objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Veřejné zakázky

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ČÍSLO 2/2020

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  č. 2/2020

Název zadavatele : Mateřská škola Čínská

IČO zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová

Telefon : 775 446 352, 739 771 750, 770 127 427

E-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 1. 1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks obdélníkových stolů s nastavitelnou výškou a barevným okrajem, 1 ks čtvercového dětského stolu s nastavitelnou výškou a barevným okrajem a 28 ks dětských židlí s nastavitelnou výškou.

 

Cenová nabídka bude obsahovat:

-        cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks obdélníkového stolu

-        cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks čtvercového stolu

-        cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks dětské židle

-        celkovou cenu v členění bez DPH, s DPH , montáží a dopravou

 

 1. 2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena

 

 

Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy v zalepené obálce „ Výzva VŘ 2/2020 “  do 30. 9. 2020.

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.

Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

Termín dodání:  listopad 2020

Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu s minimálně týdenní splatností po dodávce zboží

 

 1. 3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

-        Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).

-        Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

-        Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH                   s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH, montáže a dopravy.

-        Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.

-        V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou

-        Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.

 

 

Bližší informace podá paní Šárka Bílá – zástupkyně ředitelky školy 775 446 352.

 

 1. 4. Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.

Zadavatel předložené nabídky nevrací.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

 

 

 

V Praze dne 9. 9. 2020                                                                             Veronika Ryvolová

ředitelka školy

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ČÍSLO 1/2020

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  č. 1/2020

Název zadavatele : Mateřská škola Čínská

IČO zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová

Telefon : 775 446 352, 739 771 750, 770 127 427

E-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 1. 1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je denní dodávka ČERSTVÉHO pečiva dle telefonické objednávky
pro mateřskou školu Čínská, Čínská 33, Praha 6

 

Cenová nabídka bude obsahovat:

-        cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks tukového rohlíku

-        cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks makovky

-        cenu bez DPH a včetně DPH za 1 bochník slunečnicového chleba

-        cenu bez DPH a včetně DPH za 1 bochník obyčejného chleba

-        cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks housky

-        cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks šátečku s náplní

-        cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks vánočky

-        cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks koláčku s náplní

 

 1. 2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena


Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy v zalepené obálce „ Výzva VŘ 1/2020 “  do 30. 9. 2020.

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.

Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

Termín realizace zakázky:  od 19.října 2020.

Požadavky na dodání zboží: dodávku pečiva každý pracovní den vyjma prázdnin v době
od 6,30 hodin do 7,00 hodin.

Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu s minimálně týdenní splatností po dodávce zboží

 

 1. 3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

-        Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).

-        Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

-        Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH         s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH a dopravy.

-        Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.

-        V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou

-        Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.

 

Bližší informace podá Martina Sloupová – hospodářka školy – tel. 770 127 427

 

 1. 4. Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.

Zadavatel předložené nabídky nevrací.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

 

 

V Praze dne 9. 9. 2020                                                                             Veronika Ryvolová

ředitelka školy

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ČÍSLO 1/2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  č. 1/2019

 

Název zadavatele : Mateřská škola Čínská

IČ zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová, ředitelka školy

Telefon : 739 771 750, 775 446 352

E-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 1. 1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je údržba zeleně na pozemku mateřské školy Čínská, Čínská 33, Praha 6. Jedná se o údržbu travnatých ploch, údržbu živého plotu, stromů a keřů.

 

Nutná osobní návštěva na zaměření!!!

 

Cenová nabídka bude obsahovat:

identifikační údaje firmy

cenu bez DPH a s DPH za 1 m2 údržby travnaté plochy ( sekání, hrabání a likvidace trávy)

cenu bez DPH a s DPH za 1 běžný metr údržby živého plotu

cenu bez DPH a s DPH za prostříhání větví 1 keře

cenu za odvoz na skládku

 

 1. 2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena včetně DPH a dopravy

 

Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy v zalepené obálce „ Výzva VŘ 1/2019 “  do 1. 10. 2019.

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.

Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

Termín realizace zakázky:  od listopadu 2019.

Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu po dokončení díla.

 

 

 1. 3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

-        Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).

-        Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

-        Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH a dopravy.

-        Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.

-        V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou

-        Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.

 

Bližší informace podá Šárka Bílá – zástupkyně ředitelky školy.

 

 1. 4. Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.

Zadavatel předložené nabídky nevrací.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

 

 

 

 

 

V Praze dne 16.9.2019                                                                           Veronika Ryvolová

ředitelka školy

 

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1/18


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č. 1 / 2018


Název zadavatele: Mateřská škola Čínská

IČO zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele: Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem: Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba: Veronika Ryvolová

Telefon: 775 446 352, 739 771 750, 770 127 427

E-mail:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 1. 1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky autobusová doprava na kurz plavání dětí do Tuchlovic pro Mateřskou školu Čínská.

Odjezd vždy ráno od mateřské školy Čínská, Čínská 33, Praha 6 v 8,00 hodin, návrat zpět k mateřské škole do 12,00 hodin.

TERMÍNY: 6.2.2018, 13.2.2018, 13.3.2018, 20.3.2018, 27.3.2018, 3.4.2018,10.4.2018, 17.4.2018

POČET DĚTÍ: 45       DOPROVOD 4 dospělí

 

Cenová nabídka bude obsahovat:

-          cenu včetně DPH za 1 cestu tam i zpět

-          celkovou cenu včetně DPH

 

 1. 2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena

 

Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy
v zalepené obálce „Výzva VŘ 1/2018 do 27. 10. 2018. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče. Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

 

Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu

 

Bližší informace podá Šárka Bílá – zástupkyně ředitelky školy – tel. 775 446 352

 

 1. 3. Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.

Zadavatel předložené nabídky nevrací.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

 

 

V Praze dne 11.10.2018                                                           Veronika Ryvolová, ředitelka školy

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 1/17

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2017


Název zadavatele: Mateřská škola Čínská

IČO zadavatele: 709 206 13

Sídlo zadavatele: Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6

Osoba oprávněná jednat se zadavatelem: Veronika Ryvolová

Kontaktní osoba: Veronika Ryvolová

Telefon: 775 446 352, 739 771 750, 770 127 427

E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


 1. 1. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem veřejné zakázky je denní dodávka ČERSTVÉHO pečiva dle telefonické objednávky
pro mateřskou školu Čínská, Čínská 33, Praha 6


Cenová nabídka bude obsahovat:

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks tukového rohlíku

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks makovky

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 bochník slunečnicového chleba

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 bochník obyčejného chleba

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks housky

-          cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks šátečku s náplní 1. 2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena


Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy

v zalepené obálce „Výzva VŘ 1/2017 “ do 21. 5. 2017.

Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.

Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

Termín realizace zakázky: od června 2017.

Požadavky na dodání zboží: dodávku pečiva každý pracovní den vyjma prázdnin v době
od 6,30 hodin do 7,00 hodin.

Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu s minimálně týdenní splatností po dodávce zboží


 1. 3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

-          Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).

-          Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.

-          Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH        
s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně   DPH a dopravy.

-          Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.

-          V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou

-          Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.Bližší informace podá Martina Sloupová – hospodářka školy – tel. 770 127 427


 1. 4. Závěrečná ustanovení

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.

Zadavatel předložené nabídky nevrací.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

V Praze dne 5. 5. 2017                                                                                  Veronika Ryvolová, ředitelka školy

 

Výběrové řízení 1/15

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  č. 1/2015

Název zadavatele : Mateřská škola Čínská
IČO zadavatele: 709 206 13
Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6
Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová
Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová, ředitelka školy
Telefon : 739 771 750
E-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
1. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je údržba zeleně na pozemku mateřské školy Čínská, Čínská 33, Praha 6. Jedná se o údržbu travnatých ploch, údržbu živého plotu, stromů a keřů.
Nutná osobní návštěva na zaměření!!!
Cenová nabídka bude obsahovat:
identifikační údaje firmy
cenu bez DPH a s DPH za 1 m2 údržby travnaté plochy ( sekání, hrabání a likvidace trávy)
cenu bez DPH a s DPH za 1 běžný metr údržby živého plotu
cenu bez DPH a s DPH za prostříhání větví 1 keře
cenu za odvoz na skládku
2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena včetně DPH a dopravy
Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy v zalepené obálce „ Výzva VŘ 1/2015 “  do 16. 2. 2015.
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.
Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.
Termín realizace zakázky:  od března 2015.
Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu po dokončení díla
3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
- Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).
- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.
- Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH a dopravy.
- Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.
- V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou
- Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.
Bližší informace podá Šárka Bílá – zástupkyně ředitelky školy.
4. Závěrečná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.
Zadavatel předložené nabídky nevrací.
Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.
V Praze dne 4. 2. 2015 Veronika Ryvolová, ředitelka školy

Výběrové řízení 66/14

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  č. 66/2014

Název zadavatele : Mateřská škola Čínská
IČO zadavatele: 709 206 13
Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6
Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová
Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová
Telefon : 739 771 750
E-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
1. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je denní dodávka ČERSTVÉHO masa 1. jakosti dle telefonické objednávky pro mateřskou školu Čínská, Čínská 33, Praha 6
Cenová nabídka bude obsahovat:
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg vepřové pleci
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg kuřecích prsních řízků
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg hovězího předního masa
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg hovězího zadního masa
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg slepice
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg vepřového ořezu
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg hovězího ořezu
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg celého kuřete
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 kg krůtího prsního řízku
2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena včetně DPH a dopravy
Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy v zalepené obálce „ Výzva VŘ 66/2014 “  do 19. 11. 2014. Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.
Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.
Termín realizace zakázky:  od prosince 2014.
Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu po dodávce zboží
3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
- Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).
- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.
- Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH a dopravy.
- Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.
- V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou
- Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.
Bližší informace podá Michaela Šimáňová – hospodářka školy.
4. Závěrečná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.
Zadavatel předložené nabídky nevrací.
Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.
V Praze dne 11. 11. 2014 Veronika Ryvolová
ředitelka školy

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 65/14

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  č. 65/2014
Název zadavatele : Mateřská škola Čínská
IČO zadavatele: 709 206 13
Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6
Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová
Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová
Telefon : 739 771 750
E-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

1. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je denní dodávka ČERSTVÉHO pečiva dle telefonické objednávky pro mateřskou školu Čínská, Čínská 33, Praha 6
Cenová nabídka bude obsahovat:
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks tukového rohlíku
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 ks makovky
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 bochník slunečnicového chleba
- cenu bez DPH a včetně DPH za 1 bochník obyčejného chleba

2. Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Hodnotící kritérium – nejnižší kompletní nabídková cena
Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy v zalepené obálce „ Výzva VŘ 65/2014 “  do 19. 11. 2014.
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.
Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.
Termín realizace zakázky:  od prosince 2014.
Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu po dodávce zboží
3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
- Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).
- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.
- Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH a dopravy.
- Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.
- V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou
- Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.
Bližší informace podá Michaela Šimáňová – hospodářka školy.
4. Závěrečná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.
Zadavatel předložené nabídky nevrací.
Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

V Praze dne 11. 11. 2014 Veronika Ryvolová
ředitelka školy

Výběrové řízení 64/14

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  č. 64/2014

Název zadavatele : Mateřská škola Čínská
IČO zadavatele: 709 206 13
Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6
Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová
Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová
Telefon : 739 771 750
E-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
1. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem veřejné zakázky je kompletní řádně provedená dodávka a montáž žaluzií pro mateřskou školu Čínská, Čínská 33, Praha 6
Nutná osobní návštěva na zaměření!
Cenové nabídky dle našeho požadavku zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy
v zalepené obálce „ Výzva VŘ 64/2014 “  do 16. 10. 2014.
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.
Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.
Termín realizace zakázky:  do 30. listopadu 2014.
Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu po dodávce zboží
2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
- Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).
- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“. 
- Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH, montáže a dopravy.
- Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky. 
- V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou (práce, materiál, doprava, stroje atp.).
- Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.
Nabídka bude obsahovat tyto části:
- Identifikační údaje dodavatele a krycí list nabídky
3. Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena KOMPLETNÍ ZAKÁZKY.
Bližší informace podá Veronika Ryvolová – ředitelka školy. 
4. Závěrečná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.
Zadavatel předložené nabídky nevrací.
Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

V Praze dne 2. 10. 2014 Veronika Ryvolová,ředitelka školy

 

Výběrové řízení 63/14

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  č. 63/2014

Název zadavatele : Mateřská škola Čínská
IČO zadavatele: 709 206 13
Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6
Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová
Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová
Telefon : 777 322 432
E-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

1. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem této zakázky je dodávka vybavení školnického bytu

VYSOKÁ SKŘÍŇ NA EL. A MIKROVLNNOU TROUBU
V BYTĚ ŠKOLNICE
KORPUS, POLICE A DVÍŘKA DVD NEBO DTD DESKA S MELAMINOVOU FÓLIÍ
VČETNĚ ÚHYTEK, NOH A SOKLU
VARIABILNÍ ULOŽENÍ POLIC
ŠÍŘKA: 600
HLOUBKA: 620

SKŘÍŇKA PRO DŘEZ V BYTĚ ŠKOLNICE
KORPUS, POLICE A DVÍŘKA DVD NEBO DTD DESKA S MELAMINOVOU FÓLIÍ
VČETNĚ ÚHYTEK, NOH A SOKLU
VARIABILNÍ ULOŽENÍ POLIC
ŠÍŘKA: 600
HLOUBKA: 620
VÝŠKA: 870

SKŘÍŇKA S VÝSUVNÝM ÚLOŽNÝM PROSTOREM V BYTĚ
ŠKOLNICE
KORPUS, POLICE A DVÍŘKA DVD NEBO DTD DESKA S MELAMINOVOU FÓLIÍ
VČETNĚ ÚHYTEK, NOH A SOKLU
PLNĚ VÝSUVNÉ ZÁSUVKY S TLUMIČI A SAMOZAVÍRAČI
ŠÍŘKA: 600
HLOUBKA: 620
VÝŠKA: 870

SKŘÍŇKA S POLICEMI V BYTĚ ŠKOLNICE
KORPUS, POLICE A DVÍŘKA DVD NEBO DTD DESKA S MELAMINOVOU FÓLIÍ
VČETNĚ ÚHYTEK, NOH A SOKLU
VARIABILNÍ ULOŽENÍ POLIC
ŠÍŘKA: 600
HLOUBKA: 620
VÝŠKA: 870

SKŘÍŇKA S POLICEMI V BYTĚ ŠKOLNICE
KORPUS, POLICE A DVÍŘKA DVD NEBO DTD DESKA S MELAMINOVOU FÓLIÍ
VČETNĚ ÚHYTEK, NOH A SOKLU
VARIABILNÍ ULOŽENÍ POLIC
ŠÍŘKA: 400
HLOUBKA: 620
VÝŠKA: 870

NÁSTĚNNÁ SKŘÍŇKA V BYTĚ ŠKOLNICE
KORPUS A DVÍŘKA DVD NEBO DTD DESKA S MELAMINOVOU FÓLIÍ
KORPUS SKŘÍŇKY VČETNĚ ÚHYTEK, DVÍŘEK, PANTŮ A ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU
VARIABILNÍ ULOŽENÍ POLIC
ŠÍŘKA: 600
HLOUBKA: 400
VÝŠKA: 400

VESTAVNÁ DIGESTOŘ V BYTĚ ŠKOLNICE
VESTAVNÁ DIGESTOŘ Z NEREZOVÉ OCELI
VYSOUVACÍ KONSTRUKCE PRO ZVĚTŠENÍ PLOCHY ODTAHU
VČETNĚ FLEXIBILNÍ ROURY K NAPOJENÍ
ŠÍŘKA: 600
HLOUBKA: MAX 400
VÝŠKA: 200

VESTAVNÁ EL. TROUBA V BYTĚ ŠKOLNICE
VESTAVNÁ EL.TROUBA Z NEREZOVÉ OCELI
HORNÍ A SPODNÍ OHŘEV
ENERGETICKÁ TŘÍDA A
ŠÍŘKA: 600
HLOUBKA: MAX 600
VÝŠKA: 600

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA V BYTĚ ŠKOLNICE
ČERNÁ SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA SE 4 RADIAČNÍMI ZÓNAMI
DOTYKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
ENERGETICKÁ TŘÍDA A
ŠÍŘKA: 600
HLOUBKA: MAX 550
VÝŠKA: 40

NEREZOVÝ DŘEZ V BYTĚ ŠKOLNICE
NEREZOVÝ DŘEZ S ODKAPÁVAČEM
VČETNĚ SIFONU, ZÁTKY A SÍTKA
ŠÍŘKA: 700
HLOUBKA: 500
VÝŠKA: 160

PÁKOVÁ MÍSÍCÍ BATERIE V BYTĚ ŠKOLNICE
KUCHYŇSKÁ PÁKOVÁ BATERIE
VČETNĚ PROPOJOVACÍCH HADIC A PERLÁTORU
ŠÍŘKA: 260
VÝŠKA: 180

KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA V BYTĚ ŠKOLNICE
LAMINÁTOVÁ PRACOVNÍ DESKA TL. 28MM
VČETNĚ ZAKONČOVACÍCH LIŠT
DÉLKA: 2 800
HLOUBKA: 635
VÝŠKA: 28

NÁSTĚNNÝ PANEL V BYTĚ ŠKOLNICE
DESKA ODOLNÁ VŮČI TEPLU, VODĚ A MASTNOTĚ
NAPŘ. VYSOKOTLAKÝ MELAMINOVÝ LAMINÁT NEBO NEREZ
DÉLKA: 2 800
VÝŠKA: 700 a 1 120

OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY V BYTĚ ŠKOLNICE
ROVNOMĚRNÉ LED OSVĚTLENÍ NAD PRACOVNÍ DESKOU
VČETNĚ NAPÁJECÍHO KABELU, OVLADAČE A TRANFORMÁTORU
DÉLKA: 1 800
VÝŠKA: 10

Cenové nabídky dle našich požadavků zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy
 v zalepené obálce „ Výzva VŘ 63/2014 “  do 16. 8. 2014.
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.
Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

Termín realizace zakázky:  do 31. srpna 2014.
Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu po dodávce zboží

2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
- Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).
- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.
- Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH, montáže a dopravy.
- Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.
- V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou (práce, materiál, doprava, stroje atp.).
- Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.
Nabídka bude obsahovat tyto části:
- Identifikační údaje dodavatele a krycí list nabídky

3. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena KOMPLETNÍ ZAKÁZKY.

Bližší informace podá Veronika Ryvolová – ředitelka školy.

4. Závěrečná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.
Zadavatel předložené nabídky nevrací.
Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.


V Praze dne 10. 8. 2014       Veronika Ryvolová, ředitelka školy

Výběrové řízení 62/14

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  č. 62/2014

Název zadavatele : Mateřská škola Čínská
IČO zadavatele: 709 206 13
Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6
Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová
Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová
Telefon : 777 322 432
E-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

1. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem této zakázky je dodávka 3 KS VNITŘNÍCH ČISTÍCÍCH ZÓN U VSTUPU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY a 2 KS VENKOVNÍ ČISTÍCÍ ZÓNY PŘED HLAVNÍM VSTUPEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

1) POPIS: CELOPLOŠNĚ OSAZENA ČISTÍCÍ ZÓNA
ROZMĚRY: DÉLKA: 8 300
                                  ŠÍŘKA: 2 500

2) POPIS: CELOPLOŠNĚ OSAZENA ČISTÍCÍ ZÓNA
ROZMĚRY: DÉLKA: 5 700
                       ŠÍŘKA: 2 800

3) POPIS: CELOPLOŠNĚ OSAZENA ČISTÍCÍ ZÓNA
ROZMĚRY: DÉLKA: 2 200
                       ŠÍŘKA: 2 300

SPECIFIKACE: DO CHODNÍKU OSAZENA GUMOVÁ VENKOVNÍ       ČISTÍCÍ ZÓNA OKOLO OSAZOVACÍ OCELOVÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ RÁMEČEK PROFILU L
PROSTOR POD ČISTÍCÍ ZÓNOU OPATŘEN ODVODEM DEŠŤOVÝCH VOD

1) ROZMĚRY: DÉLKA: 1 500
                        ŠÍŘKA: 2 000
                  VÝŠKA: 28


2) ROZMĚRY: DÉLKA: 1 700
                               ŠÍŘKA: 1 800
                   VÝŠKA: 28

Cenové nabídky dle našich požadavků zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy
 v zalepené obálce „ Výzva VŘ 62/2014 “  do 17. 8. 2014.
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.
Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

Termín realizace zakázky:  do 31. srpna 2014.
Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu po dodávce zboží

2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
- Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).
- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.
- Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH, montáže a dopravy.
- Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky.
- V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou (práce, materiál, doprava, stroje atp.).
- Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.
Nabídka bude obsahovat tyto části:
- Identifikační údaje dodavatele a krycí list nabídky

3. Kritéria a způsob hodnocení nabídek

Hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena KOMPLETNÍ ZAKÁZKY.


Bližší informace podá Veronika Ryvolová – ředitelka školy.


4. Závěrečná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.
Zadavatel předložené nabídky nevrací.
Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

V Praze dne 10. 8. 2014       Veronika Ryvolová, ředitelka školy