MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

Kroužky

Platby zájmových kroužků

Tanečky a Sportovně-pohybová přípravka

Podklady pro platby obdržíte od DDM, které zajišťuje tyto kroužky v naší MŠ, emailem.
Prosíme o vypsání vaší emailové adresy do připravených tabulek ke jménu svého dítěte. Tabulky jsou umístěny na nástěnkách KROUŽKY v obou budovách.


Zpívánky
Platbu provádějte v hotovosti u paní učitelek ve vašich třídách oproti potvrzení od lektorky kroužku.

Angličtina
Platby provádějte v hotovosti oproti potvrzení - v budově A u pí. uč. Šárky Bílé, v budově B u pí. uč. Jarky Maxové.

Logopedie a Odklaďáček
Tyto kroužky jsou zdarma. 


V žádném případě neposílejte platby za zájmové kroužky na účet mateřské školy nebo Klubu rodičů!

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ 2016/2017

ANGLIČTINA

Odpolední kroužek je určen dětem od 4 let, které nenavštěvují třídy Koťata a Vrabci.
Kroužek vede v sudém týdnu pí. učitelka Šárka Bílá a v lichém týdnu pí. učitelka Jaroslava Maxová.

ČASOVÝ ROZVRH: ÚTERÝ a ČTVRTEK
skupina A 12:45 - 13:30
skupina B 13:35 - 14:20
skupina C 14:25 - 15:05
MÍSTO: učebna Sněhurka


PŘEDŠKOLÁČEK ODKLAĎÁČEK

Kroužek je určen dětem, které mají odklad školní docházky. Procvičují a upevňují znalosti dle svých individuálních potřeb.
Vede pí. učitelka Věra Sommrová.

ČASOVÝ ROZVRH: PONDĚLÍ 
13:00 - 13:30
MÍSTO: učebna Sněhurka


ZPÍVÁNKY
Kroužek je určen dětem, které rády zpívají. Vede Mgr. Hana Chylová

ČASOVÝ ROZVRH: PONDĚLÍ
15:00 - 15:30

MÍSTO: třída KOŤATA

TANEČKY
Kroužek plný pohybu. Zajišťuje DDM HMP. Vede: Eliška Kolářová

ČASOVÝ ROZVRH: ÚTERÝ

15:00 - 15:45

MÍSTO: tělocvična


SPORTOVNĚ POHYBOVÁ PŘÍPRAVA A HRY

Kroužek rozvíjející u dětí všechny druhy pohybu, obratnost a orientaci při pohybových hrách. Zajišťuje DDM HMP.
Vede: Ondřej Kozohorský a Irena Friedrichová

ČASOVÝ ROZVRH: STŘEDA

skupina 1 : 15:00 - 15:45
skupina 2 : 15:55 - 16:40
MÍSTO: tělocvična MŠ


ŘÍKEJME SI SPOLU
Logopedický kroužek určený pro děti s lehkými logopedickými vadami. Vede: logopedická asistentka Šárka Bílá. 
Podrobnosti viz sekce Logopedie.
ČASOVÝ ROZVRH: STŘEDA

1.skupina  12:45 - 13:15
2.skupina  13:25 - 13:55
MÍSTO: učebna Sněhurka


KREATIVNÍ ŠKOLIČKA TVOŘÍLEK

Kroužek rozvíjející u dětí tvořivost  s nadstandardním využíváním netradičních materiálů i výtvarných technik.
Vede pí. učitelka Karolína Zborníková
ČASOVÝ ROZVRH: ČTVRTEK

1. skupina 12:45 - 13:40
2. skupina 13:45- 14:40
3. skupina 14:45 - 15:40
4. skupina 15:45 - 16:40

MÍSTO: třída Motýlci - zimní zahrada