MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

Výběrové řízení 54/14

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ  č. 54/2014

Název zadavatele : Mateřská škola Čínská
IČO zadavatele: 709 206 13
Sídlo zadavatele : Čínská 33/1950, 160 00 Praha 6
Osoba oprávněná jednat se zadavatelem : Veronika Ryvolová
Kontaktní osoba : Veronika Ryvolová
Telefon : 777 322 432
E-mail : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

1. Vymezení předmětu zakázky
Předmětem této zakázky je dodávka 8 KS INFORMAČNÍCH TEXTILNÍCH NÁSTĚNEK RŮZNÝCH ROZMĚRŮ
Rozměry jsou v mm
MATERIÁL: TEXTILNÍ POVRCH + HLINÍKOVÝ RÁM 
BARVA: MODRÁ
ROZMĚRY:
1) 2 KS
ŠÍŘKA: 1 200 
VÝŠKA: 900
2) 4 KS 
ŠÍŘKA: 600 
VÝŠKA: 450
3) 2 KS 
ŠÍŘKA: 600 
VÝŠKA: 900

MATERIÁL: TEXTILNÍ POVRCH + HLINÍKOVÝ RÁM 
BARVA: ČERVENÁ
ROZMĚRY:
1) 4 KS 
ŠÍŘKA: 3 000 
VÝŠKA: 1 200
MATERIÁL: TEXTILNÍ POVRCH + HLINÍKOVÝ RÁM 
BARVA: ŽLUTÁ
ROZMĚRY:
1) 4 KS 
ŠÍŘKA: 3 000 
VÝŠKA: 1 200
2) 2 KS 
ŠÍŘKA: 2 400 
VÝŠKA: 1 200

MATERIÁL: TEXTILNÍ POVRCH + HLINÍKOVÝ RÁM 
BARVA: ZELENÁ
ROZMĚRY:
1) 2 KS 
ŠÍŘKA: 2 400 
VÝŠKA: 1 200


Cenové nabídky dle našich požadavků zasílejte na email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na adresu školy
v zalepené obálce „ Výzva VŘ 54/2014 “  do 3. 8. 2014.
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa uchazeče.
Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.
Termín realizace zakázky:  do 26. srpna 2014.
Platební podmínky: požadujeme platbu na fakturu po dodávce zboží


2. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Uchazeč předloží ocenění jednotlivých položek, a to v české měně (Kč).
Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění předmětu zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“. 
Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění – jednotková nabídková cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH, montáže a dopravy.
Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listě nabídky. 
V nabídkové ceně musí být zahrnuty veškeré ostatní náklady spojené s dodávkou (práce, materiál, doprava, stroje atp.).
Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.

Nabídka bude obsahovat tyto části:
Identifikační údaje dodavatele a krycí list nabídky

3. Kritéria a způsob hodnocení nabídek
Hodnotící kritérium – nejnižší nabídková cena.

Bližší informace podá Veronika Ryvolová – ředitelka školy.

4. Závěrečná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy, právo odmítnout všechny nebo výzvu zrušit bez udání důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poptávkového řízení.
Zadavatel předložené nabídky nevrací.
Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel uchazečům nehradí.

V Praze dne 27. 7. 2014 Veronika Ryvolová,  ředitelka školy