MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

Logopedie - Říkejme si spolu

Preventivní logopedická péče má v naší škole za úkol podchytit co nejvíce dětí s logopedickými vadami či jinak narušenou komunikační schopností a ve spolupráci s rodiči a odborníky těmto dětem pomoci při odstraňování logopedických vad a rozvíjení komunikačních schopností a dovedností. Přednostně se zařazují děti, které půjdou následující školní rok do základní školy.

Této činnosti se věnuje paní učitelka Šárka Bílá (logopedická asistentka), která úzce spolupracuje s klinickou logopedkou Mgr. Renátou Lukášovou.
KONTAKT: Mgr. RENÁTA LUKÁŠOVÁ, ARABSKÁ 684, PRAHA 6, 235 360 467
Na škole funguje již několik let logopedický kroužek ŘÍKEJME SI SPOLU, který je určen pro děti s lehkými logopedickými vadami a má za cíl hravou formou seznamovat děti se správnou artikulací, navozovat správnou výslovnost hlásek a hlásky dále procvičovat, učit dětí pomocí dechových cvičení správnému hospodaření s dechem při mluveném slovu i zpěvu, procvičovat jemnou motoriku i grafomotoriku. Lekce je rozdělena do dvou částí:
KROUŽEK - lg. asistentka přímo pracuje se skupinkou dětí (vyvozování hlásek, procvičování hlásek, artikulační cvičení, dechová cvičení, grafomotorika, nácvik básní ap.)
KONZULTACE - vysvětlení rodičům jak postupovat doma při cvičení, kontrola již nacvičených slov, sjednocení postupu s klinickým logopedem, v případě potřeby pomoc navázat kontakty s dalšími odborníky ap.)

ČASOVÝ ROZVRH KROUŽKU:

skupina A  středa 15:30 - 15:55

skupina B  středa 16:05 - 16:30


KONZULTACE:

na objednání  úterý a čtvrtek v lichém týdnu

16:00 - 17:00

KROUŽEK SE VRACÍ

Činnost logopedického kroužku se po nucené pauze (epidemie covid-19) obnoví dne 6. 1. 2021.

NÁVŠTĚVA U ŠKOLNÍ LOGOPEDKY

Pokud se chcete objednat na vyšetření ke klinické logopedce MGR. RENÁTĚ LUKÁŠOVÉ, nejdříve si vyžádejte u vašeho pediatra doporučení, aby mohlo být logopedické vyšetření hrazeno zdravotní pojišťovnou. Potom se objednejte na telefonním čísle 235 360 467. Vzhledem k velké vytíženosti paní magistry počítejte s delší objednací dobou.