objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Reportáže

MASOPUST 2020

Tradičně, jako každý rok, jsme vyšli s dětmi do ulic v masopustních maskách vlastní výroby. Každá třída měla jedno téma, jedno společné maskování. Třída Myšek se proměnila v členy královské rodiny – dívky s královskými čelenkami a chlapci s maskami rytířů, třída Motýlků se proměnila v nebezpečnou smečku lvů, ze třídy Koťátek se vyrojil roj roztodivných mušek, třída Berušky si "upekla" klobouky s koláčů, jitrnic a jelítek, třída Medvědů se proměnila v pestrobarevné harlekýny a třída Vrabců se změnila v roztomilá zvířátka. Tato neobvyklá, leč krásná formace se za doprovodu učitelek a některých rodičů vypravila ve čtvrtek 20. 2. 2020 v 10:15 hodin do Dejvických ulic. Aby nás bylo hodně slyšet, tak jsme dětem rozdali hudební nástroje, kterými jsme řinčeli a do toho jsme napodobovali zvuky zvířátek. Vyšli jsme z ulice Čínská, dále jsme postupovali ulicí Na Dionýsce, Bechyňovou, směrem k Flemingovu náměstí a vzhledem k tomu, že nám začalo pršet, tak jsme se vydali zpět do naší školky ulicemi Stavitelskou a Zemědělskou. Náš okruh se proti předešlým letům poněkud zvětšil a přestože nám počasí nepřálo, tak jsme si letošní Masopust užili s úsměvem na rtech.

NÁVŠTĚVA ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Rok se s rokem sešel a my jsme se vypravili s předškolními dětmi na exkurzi do základních škol.
Tradičně chodíváme do ZŠ  Antonína Čermáka, ZŠ Bílá a ZŠ Emy Destinnové.

Dne 13. 2. 2020, jsme navštívili do ZŠ Antonína Čermáka.
Zde si nás rozdělili do čtyř tříd, kde probíhala standardní výuka, do které byly naše děti zapojeny. Jedna ze skupin se zúčastnila výuky v tělocvičně, kde vedl hodinu profesionální trenér DUKLY. Děti prováděly cvičení, směřující k tréninku basketbalistů. Vše bylo zpestřeno pohybovými a míčovými hrami.
Další skupina dětí se ve třídě seznámila s interaktivní tabulí, na které děti plnily různé úkoly a za jejich splnění sbíraly body.  Dvě skupiny se zúčastnily tradiční výuky. Nakonec si děti za asistence školáků vyrobily záložky do knih.

Dne 19. 2. 2020 jsme se vypravili do ZŠ Emy Destinnové.
Zde byly děti rozdělené do třech skupin. V jedné z nich si děti namalovaly moudrou sovu a následně s obrázky pracovaly tak, že je třídily dle barev, počítaly je a nakonec si vyrobily záložku do knihy s příběhem. V dalších třídách školáci četli našim dětem a ty pak měly za úkol vyprávět obsah čteného textu.
Někde se počítalo a rovněž se pracovalo s papírem.
Našim předškolákům se obě výpravy velmi líbily a již se těší na svůj vstup do ZŠ.

NÁVŠTĚVA DĚTÍ V DPS

Dnes 11. prosince 2019 navštívila třída Medvědů DPS ve Šlejnické ulici. Připravila si pro jeho klienty pásmo vánočních písniček a koled. Pro nízký počet dětí, pouhých 8, nás velmi ochotně svým zpěvem podpořili všichni posluchači. Atmosféra byla komorní, ale velmi příjemná. Po skončení vystoupení děti obdarovaly babičky a dědečky dárky, které pro ně připravily děti ze všech tříd naší MŠ.

VÍTÁNÍ NOVÁČKŮ

Dnes 18. 9. 2019 proběhlo v tělocvičně školy tradiční vítání  nováčků. Paní ředitelka přivítala všechny přítomné a popřála jim krásný den. Následně byli dětem představeni všichni pedagogičtí pracovníci a noví kamarádi.
Nové děti za potlesku svých kamarádů obdržely PAMĚTNÍ LIST od svých třídních učitelek. Na závěr si všichni zahráli hru "Hádej kdo to je?"

DENÍČEK ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ 2019

DEN SEDMÝ - NEDĚLE 

NÁVRAT DOMŮ.

DEN ŠESTÝ - SOBOTA


Dnešní den jsme začali velkým dobrodružstvím, čekala na nás výprava za pokladem. Skřítci si pro nás připravili hned několik úkolů, které jsme museli splnit, abychom získali poklad. Naším prvním úkolem bylo vytvoření trojic podle vylosovaných kartiček stromů. Druhý úkol si pro nás připravily bludičky - děti si zkusily  projít cestu poslepu a na konci získaly košíčky, které následně plnily různými bylinkami na výrobu léčivého lektvaru pro zvířátka. Při třetím úkolu děti sestavily z popsaných kamenů kouzelnou formuli pro vstup na území skřítků. Po odevzdání košíčků na posvátné místo byla dětem otevřena cesta k pokladu. Děti poklad záhy našly. Po odpoledním klidu jsme si poklad rozdělili, pohráli jsme si na louce, užili jsme si poslední koupání v bazénu a šli jsme balit kufry. Po večeři a sprše jsme se podívali na pohádku a šupky hupky do postýlek.
TĚŠÍME SE NA ZÍTRA, dobrou noc.

DEN PÁTÝ - PÁTEK


Vzhledem k dnešním vysokým teplotám jsme již od rána zvolili klidové činnosti a koupání dětí v bazénku. Odpolední svačinku jsme si vzali ven a udělali jsme si odpolední picknick. Společně jsme si zazpívali táborové písně s kytarou a zopakovali jsme si angličtinu. Největší zájem byl však o bazén, ve kterém se děti po 4 střídaly. Děti posílají do Prahy rodičům velkou pusinku.


DEN  ČTVRTÝ - ČTVRTEK

Dnes ráno se na nás poprvé nesmálo sluníčko, ale nám to nevadilo, protože jsme se alespoň pustili do vybarvování omalovánek od skřítků. Po svačině jsme vyrazili na louku, kde si kluci mohli zahrát hokej. Holčičky se zas naučily skákat gumu. Po obědě jsme si stihli přečíst dopisy od rodičů a pak jsme se hned vydali na výlet do zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Prohlídku Zoo jsme si zpestřili jízdou Afrika truckem. Výlet se nám moc líbil.
Na chatě na nás čekaly domácí buchtičky se šodó. Po večeři jsme si na louce ještě pohráli a navlékali jsme korálky. Den jsme zakončili sprchou a pohádkou. Dobrou noc


DEN TŘETÍ - STŘEDA


Dopoledne jsme si pohráli na dětském hřišti a na svačinu jsme si dali meloun, o který jsme se podělili s místními kůzlátky. Po svačině jsme venku ve stínu začali vybarvovat natisknuté tašky. Po obědě a odpoledním odpočinku jsme se všichni těšili do bazénu. Zkoušeli jsme hrát plážový volejbal, pokračovali jsme ve zdobení tašek a také jsme se procvičili v angličtině. Po večeři jsme se vydali otevřít průchod do pohádkové říše. Začarovali jsme si, plnili jsme úkoly s pohádkovými bytostmi a skřítkové nám za odměnu dali část svého zlatého pokladu. Poklad jsme si však museli podle indícií v lese sami najít. Pohádková výprava nás zmohla, a tak jsme se těšili do postýlek. Posíláme do Prahy sladkou pusinku. Dobrou noc.


DEN DRUHÝ - ÚTERÝ

Dnes jsme se po snídani vydali navštívit skřítky v lese a postavit jim nové domečky. U starého pařezu jsme našli vzkaz od skřítků. Poprosili nás, abychom hodné čarodějnici pomohli najít knihu kouzel. Za odměnu nás prý vezme do pohádkové říše. Knihu jsme našli, ale abychom se mohli do pohádkové říše dostat, potřebovali jsme si vyrobit kouzelné hůlky.
Odpoledne se děti po skupinkách mohly osvěžit v bazénku. Dále si ve stínu děti vyzkoušely techniku tisku textilní barvou na látkovou tašku. Po večeři jsme si ještě pohráli na louce u chaty a pak už jsme se těšili do sprchy a do postýlek. Dobrou noc.


DEN PRVNÍ - PONDĚLÍ


DĚTI NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ DO SVATÉ KATEŘINY DOJELY V POŘÁDKU.Fotografie ze ŠVP naleznete v sekci FOTOGALERIE v kategorii SPOLEČNÉ.
Článek se jmenuje STŘÍPKY ZE ŠVP.
Úspěšně jsme dorazili do penzionu Svatá Kateřina. Po dobrém obědě si šly děti odpočinout a paní učitelky vybalily kufry. 
Celé odpoledne jsme si hráli na louce u chaty. K večeři na nás čekaly špagety a pak jsme si ještě pohráli venku.
Děti posílají rodičům pusinku a dobrou noc