MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

Ostatní

SPOLUPRÁCE S RODIČI

spolupráce Klubu přátel školy s mateřskou školou

rodičovské schůzky (2x ročně)

rozhovory s rodiči a řešení individuálních problémů a potřeb dětí

aktuální nástěnky a webové  stránky

den otevřených dveří pro rodiče nových dětí

tradiční tvořivé dílny (vánoční a velikonoční)

velikonoční jarmark

materiálně technická pomoc rodičů


SPOLUPRÁCE S PARTNERY ŠKOLY

SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍMI ŠKOLAMI:
Předškolní děti v průběhu školního roku navštíví základní školy v nejbližším okolí, aby se seznámily s jejich prostředím a formou výuky.
Spolupracujeme s těmito základními školami:

ZŠ BÍLÁ
NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNÍ DNE 

ZŠ EMY DESTINNOVÉ
NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNÍ DNE

ZŠ ANTONÍNA ČERMÁKA
NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNÍ DNE

SPOLUPRÁCE S POSÁDKOVÝM VELITELSTVÍM V ČÍNSKÉ ULICI, V PRAZE 6
Naše spolupráce spočívá ve vzájemných pravidelných setkáních dětí s vojáky – podzimní a jarní.
Podzimní setkání probíhá v naší mateřské škole formou výchovného koncertu Ústřední hudby AČR, při kterém se děti seznamují s různými druhy hudebních nástrojů.
KONCERT SE USKUTEČNÍ DNE  
Jarní návštěva dětí probíhá v prostorách posádkového velitelství, kdy se děti seznámí s pracovním prostředím vojáků, jejich běžnými denními činnostmi a povinnostmi.
NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNÍ DNE

SPOLUPRÁCE S DOMOVEM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU A KOMUNITNÍM CENTREM VE ŠLEJNICKÉ ULICI V PRAZE 6
V adventním čase tradičně předají děti  seniorům za zpěvu koled
vánoční dárečky pro radost, které vyrábějí pod vedením paní učitelek ve všech třídách.
NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNÍ DNE 
V tomto školním roce jsme naší spolupráci rozšířili o pozvání babiček a dědečků na naše Vánoční besídky s dílnami. Senioři, kteří přijdou na návštěvu budou rozděleni do všech tříd naší mateřské školy.
BESÍDKY PROBĚHNOU DNE

Před velikonočními svátky navštěvují děti z mateřské školy babičky a dědečky s vlastnoručně vyrobenými drobnými dárečky pro radost a velikonočními perníčky upečenými v mateřské škole, které jim osobně předávají. NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNÍ DNE

SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU KNIHOVNOU
Naše spolupráce spočívá v tom, že děti po jednotlivých třídách navštíví 1x ročně dětskou knihovnu a seznámí se s jejím prostředím. Paní knihovnice má pro děti připravený krátký program – seznámí je s několika dětskými knihami, přečte jim ukázky z knih, ukáže ilustrace a zadá dětem kreslený úkol.
NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNÍ v měsíci březnu