objevujeme svět kolem nás

MŠ Čínská

PROJEKT BEZPEČNÁ ŠKOLKA

Naše školka je zapojena do projektu GOODYEAR - BEZPEČNÁ ŠKOLKA. Průběžně se zúčastňujeme výtvarných soutěží vyhlašovaných v rámci tohoto projektu.

Projekt
Goodyear Bezpečná školka byl zahájen v roce 2008 a již od počátku patří mezi jeho hlavní cíle zvyšování bezpečnosti dětí z mateřských škol v rámci silničního provozu. Projekt Goodyear Bezpečná školka se svými aktivitami nezaměřuje výhradně na mateřské školy, ale také na rodiče i další osoby podílející se na výchově dětí. Projekt usiluje především o prevenci a osvětu prostřednictvím dopravní výchovy a s pomocí různých aktivit se tak snaží o formování bezpečných vzorců chování u dětí předškolního věku.

Na webových stránkách  www.bezpecnaskolka.cz  lze nalézt informace a aktuálním dění, soutěžích a tipech pro Mš i rodičovskou veřejnost.