MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

Výběrové řízení 55/14

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  č. 55/2014

Název zadavatele : Mateřská škola Čínská
IČO zadavatele: 709 206 13
Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6
Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová
Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová
Telefon : 777 322 432
E-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

1. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem této zakázky je dodávka TĚLOCVIČNÉHO NÁŘADÍ A NÁČINÍ DO TĚLOCVIČNY MATEŘSKÉ ŠKOLY

1) TĚLOCVIČNÉ ŽEBŘINY – 4 KS
MATERIÁL: BOČNICE Z TVRDÉHO DŘEVA BEZ VÝSKYTU SUKŮ
PŘÍČKY S OVÁLNÝM PRŮŘEZEM
ZAOBLENÉ HRANY A ROHY
ROZMĚRY: ŠÍŘKA: 750 - 800
VÝŠKA: 2 400
2) TĚLOCVIČNÁ LAVIČKA – 5 KS
MATERIÁL: DESKA LAVIČKY Z JAKOSTNÍHO, LEPENÉHO DŘEVA BEZ VÝSKYTU SUKŮ
LIŠTA K ZAVEŠENÍ LAVIČKY NA ŽEBŘINY NA JEDNOM KONCI NOHY Z PŘEKLIŽKY S NEKLOUZAVÝMI CHRÁNIČI NAZANECHÁVAJÍCÍMI STOPY
ZAOBLENÉ HRANY A ROHY
ROZMĚRY: DÉLKA: 2 500
VÝŠKA: 350
ŠÍŘKA: 280
3) ŠVÉDSKÁ BEDNA– 3 KS
MATERIÁL: ROZLOŽITELNÁ NA 3 DÍLY
ČÁSTI BEDNY Z PŘEKLIŽKY TL. 21MM
ZÁKLADNA BEDNY OPATŘENA ŠPALÍKY Z TVRDÉHO DŘEVA A PRYŽOVÝMI CHRÁNIČI
ZAOBLENÉ HRANY A ROHY
POTAH Z KVALITNÍ USNĚ V RŮZNÝCH BARVÁCH
ROZMĚRY: DÉLKA: 700
VÝŠKA: 500
ŠÍŘKA: 400

4) TĚLOCVIČNÉ ŽÍNĚNKY– 4 KS
MATERIÁL: LEHKÁ PODLOŽKA PRO CVIČENÍ NA PODLAZE
POTAH Z KVALITNÍ USNĚ V RŮZNÝCH BARVÁCH
ROZMĚRY:ŠÍŘKA: 1 000
DÉLKA: 1 500 -2 000
5) ŠPLHACÍ TYČ– 1 KS
MATERIÁL: KOVOVÁ TYČ URČENÁ KE SPOROTVNÍMU VYUŽITÍ
KOTVENÍ DO STROPU A PODLAHY
ROZMĚRY:VÝŠKA: DO STROPU
6) DĚTSKÝ ZÁVĚSNÝ KOŠ NA BASKETBAL S DESKOU – 1 KS
MATERIÁL: KOŠ NA BASKETBAL ZAVĚŠENÝ NA STĚNĚ
VČETNĚ SVISLÉ ODRAZOVÉ DESKY MÍČE       
ROZMĚRY: 900 X 600
Cenové nabídky dle našich požadavků zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy
v zalepené obálce „ Výzva VŘ 55/2014 “  do 3. 8. 2014.
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.
Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.

Termín realizace zakázky:  do 26. srpna 2014.
Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu po dodávce zboží

2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“. 
Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH, montáže a dopravy.
Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky. 
V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou (práce, materiál, doprava, stroje atp.).
Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.

Nabídka bude obsahovat tyto části:
Identifikační údaje dodavatele a krycí list nabídky

3. Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena.

Bližší informace podá Veronika Ryvolová – ředitelka školy. 

4. Závěrečná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.
Zadavatel předložené nabídky nevrací.
Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

V Praze dne 27. 7. 2014 Veronika Ryvolová, ředitelka školy