objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Tradice

TRADIČNÍ AKCE

VÍTÁME NOVÁČKY
PROBĚHLO DNE 18.9.2018

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
PROBĚHLA DNE 5. 12. 2018

VÁNOČNÍ DÍLNA
PROBĚHLA DNE 12. 12. 2018

VÁNOČNÍ NADÍLKA
PROBĚHLA DNE 18.12. 2018

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
PROBĚHNE DNE


VELIKONOČNÍ DÍLNA + VELIKONOČNÍ JARMARK
PROBĚHNE DNE

KARNEVAL K MDD
PROBĚHNE DNE

ZAHRADNÍ SLAVNOST
PROBĚHNE DNE 

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY - ŠERPOVÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ
PROBĚHNE V RÁMCI ZAHRADNÍ SLAVNOSTI

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM - ZÁVĚREČNÉ OHNĚ TŘÍD

TŘÍDA BERUŠKY PROBĚHNE DNE
TŘÍDA KOŤATA PROBĚHNE DNE
TŘÍDA MOTÝLCI PROBĚHNE DNE
TŘÍDA MYŠKY PROBĚHNE DNE
TŘÍDA VRABCI PROBĚHNE DNE
TŘÍDA MEDVĚDI PROBĚHNE DNE


VÝLETY