MŠ Čínská

objevujeme svět kolem nás

Get Adobe Flash player

STŘÍPKY ZE ŠKOLY V PŘÍRODĚ 2014

 

FOTA JSOU V GALERII V SEKCI SPOLEČNÉ!

1. DEN

Tak už jsme se zabydleli. Jídlo výborné...ve 20:30 všechny děti spí.

2. DEN

Vycházka k výběhu velbloudů,využití dětského hřiště v areálu kempu,koupání v dětském bazénku,slunění, hry -dětské stany,míč.hry,rybolov - přísné dodržování pitného režimu,mazání opal.mlékem,klobouky

3. DEN

Dopolední vycházka do lesa - výprava za Enty, stavba domečku pro skřítky - využití přírodnin. Rekreční odpoledne, koupání v bazénu, zpěv s kytarou, hry v přírodě. V průběhu celého dne dodržujeme přísný pitný režim a dbáme na ochranu pokožky celého těla opalovacím krémem.

4. DEN

Hledání vzkazu od Velkého Enta,  výprava do lesa a hledání knihy od skřítků "kniha Lesní moudrosti",poznávání a určování druhů jehl.a listn. stromů.Odpoledne - koupání v bazénku,klidové činnosti ve stínu vzrostlých stromů, plnění úkolů z knihy Lesní moudrosti, kroužek angličtiny.

 

5. DEN

Dopoledne - vycházka do lesa s poznáváním léčivýh bylin, které zde rostou, určování lesního ptactva dle atlasu, stavba domečků pro skřítky a výroba košťátek z lesní trávy.

Odpoledne - koupání ,hry s vodou, chytání rybiček,výuka angl.jazyka, skákání gumy, hry na dece ve stínu s panenkami, hudební hádanky s kytarou a harmonikou,bublifuková show
Pozn. - každodenní prohlídka klišťat,pitný režim

6. DEN

Dopoledne - rozvíjení fyzické zdatnosti a obratnosti dětí na provazových průlezkách v areálu kempu, koupání v bazénku a prohlídka místní MINIZOO.

Odpoledne - koupání, výuka angl.jazyka - tvorba slovníčku, sportovní hry - podbíhání a přeskok lana, chůze po laně, hra " Zlatá brána" s využitím chůze po laně.
Večer - déšť - opékání buřtů na roštu ve venkovní kryté terase, zpěv písní s kytarou

7. DEN

Dopoledne - kreslení zážitků ze ŠVP, míčové hry na volejbalovém hřišti - hod míčem spodním a horním obloukem přes síť, volné hry

Odpoledne - výprava za pokladem lesních skřítků a Entů - plnění úkolů, hry s přírodninami v lese

8. DEN

Dopoledne - s přihlédnutím k tomu, že nás čekal celoodpolední výlet do ZOO bylo dopoledne zaměřeno na klidové činnosti - volné hry na louce dle přání dětí , angličtina

Odpoledne - výlet do ZOO ve Dvoře Králové

9. DEN

Dopoledne - z důvodů častých dešťových přeháněk pobyt v chatě - hry na pokojích se stavebnicemi, puzzle, omalovánky.

Odpoledne - v průběhu odpoledního odpočinku balení, po odpolední svačině hry na dětském hřišti - využití houpaček a provazových průlezek. Prohlídka nových zvířat v minizoo - lamy, osel, kozel, berani, krmení lva místním ošetřovatelem.

10. DEN

Návrat k rodičům!