objevujeme svět kolem nás i o prázdninách

MŠ Čínská

Get Adobe Flash player

SPOLUPRÁCE S PARTNERY ŠKOLY

SPOLUPRÁCE SE ZÁKLADNÍMI ŠKOLAMI:
Předškolní děti v průběhu školního roku navštíví základní školy v nejbližším okolí, aby se seznámily s jejich prostředím a formou výuky.
Spolupracujeme s těmito základními školami:

ZŠ BÍLÁ
NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNILA DNE 19. 1. 2018

ZŠ EMY DESTINNOVÉ
NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNILA DNE 28.2 a 2.3. 2018

ZŠ ANTONÍNA ČERMÁKA
NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNILA DNE 7. 2. a 8. 2. 2018

SPOLUPRÁCE S POSÁDKOVÝM VELITELSTVÍM V ČÍNSKÉ ULICI, V PRAZE 6
Naše spolupráce spočívá ve vzájemných pravidelných setkáních dětí s vojáky – podzimní a jarní.
Podzimní setkání probíhá v naší mateřské škole formou výchovného koncertu Ústřední hudby AČR, při kterém se děti seznamují s různými druhy hudebních nástrojů.
KONCERT SE USKUTEČNIL DNE 24. 11. 2017.
Jarní návštěva dětí probíhá v prostorách posádkového velitelství, kdy se děti seznámí s pracovním prostředím vojáků, jejich běžnými denními činnostmi a povinnostmi.
NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNILA DNE 30. 5. 2018

SPOLUPRÁCE S DOMOVEM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU A KOMUNITNÍM CENTREM VE ŠLEJNICKÉ ULICI V PRAZE 6
V adventním čase tradičně připravují děti ze třídy Medvědů pod vedením paní učitelky Kedroňové pro seniory pásmo písní, básní a koled, kterými se je snaží potěšit a rozveselit. Babičkám a dědečkům po svém vystoupení předávají vánoční dárečky pro radost od kamarádů ze všech tříd mateřské školy, které za pomoci svých paní učitelek společně vyrobily.
NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNILA DNE 6.12.2017
Před velikonočními svátky navštěvují děti z mateřské školy babičky a dědečky s vlastnoručně vyrobenými drobnými dárečky pro radost a velikonočními perníčky, které jim osobně předávají.
NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNILA DNE 28.3.2018SPOLUPRÁCE S MĚSTSKOU KNIHOVNOU
Naše spolupráce spočívá v tom, že děti po jednotlivých třídách navštíví 1x ročně dětskou knihovnu a seznámí se s jejím prostředím. Paní knihovnice má pro děti připravený krátký program – seznámí je s několika dětskými knihami, přečte jim ukázky z knih, ukáže ilustrace a zadá dětem kreslený úkol.
NÁVŠTĚVA SE USKUTEČNILA ve dnech 4.4. - 27.4. 2018 po jednotlivých třídách vždy od 10:00 hodin.