objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

Koťata

KOŤATA jsou kamarádi, co do školky chodí rádi.

Angličtinu každý den procvičují krásně,

malují i zpívají, recitují básně.

Každý den si hrajeme a povídáme spolu,

také rádi cvičíme - hop, skok nahoru i dolů.

Třída je zaměřena na seznamování dětí s anglickým jazykem, které probíhá v průběhu celého dne v krátkých blocích, které jsou přizpůsobeny věku a znalostem dětí. Některé bloky jsou zaměřeny na malou skupinku dětí nebo jsou vedeny individuálně s jedním dítětem  při ranních hrách nebo odpoledních činnostech. Seznamujeme se pomocí obrázků se slovní zásobou z různých tématických okruhů, učíme se říkadla, zpíváme písničky a využíváme dramatizaci. Nezapomínáme však ani na český jazyk. Vyprávíme si, čteme pohádky, učíme se básničky a říkadla i písničky. Také se věnujeme výtvarným i pracovním  činnostem a každý den si ráno zacvičíme. Paní ředitelka i paní učitelka se snaží, aby ve třídě panovala vždy dobrá a přátelská nálada.


S dětmi pracují paní učitelka Šárka Bílá, paní ředitelka Veronika Ryvolová a paní učitelka Mgr. Hana Chylová
Ve třídě působí školní asistentka Lenka Fialová

LOGO TŘÍDY