objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Kultura

DIVADELNÍ A JINÁ KULTURNÍ PŘEDSTAVENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017 - 2018

26.9.2017

9:30 a 10:30 - 2 skupiny

Klaun Pepíno

9.10.2017

9:00 a 10:10 pouze Vrabci a Berušky

Malý vodohospodář, malý zpracovatel odpadu

12.10.2017

9:00  a 10:00 2 skupiny

Princ a švadlenka

31.10.2017

9:00 hodin

Dejvické divadlo

„Všechno, co jste o divadle nikdy vědět nechtěli, ale my vám to stejně řekneme“

Listopad 2017

v jednání

Po třídách

Návštěva muzea MHD Střešovice – projížďka historickou tramvají

24.11.2017

9:00 a 10:00 dvě skupiny

Vojenská hudba Posádkového velitelství

5.12.2017

9:00 a 10:00

Mikulášská besídka

8.1.2018 a 29.1.2018

9:00, 9:45, 10:30

3 skupiny

Sférické kino

26.2.2018 , 27.2.2018

9:30 budova A

9:30 budova B

Malý záchranář

Duben 2018

vždy jedno oddělení od 10:00

návštěva Městské knihovny - exkurze

Květen 2018

9:00 všichni

Návštěva Posádkového velitelství