objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Tradice

TRADIČNÍ AKCE

VÍTÁME NOVÁČKY
PROBĚHLO DNE 18. 09. 2019

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
PROBĚHLA DNE 06.12. 2019

VÁNOČNÍ DÍLNA
PROBĚHLA DNE 10. 12. 2019 OD 15:30 HODIN 

VÁNOČNÍ NADÍLKA
PROBĚHLA DNE 17. 12. 2019 DOPOLEDNE

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
PROBĚHL DNE 20. 2. 2020


VELIKONOČNÍ DÍLNA + VELIKONOČNÍ JARMARK
PROBĚHNE DNE 8. 4. 2020

OSLAVA MDD - BUBLINÁŘ
PROBĚHNE DNE 1. 6. 2020

ZAHRADNÍ SLAVNOST - ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE NA ZAHRADĚ ŠKOLY PLNÉ HER A SOUTĚŽÍ
PROBĚHNE DNE 

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY - ŠERPOVÁNÍ BUDOUCÍCH PRVŇÁKŮ
PROBĚHLO V RÁMCI ZAHRADNÍ SLAVNOSTI DNE

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM - ZÁVĚREČNÉ OHNĚ TŘÍD OD 17 HODIN

TŘÍDA BERUŠKY PROBĚHNE DNE
TŘÍDA KOŤATA PROBĚHNE DNE 
TŘÍDA MOTÝLCI PROBĚHNE DNE
TŘÍDA MYŠKY PROBĚHNE DNE
TŘÍDA VRABCI PROBĚHNE DNE
TŘÍDA MEDVĚDI PROBĚHNE DNE 


POLODENNÍ VÝLET NA HRAD TOČNÍK SE USKUTEČNÍ 4. 6. 2020

ŠKOLA V PŘÍRODĚ PROBĚHNE V TERMÍNU 15. 6. - 21. 6. 2020