objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Tradice

TRADIČNÍ AKCE

VÍTÁME NOVÁČKY
PROBĚHLO DNE 14.9.2017

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
PROBĚHLO DNE 5.12.2107

VÁNOČNÍ DÍLNA
PROBĚHLA DNE 11.12.2017 

VÁNOČNÍ NADÍLKA
PROBĚHLA DNE 20.12.2017

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
PROBĚHNE DNE 19.2.2018


VELIKONOČNÍ DÍLNA + VELIKONOČNÍ JARMARK
PROBĚHNE DNE 26. 3. 2018

KARNEVAL K MDD
PROBĚHNE DNE

ZAHRADNÍ SLAVNOST
PROBĚHNE DNE 

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY - ŠERPOVÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ
PROBĚHNE V RÁMCI ZAHRADNÍ SLAVNOSTI

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM - ZÁVĚREČNÉ OHNĚ TŘÍD

TŘÍDA BERUŠKY PROBĚHNE DNE 

TŘÍDA KOŤATA PROBĚHNE 

TŘÍDA MOTÝLCI PROBĚHNE DNE

TŘÍDA MYŠI PROBĚHNE DNE 

TŘÍDA VRABCI PROBĚHNE DNE

TŘÍDA MEDVĚDI PROBĚHNE DNE

VÝLETY
OSTRÁ U LYSÉ NAD LABEM - BOTANICUS - CENTRUM ŘEMESEL 16. 5. 2018