objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

SPOLUPRÁCE S RODIČI

spolupráce Klubu přátel školy s mateřskou školou

rodičovské schůzky (2x ročně)

rozhovory s rodiči a řešení individuálních problémů a potřeb dětí

aktuální nástěnky a webové  stránky

den otevřených dveří pro rodiče nových dětí

tradiční tvořivé dílny (vánoční a velikonoční)

velikonoční jarmark

materiálně technická pomoc rodičů