objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Koťata

KOŤATA jsou kamarádi, co do školky chodí rádi.

Angličtinu každý den procvičují krásně,

malují i zpívají, recitují básně.

Každý den si hrajeme a povídáme spolu,

také rádi cvičíme - hop, skok nahoru i dolů.

Třída je zaměřena na seznamování dětí s anglickým jazykem, které probíhá v průběhu celého dne v krátkých blocích, které jsou přizpůsobeny věku a znalostem dětí. Některé bloky jsou zaměřeny na malou skupinku dětí nebo jsou vedeny individuálně s jedním dítětem  při ranních hrách nebo odpoledních činnostech. Seznamujeme se pomocí obrázků se slovní zásobou z různých tématických okruhů, učíme se říkadla, zpíváme písničky a využíváme dramatizaci. Nezapomínáme však ani na český jazyk. Vyprávíme si, čteme pohádky, učíme se básničky a říkadla i písničky. Také se věnujeme výtvarným i pracovním  činnostem a každý den si ráno zacvičíme. Paní ředitelka i paní učitelka se snaží, aby ve třídě panovala vždy dobrá a přátelská nálada.


S dětmi pracují paní učitelka Šárka Bílá, paní ředitelka Veronika Ryvolová a paní učitelka Anna Šimková.
Ve třídě působí školní asistentka Lenka Fialová.

CELOROČNÍ PROJEKT 100 ČESKÝCH NEJ 2020 - 2021

Cíl projektu: Zábavnou formou seznamovat děti s různými zajímavostmi o naší vlasti

Metodická pomůcka: kniha 100 Českých nejREALIZACE:

1X týdně (pátek) přečte učitelka dětem jednu zajímavost z knihy 100 českých nej, ukáže dětem ilustraci, případně další obrazový materiál. Následně si o přečteném pohovoříme, pokusíme se nalézt další souvislosti a vybereme si, co si budeme pamatovat.


1. ZÁKLADNÍ FAKTA O ČESKÉ REPUBLICE

2. ROZDĚLENÍ REPUBLIKY - ČECHY, MORAVA, SLEZSKO

CELOROČNÍ PROJEKT U KOŤÁTEK - 100 ČESKÝCH NEJ

Cíl projektu: Zábavnou formou seznamovat děti s různými zajímavostmi o naší vlasti

Metodická pomůcka: kniha 100 Českých nej

Realizace: 1x týdně (každý pátek) přečte učitelka dětem jednu zajímavost o České republice, ukáže dětem ilustraci z knihy, případně i jiný obrazový materiál. Následně si o přečteném pohovoříme, pokusíme se nalézt další souvislosti, vlastní zážitky apod. Nakonec si vybereme, co si budeme pamatovat.

Začátek projektu ÚNOR 2019


1. Základní fakta o České republice

2. UNESCO

3. NEJVYŠŠÍ HORA - SNĚŽKA

4. NEJDELŠÍ ŘEKA - VLTAVA

5. NEJVYŠŠÍ A NEJNIŽŠÍ POLOŽENÁ ŽELEZNIČNÍ ZASTÁVKA - KUBOVA HUŤ / DOLNÍ ŽLEB

6. NEJVĚTŠÍ PROPAST - MACOCHA

7. STÁTNÍ SVÁTKY

8. STÁTNÍ SYMBOLY

9. HYMNA

10. LÁZNĚ
LOGO TŘÍDY