Odpoledne - výprava za pokladem lesních skřítků a Entů - plnění úkolů, hry s přírodninami v lese

8. DEN

Dopoledne - s přihlédnutím k tomu, že nás čekal celoodpolední výlet do ZOO bylo dopoledne zaměřeno na klidové činnosti - volné hry na louce dle přání dětí , angličtina

Odpoledne - výlet do ZOO ve Dvoře Králové

9. DEN

Dopoledne - z důvodů častých dešťových přeháněk pobyt v chatě - hry na pokojích se stavebnicemi, puzzle, omalovánky.

Odpoledne - v průběhu odpoledního odpočinku balení, po odpolední svačině hry na dětském hřišti - využití houpaček a provazových průlezek. Prohlídka nových zvířat v minizoo - lamy, osel, kozel, berani, krmení lva místním ošetřovatelem.

10. DEN

Návrat k rodičům!

DĚTSKÁ ANIMACE

Na níže uvedené adrese naleznete animační video, které děti z naší školky vytvořily v ANIMAČNÍ DÍLNĚ v Muzeu v Roztokách u Prahy.

https://vimeo.com/88810607 - klikni zde

VÁNOČNÍ NADÍLKA VE TŘÍDÁCH

Dne 18.12.13 probíhala v jednotlivých třídách VÁNOČNÍ NADÍLKA. Ráno jsme se sešli za zvuku vánočních koled a františkovské sváteční vůně. Po slavnostní svačince, kterou nám připravily paní kuchařky, jsme netrpělivě očekávali vánoční zvonění. Společně jsme si zazpívali vánoční koledy, které nám pomohli přivolat JEŽÍŠKA. Nadělil nám pod stromeček spoustu dárečků a rozzářené oči dětí prozrazovaly jejich nadšení.

Vánoční poselství v DPS

Zpříjemnit čas adventu klientům domu s pečovatelskou službou se i letos podařilo dětem ze třídy Medvědů. Připravily si pásmo písní, říkadel, básniček a koled pod názvem "V prosinci je konec roku, začínají vánoce". Babičky a dědečkové ocenili každé číslo programu velkým potleskem a na závěr si s dětmi zazpívali koledu. Děti potěšily nejen vystoupením, ale i drobnými dárky, které pro seniory připravily děti ze všech tříd mateřské školy.

 

 

 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Ve čtvrtek 5.12.2013 v dopoledních hodinách k nám zavítali poslové z nebe a pekla. Po přivítání Svatý Mikuláš přečetl ze své Knihy hříchy a pochvaly všech dětí v jednotlivých třídách.
Každá třída měla připravenou básničku nebo písničku, se kterou se pochlubila. Mikulášovi i čertici Frblajznici se vystoupení dětí moc líbilo a za to je odměnili sladkými perníčky. Celá akce se velmi vydařila.